Skriva ut en pivottabell

Om du skriver ut en pivottabell på det sätt som du vill använda ofta, måste du använda en kombination av utskrifts funktioner för kalkyl blad och pivottabeller. För att använda de här funktionerna måste du ha bara en rapport i kalkyl bladet, eller så måste du ange en utskriftsområde som bara innehåller en rapport.

Tips: Följ de här avsnitten i följd för att få bästa möjliga resultat.

Om du har fler än en Pivottabellrapport i kalkyl bladet kan du ange ett utskriftsområde som bara innehåller den rapport som du vill skriva ut.

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på Markerai gruppen åtgärder på fliken analysera och klicka sedan på hela pivottabellen.

 3. Klicka på utskrifts områdei gruppen utskrifts formatpå fliken Sidlayout och klicka sedan på Ange utskrifts område.

  Ange utskriftsområde

Sidlayoutläget är användbart för att förbereda dina data för utskrift. Du kan till exempel använda linjalerna för att mäta bredd och höjd för data, ändra sid orientering, lägga till eller ändra sidhuvuden och sid fötter, ange marginaler för utskrift, samt dölja eller Visa rad-och kolumn rubriker.

 1. Klicka på sidlayout igruppen vyer på fliken Visa .

  Tips: Du kan också klicka på sidlayoutläge Bild av knapp i statusfältet.

 2. Gör justeringar av sidlayouten.

Du kan upprepa rad etiketter och kolumn etiketter för en rapport på varje sida som utskriftsrubriker. När du ändrar rapportens layout så att etiketterna visas i olika kalkyl blads rader och kolumner upprepas de nya etikett raderna och kolumnerna automatiskt nästa gång du skriver ut rapporten.

 1. Klicka på Utskriftsrubriker i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Utskrifts rubriker

 2. I dialog rutan utskrifts format kontrollerar du att kryss rutorna rader överst och kolumn till vänster är avmarkerade.

 3. Stäng dialog rutan utskrifts format .

 4. Klicka på alternativi gruppen pivottabell på fliken analysera .

 5. I dialog rutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Skriv ut och markerar sedan kryss rutan Ange utskrifts rubriker .

 6. Om det finns fler än en rad etikett i rapporten och du även vill upprepa de yttre rad etiketts elementen på varje sida markerar du kryss rutan Upprepa rad etiketter på varje sida.

När en rapport innehåller flera rad etiketter och sid brytningen hamnar i en grupp med rad etiketter kan du ställa in rapporten så att den automatiskt upprepar element etiketterna för de yttre etiketterna längst upp på nästa sida. I en rapport med två eller fler rad etiketter är alla utom etiketten längst till höger yttre rad etiketter. I följande exempel är rapporten inställd så att objekten öst och Kv2 från området med yttre rad etiketter och kv skrivs ut på nästa sida efter sid brytningen.

Skriva ut en pivottabellrapport

1. sid brytning i en objekt grupp.

2. objekt etiketter från de yttre rad etiketterna upprepas på sidan 2.

 1. Högerklicka på den yttre rad etikett som innehåller de objekt som du vill skriva ut på separata sidor och klicka sedan på fält inställningar på snabb menyn.

 2. I dialog rutan fält inställningar klickar du på fliken layout & Skriv ut .

 3. Markera kryss rutan Infoga sid brytning efter varje objekt .

Det är en bra idé att granska hela pivottabellen i för hands versionen av sid brytningar om du vill göra ytterligare ändringar av sid brytningarna.

 • Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Du kan infoga nya manuella sid brytningar och flytta och ta bort automatiska sid brytningar. Mer information finns i lägga till, ta bort eller flytta sid brytningar.

Det kan hända att du inte vill skriva ut knapparna Visa och Dölj. Så här bestämmer du om du vill skriva ut knapparna expandera och Dölj:

 • Om du vill visa eller dölja knapparna Visa och Dölj i kalkyl bladet klickar du på +/-knappari gruppen Visa/Dölj på fliken analysera .

 • Så här visar eller döljer du knapparna Visa och Dölj i den utskrivna rapporten:

  1. Klicka på alternativi gruppen pivottabell på fliken analysera .

  2. Klicka på fliken utskrift och markera eller avmarkera sedan kryss rutan Skriv ut knappar för Visa/Dölj vid pivottabell .

   Obs!: För den här kryss rutan krävs kommandot +/-buttons i gruppen Visa/Dölj på fliken alternativ .

 1. Om du vill kontrol lera den slutliga utskrifts layouten klickar du på fil > utskriftoch ser förhands granskningen.

  Tangentbordsgenväg  Du kan även trycka på CTRL+F2.

  Gör slutliga justeringar när det behövs. Mer information finns i Förhandsgranska kalkyl blads sidor före utskrift.

