Skriva ut ett kalkylblad med liggande eller stående orientering

Skriva ut ett kalkylblad med liggande eller stående orientering

Excel för Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Som standard skrivs kalkylblad i Microsoft Excel ut med stående orientering (högre än brett). Du kan ändra sidans orientering till liggande för varje kalkylblad.

Ändra sidorienteringen

 1. Markera det eller de kalkylblad som du vill ändra orientering för.

  Tips: Om flera kalkylblad markeras visas [Grupp] i namnlisten högst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Högerklicka på det markerade kalkylbladet och klicka sedan på Dela upp blad om inga omarkerade kalkylblad syns.

 2. Klicka på Orientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka sedan på Ståendeeller Liggande.

  Klicka på Orientering på fliken Start

  Meddelanden: 

  • Om du inte har någon skrivare installerad är alternativet Orientering nedtonat och du kan inte välja det. Lös problemet genom att installera en skrivare. Alternativet är också nedtonat när du redigerar innehållet i en cell. Lös problemet genom att trycka på Retur om du vill godkänna ändringarna eller Esc om du vill avbryta ändringarna.

  • Eftersom du kan ange sidorientering för varje enskilt kalkylblad kan du välja att skriva ut vissa kalkylblad i en orientering (t.ex. stående) och andra kalkylblad i samma arbetsbok i motsatt orientering (t.ex. liggande). Allt du behöver göra är att ange önskad orientering för varje kalkylblad, och sedan Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok.

Ändra sidorienteringen när du ska skriva ut

 1. Markera det kalkylblad, de kalkylblad eller den kalkylbladsinformation som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 3. Klicka på Stående orientering eller Liggande orientering under Inställningar i listrutan Sidorientering.

 4. Klicka på Skriv ut när du vill skriva ut.

Skapa en mall med liggande orientering som standard

Om du vill spara tid kan du spara en arbetsbok som skrivs ut med liggande orientering som en mall. Du kan därefter använda mallen när du skapar andra arbetsböcker.

Skapa mallen

 1. Skapa en arbetsbok.

 2. Markera det eller de kalkylblad som du vill ändra orientering för.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Klicka på fliken Blad

  Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

  Klicka på flikbläddringspilarna

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på en kalkylbladsflik och klicka sedan på Markera alla blad.

  Obs!: Om flera kalkylblad markeras visas [Grupp] i namnlisten högst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Högerklicka på det markerade kalkylbladet och klicka sedan på Dela upp blad om inga omarkerade kalkylblad syns.

 3. Klicka på Orientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka sedan på Liggande.

  Klicka på Orientering på fliken Start

  Obs!: Om du inte har någon skrivare installerad är alternativet Orientering nedtonat och du kan inte välja det. Lös problemet genom att installera en skrivare. Alternativet är också nedtonat när du redigerar innehållet i en cell. Lös problemet genom att trycka på Retur om du vill godkänna ändringarna eller Esc om du vill avbryta ändringarna.

 4. Gör eventuella andra anpassningar.

  Tips: Om du vill anpassa ett antal kalkylblad på samma gång kan du tillfälligt gruppera kalkylbladen, göra ändringarna och sedan dela upp dem. Gruppera kalkylbladen genom att högerklicka på någon av flikarna nederst i kalkylbladet. Klicka på Markera alla blad på snabbmenyn. I namnlisten bör namnet på arbetsboken följt av ordet [Grupp] visas. Sedan ändrar du orienteringen till liggande eller gör andra ändringar. När du vill inaktivera grupperingen högerklickar du på en flik och klickar sedan på Dela upp blad (eller så kan du klicka på en annan kalkylbladsflik).

 5. Klicka på fliken Arkiv.

 6. Klicka på Spara som och välj sedan var du vill spara kalkylbladet. Du kan till exempel klicka på Dator (eller Den här datorn i Excel 2016), och sedan på Skrivbord.

 7. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 8. Klicka på Excel-mall (*.xltx) i rutan Filformat eller klicka på Makroaktiverad Excel-mall (*.xltm) om arbetsboken innehåller makron som ska vara tillgängliga i mallen.

 9. Klicka på Spara.

  Mallen hamnar automatiskt i mappen Mallar.

