Spara och skriva ut

Skriva ut etiketter för distributionslistan

Skriva ut etiketter för distributions listan

Få stor påverkan med meddelanden

Med din adress lista i ett Excel-kalkylblad, Outlook-kontakter eller en ny lista som du har skapat kan du använda dokument koppling i Word för att skapa adress etiketter.

 1. Gå till utskick > starta > Etiketterför dokument koppling .

 2. Välj din etikett leverantör i listan etikett leverantörer i dialog rutan etikett alternativ .

 3. I listan produkt nummer väljer du produkt numret på ditt förpacknings paket.

  Tips: Om inget av alternativen matchar etiketterna väljer du ny etikett, anger etikettens information och ger den ett namn. Välj OK om du vill lägga till den nya etiketten i listan produkt nummer .

 4. Välj OK.

  Dokumentet visar nu en tabell med en disposition av etiketterna. Om du inte ser tabellen går du till tabellayout och väljer Visa stöd linjer.

 5. Gå till arkiv > Spara för att spara dokumentet.

 6. Gå till utskick > Välj mottagareoch välj sedan ett alternativ.

  Mer information finns i Datakällor du kan använda för dokumentkoppling.

 7. Välj OK.

 8. Gå till Utskick och gör något av följande:

 9. Formatera fälten i den första etiketten så att de ser ut som du vill att resten av dina etiketter ska se ut.

 10. Välj utskick > Uppdatera etiketter.

 11. Gå till utskick > Förhandsgranska resultat.

  Tips: Välj Förhandsgranska resultat igen för att visa, lägga till eller ta bort kopplings instruktioner. Välj Uppdatera etiketter när du är klar om du gör ändringar.

 12. Gå till utskick > Avsluta & slå ihop > Skriv ut dokument.

  Tips: Om du vill granska och uppdatera varje etikett individuellt innan du skriver ut går du till utskick > Slutför & slå ihop > Redigera enskilda dokument. När du är klar går du till filen > Skriv ut.

Se även

Information om hur du skapar en sida med etiketter med grafik finns i lägga till grafik till etiketter

Om du vill lägga till streckkoder i etiketterna för adress listan kan du läsa lägga till streckkoder till etiketter

 1. Gå till utskick > starta > Etiketterför dokument koppling .

  Starta koppling av dokument och alternativet markerat på fliken utskick.

 2. I dialog rutan etikett alternativ väljer du din etikett leverantör i listan Etiketter .

  Välj ett märke för etiketter och välj sedan det specifika produktnumret.
 3. I listan produkt nummer väljer du produkt numret på ditt förpacknings paket.

  Tips: Om inget av alternativen matchar etiketterna väljer du ny etikett, anger etikettens information och ger den ett namn. Välj OK om du vill lägga till den nya etiketten i listan produkt nummer .

 4. Välj OK.

  Dokumentet visar nu en tabell med en disposition av etiketterna. Om du inte ser konturen går du till tabellayout och väljer Visa stöd linjer.

 5. Gå till arkiv > Spara för att spara dokumentet.

 6. Gå till utskick > Välj mottagareoch välj sedan ett alternativ.

  Mer information finns i Datakällor du kan använda för dokumentkoppling.

  Välj mottagare är markerat på fliken Utskick, med en lista med alternativ

 7. Välj OK.

 8. Gå till utskick > Infoga kopplings instruktion och välj vilka fält som ska visas på etiketterna.

  På fliken Utskick är Infoga kopplingsinstruktion markerat

 9. Välj OK.

 10. Formatera fälten i den första etiketten så att de ser ut som du vill att resten av dina etiketter ska se ut.

 11. Gå till utskick > Uppdatera etiketter.

 12. Gå till utskick > Förhandsgranska resultat.

  På fliken Utskick är Förhandsgranska resultat markerat.

  Välj Förhandsgranska resultat igen för att visa, lägga till eller ta bort kopplings instruktioner. Välj Uppdatera etiketter när du är klar om du gör ändringar.