 2. När förhands granskningen ser korrekt ut klickar du på Skriv ut.

Om du har fler än en Pivottabellrapport i kalkyl bladet kan du ange ett utskriftsområde som bara innehåller den rapport som du vill skriva ut.

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på Markera i gruppen Åtgärder på fliken Alternativ och klicka sedan på Hela pivottabellen.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på utskrifts områdei gruppen utskrifts formatpå fliken Sidlayout och klicka sedan på Ange utskrifts område.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Sidlayoutläget är användbart för att förbereda dina data för utskrift. Du kan till exempel använda linjalerna för att mäta bredd och höjd för data, ändra sid orientering, lägga till eller ändra sidhuvuden och sid fötter, ange marginaler för utskrift, samt dölja eller Visa rad-och kolumn rubriker.

 1. Klicka på sidlayout igruppen vyer på fliken Visa .

  Bild av menyfliksområdet

  Tips: Du kan också klicka på sidlayoutläge Bild av knapp i statusfältet.

 2. Gör justeringar av sidlayouten.

Du kan upprepa rad etiketter och kolumn etiketter för en rapport på varje sida som utskriftsrubriker. När du ändrar rapportens layout så att etiketterna visas i olika kalkyl blads rader och kolumner upprepas de nya etikett raderna och kolumnerna automatiskt nästa gång du skriver ut rapporten.

 1. Klicka på Utskriftsrubriker i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. I dialog rutan utskrifts format kontrollerar du att kryss rutorna rader överst och kolumn till vänster är avmarkerade.

 3. Stäng dialog rutan utskrifts format .

 4. Gå till fliken Alternativ, gruppen Pivottabell och klicka på Alternativ.

  Gruppen Storlek i menyfliksområdet i Excel

 5. I dialog rutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Skriv ut och markerar sedan kryss rutan Ange utskrifts rubriker .

 6. Om det finns fler än en rad etikett i rapporten och du även vill upprepa de yttre rad etiketts elementen på varje sida markerar du kryss rutan Upprepa rad etiketter på varje sida.

När en rapport innehåller flera rad etiketter och sid brytningen hamnar i en grupp med rad etiketter kan du ställa in rapporten så att den automatiskt upprepar element etiketterna för de yttre etiketterna längst upp på nästa sida. I en rapport med två eller fler rad etiketter är alla utom etiketten längst till höger yttre rad etiketter. I följande exempel är rapporten inställd så att objekten öst och Kv2 från området med yttre rad etiketter och kv skrivs ut på nästa sida efter sid brytningen.

Skriva ut en pivottabellrapport

1. sid brytning i en objekt grupp.

2. objekt etiketter från de yttre rad etiketterna upprepas på sidan 2.

 1. Högerklicka på den yttre rad etikett som innehåller de objekt som du vill skriva ut på separata sidor och klicka sedan på fält inställningar på snabb menyn.

 2. I dialog rutan fält inställningar klickar du på fliken layout & Skriv ut .

 3. Markera kryss rutan Infoga sid brytning efter varje objekt .

Det är en bra idé att granska hela pivottabellen i för hands versionen av sid brytningar om du vill göra ytterligare ändringar av sid brytningarna.

 • Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Bild av menyfliksområdet

  Tips: Du kan också klicka på Förhandsgranska sid brytningar Bild av knapp i statusfältet.

  Du kan infoga nya manuella sid brytningar och flytta och ta bort automatiska sid brytningar. Mer information finns i lägga till, ta bort eller flytta sid brytningar.

Det kan hända att du inte vill skriva ut knapparna Visa och Dölj. Så här bestämmer du om du vill skriva ut knapparna expandera och Dölj:

 • Om du vill visa eller dölja knapparna Visa och Dölj i kalkyl bladet klickar du på +/-knappari gruppen Visa/Dölj på fliken alternativ .

  Bild av menyfliksområde i Outlook

 • Så här visar eller döljer du knapparna Visa och Dölj i den utskrivna rapporten:

  1. Gå till fliken Alternativ, gruppen Pivottabell och klicka på Alternativ.

   Gruppen Storlek i menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på fliken utskrift och markera eller avmarkera sedan kryss rutan Skriv ut knappar för Visa/Dölj vid pivottabell .

   Obs!: För den här kryss rutan krävs kommandot +/-buttons i gruppen Visa/Dölj på fliken alternativ .

 1. Så här kontrollerar du den färdiga layouten:

  • Excel 2010: Klicka på arkiv > Skriv ut.

  • Excel 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på pilen bredvid Skriv utoch klicka sedan på Förhandsgranska.

  Tangentbordsgenväg  Du kan även trycka på CTRL+F2.

  Gör slutliga justeringar när det behövs. Mer information finns i Förhandsgranska kalkyl blads sidor före utskrift.

 2. När förhands granskningen ser korrekt ut klickar du på Skriv ut.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×