  Om du vill använda mallen för att skapa en arbetsbok gör du följande (endast för Excel 2016, Excel 2013 och Excel 2010):

  1. Klicka på Arkiv > Ny.

  2. Klicka på Personligt.

  3. Klicka på ikonen för eller namnet på den sparade mallen.

Överst på sidan

Ändra sidorienteringen i kalkylbladet

 1. Markera det eller de kalkylblad som du vill ändra orientering för.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Aktiv bladflik

  Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

  Knappar för flikbläddring

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

  Obs!: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 2. Klicka på Orientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka sedan på Stående eller Liggande.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Om du vill se tydligare kantlinjer på utskrivna sidor kan du arbeta i vyn Sidlayout (fliken Visa, gruppen Arbetsboksvyer).

Ändra sidorienteringen när du ska skriva ut

 1. Markera det kalkylblad, de kalkylblad eller den kalkylbladsinformation som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Skriv ut.

 3. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Skriv ut.

 4. I dialogrutan Skrivaregenskaper klickar du på Stående eller Liggande under Orientering på fliken Layout och klickar sedan på OK.

 5. Klicka på Skriv ut när du vill skriva ut.

Obs!: Om du inte har någon skrivare installerad är alternativet Orientering nedtonat och du kan inte välja det. Lös problemet genom att installera en skrivare. Alternativet är också nedtonat när du redigerar innehållet i en cell. Lös problemet genom att trycka på Retur om du vill godkänna ändringarna eller Esc om du vill avbryta ändringarna.

Skapa en mall med liggande orientering som standard

Om du vill spara tid kan du spara en arbetsbok som skrivs ut med liggande orientering som en mall. Du kan därefter använda mallen när du skapar andra arbetsböcker.

Skapa mallen

 1. Skapa en ny arbetsbok

 2. Markera det eller de kalkylblad som du vill ändra orientering för.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Aktiv bladflik

  Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

  Knappar för flikbläddring

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

  Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 3. Klicka på Orientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka sedan på Liggande.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Om du inte har någon skrivare installerad är alternativet Orientering nedtonat och du kan inte välja det. Lös problemet genom att installera en skrivare. Alternativet är också nedtonat när du redigerar innehållet i en cell. Lös problemet genom att trycka på Retur om du vill godkänna ändringarna eller Esc om du vill avbryta ändringarna.

 4. Gör eventuella andra anpassningar.

  Tips: Om du vill anpassa ett antal kalkylblad på samma gång kan du tillfälligt gruppera kalkylbladen, göra ändringarna och sedan dela upp dem. Gruppera kalkylbladen genom att högerklicka på någon av flikarna nederst i kalkylbladet. Klicka på Markera alla blad på snabbmenyn. I namnlisten bör namnet på arbetsboken följt av ordet [Grupp] visas. Sedan ändrar du orienteringen till liggande eller gör andra ändringar. När du vill inaktivera grupperingen högerklickar du på en flik och klickar sedan på Dela upp blad (eller så kan du klicka på en annan kalkylbladsflik). Glöm inte att dela upp kalkylbladen. När kalkylblad är grupperade påverkar det du gör i ett kalkylblad även alla andra kalkylblad, och det är förmodligen inte det du vill.

 5. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 6. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 7. Klicka på Excel-mall (*.xltx) i rutan Filformat eller klicka på Makroaktiverad Excel-mall (*.xltm) om arbetsboken innehåller makron som ska vara tillgängliga i mallen.

 8. Klicka på Spara.

  Mallen hamnar automatiskt i mappen Mallar.

  Tips: Om du kopierar en Excel-arbetsbok till mappen Templates kan du använda den arbetsboken som en mall utan att spara den i mallfilformatet (XLTX eller XLTM). I Windows Vista är mappen Templates vanligtvis C:\Användare\<ditt namn>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. I Microsoft Windows XP är mappen Templates vanligtvis C:\Documents and Settings\<ditt namn>\Application Data\Microsoft\Templates.

 9. Om du vill använda mallen för att skapa en ny arbetsbok gör du följande:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Nytt.

  2. Klicka på Mina mallar under Mallar.

  3. I dialogrutan Nytt dubbelklickar du på den mall du nyss skapade.

   I Excel skapas en ny arbetsbok som baseras på mallen.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×