 13. När etiketterna ser ut som du vill klickar du på utskick > Avsluta & slå ihop > Skriv ut dokument.

  Slutför och koppla och alternativet Skriv ut dokument är markerat på fliken Utskick

  Tips: Om du vill granska och uppdatera varje etikett individuellt innan du skriver ut går du till utskick > Slutför & slå ihop > Redigera enskilda dokument. När du är klar går du till fil > Skriv ut om du vill skriva ut etiketterna.

Se även

Skapa och skriva ut etiketter

Skapa en datakälla för ett kopplat dokument

När du utför en dokumentkoppling infogas poster från en datakälla eller mottagarlista i huvuddokument. En mottagare för dokumentkoppling kan vara ett Excel-ark, Office-adressbok, en FileMaker Pro-databas, ett Word-dokument eller en avgränsad fil.

Viktigt!: Du måste ha en befintlig mottagar lista, till exempel ett Word-dokument med adresser, för att slutföra den här proceduren. Mer information om hur du konfigurerar en mottagar lista finns i skapa en data källa för en dokument koppling

 1. Välj nytt tomt dokumentArkiv -menyn.

  Ett nytt, tomt Word-dokument öppnas. Det blir huvuddokumentet.

 2. På menyn Visa väljer du Utskriftslayout.

 3. På menyn Verktyg väljer du Koppla dokument.

 4. Under 1. Välj dokumenttyp, Välj Skapa nyttoch välj sedan Etiketter.

 5. Under skrivar informationväljer du vilken typ av skrivare du använder.

 6. På popup-menyn Etiketter klickar du på etiketternas tillverkare.

  Tips: För fler etikett produkter väljer du annatpå popup-menyn etikett produkter .

 7. Under produkt nummerväljer du den typ av etikett som du har och väljer sedan OK.

  Tips: Om du vill ha information om marginaler och andra egenskaper för en etikett väljer du information.

 8. I Koppla dokument, under 2. Välj mottagarlista, Välj Hämta listaoch välj sedan källan för mottagar listan (till exempel Office-adressboken).

 9. På popup-menyn Infoga kopplings instruktion väljer du ett fält namn i listan (till exempel förnamn).

  Word lägger till fältetnamnet till Exempeletikett.

  Tips: För att återgå till den här dialogrutan senare i Hanteraren för Koppla dokument under 2. Välj mottagarlistaväljer du Lägg till eller ta bort plats hållare på etiketter Knappen Lägg eller ta bort platshållare .

 10. Upprepa steg 9 för varje fält som du vill ska visas i dina etiketter.

 11. När du har lagt till alla fält som du vill använda väljer du OK.

  Fältnamnet kopieras till alla etiketter i huvuddokumentet.

 12. I huvuddokumentet ska du redigera den första etiketten för att lägga till mellanslag, kommatecken, och vagnreturer där du vill ha dem.

 13. I Hanteraren för Koppla dokument under 2. Välj mottagarlista, c Fyll i objekten för att slutföra dokumentet Knapp för att fylla i objekt och slutföra dokument .

  Word tillämpar den formatering som du använder för den första etiketten på alla etiketter.

 14. Gör något av följande om du vill slutföra etiketterna:

Om du vill

Gör följande

Förhandsgranska etiketter

I Hanteraren för Koppla dokument under 5. Förhandsgranska resultatoch välj Visa kopplade Data Knappen Visa kopplade data .

Skriva ut etiketter direkt

I Koppla dokument, under 6. Slutför kopplingväljer du koppla till skrivar Knappen Koppla till skrivare .

Skapa ett dokument som innehåller din kopplade etiketter som du kan spara

I Hanteraren för Koppla dokument under 6. Slutför kopplingoch välj slå samman till nytt dokument Knapp för att slutföra dokumentkoppling .

Se även

Skapa och skriva ut etiketter

Skapa kuvert genom att använda Koppla dokument

Skapa en datakälla för ett kopplat dokument

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×