Skriva ut kommentarer och anteckningar i Excel

Om kalkylbladet innehåller trådade kommentarer eller anteckningar kan du skriva ut dem.

Obs!: I Excel för Microsoft 365 finns det två typer av kommentarer att välja bland: trådade kommentarer och anteckningar. Mer information finns i artikeln Trådade kommentarer och anteckningar.

 1. Markera kalkylbladet som innehåller de kommentarer som du vill skriva ut och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa en enskild kommentar högerklickar du på cellen och väljer Visa/dölj kommentarer.

  • Om du vill visa alla kommentarer i kalkylbladet går du till fliken Granska > Visa alla kommentarer.

  • Om du vill flytta eller ändra storlek på kommentarer som överlappar varandra klickar du på kommentarsrutans kantlinje så att storlekshandtagen visas.

   Klicka på kanten av kommentarsrutan om du vill flytta den eller ändra storleken

   Du kan ändra storlek på kommentarsrutan genom att dra något av dess storlekshandtag, eller flytta den genom att markera en del av dess kantlinje och sedan dra den dit du vill ha den.

 2. På fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat klickar du på den utfällade menyn till höger för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 3. Välj fliken Blad.

 4. I rutan Kommentarer väljer du antingen I slutet av bladet eller Som det visas på bladet.

  Välj ett alternativ under Kommentarer på fliken Blad

 5. Klicka på Skrivut eller Förhandsgranska om du vill se en förhandsgranskning av kommentarerna.

 1. Markera kalkylbladet som innehåller de trådade kommentarer och anteckningar som du vill skriva ut.

 2. På fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat klickar du på den utfällade menyn till höger för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 3. Välj fliken Blad.

 4. Klicka på I slutet av bladet i rutan Kommentarer.

  Obs!: I Excel för Microsoft 365 kan du inte skriva ut trådade kommentarer när de visas i ett kalkylblad, men du kan skriva ut anteckningar. Se nästa avsnitt om att skriva ut anteckningar i Excel för Microsoft 365.

 5. Klicka på Skrivut eller Förhandsgranska om du vill se en förhandsgranskning av kommentarerna och anteckningarna.

Du kan skriva ut anteckningar som de visas på bladet.

 1. Markera kalkylbladet som innehåller de anteckningar som du vill skriva ut och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa en enskild anteckning högerklickar du på cellen och klickar på Visa/dölj anteckning.

  • Om du vill visa alla anteckningar går du till fliken Granska och väljer > och > Visa alla anteckningar.

  • Om du vill flytta eller ändra storlek på anteckningar som överlappar varandra klickar du på anteckningsrutans kantlinje så att storlekshandtagen visas.

   Klicka på kanten av kommentarsrutan om du vill flytta den eller ändra storleken

   Du kan ändra storlek på anteckningen genom att dra något av dess storlekshandtag, eller flytta den genom att markera en del av dess kantlinje och sedan dra den dit du vill ha den.

 2. Öppna dialogrutan Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout. Klicka på den utfällde menyn till höger.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 3. Välj fliken Blad.

 4. Klicka på Som visas på bladet (äldre version) i rutan Kommentarer.

  Obs!: I Excel för Microsoft 365 kan du inte bara skriva ut anteckningar i slutet av kalkylbladet. Du kan dock skriva ut både trådade kommentarer och anteckningar i slutet av kalkylbladet. Se föregående avsnitt om att skriva ut trådade kommentarer och anteckningar i Excel för Microsoft 365.

 5. Klicka på Skrivut eller Förhandsgranska om du vill se en förhandsgranskning av anteckningarna.

 1. Markera kalkylbladet som innehåller de kommentarer som du vill skriva ut och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa en enskild kommentar högerklickar du på cellen och väljer Visa/dölj kommentarer.

  • Om du vill visa alla kommentarer i kalkylbladet går du till fliken Granska > Visa alla kommentarer.

  • Om du vill flytta eller ändra storlek på kommentarer som överlappar varandra högerklickar du och väljer Redigera kommentar,så visas storlekshandtag på kommentarsrutans kantlinje.

   Du kan ändra storlek på en kommentar genom att dra något av dess storlekshandtag, eller flytta den genom att markera någon av dess kantlinjer och sedan dra den dit du vill ha den.

 2. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 3. Välj fliken Blad.

 4. I rutan Kommentarer väljer du antingen I slutet av bladet eller Som det visas på bladet.

 5. Klicka på Skriv ut.

 1. Markera kalkylbladet som innehåller de trådade kommentarer och anteckningar som du vill skriva ut.

 2. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 3. Välj fliken Blad.

 4. Klicka på I slutet av bladet i rutan Kommentarer.

  Obs!: I Excel för Microsoft 365 för Mac kan du inte skriva ut trådade kommentarer när de visas på ett blad. Men du kan skriva ut anteckningar när de visas på ett ark. Se nästa avsnitt om att skriva ut endast anteckningar i Excel för Microsoft 365 för Mac.

 5. Klicka på Skriv ut.

Du kan skriva ut anteckningar som de visas på bladet.

 1. Markera kalkylbladet som innehåller de anteckningar som du vill skriva ut och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa en enskild anteckning högerklickar du på cellen och klickar på Visa/dölj anteckning.

  • Om du vill visa alla anteckningar går du till fliken Granska och väljer > och > Visa alla anteckningar.

  • Om du vill flytta och ändra storlek på anteckningar som överlappar varandra högerklickar du på den och väljer Redigera anteckning.Kantlinjen till anteckningsrutan visar storlekshandtagen.

   Du kan ändra storlek på en anteckningsruta genom att dra något av dess storlekshandtag eller flytta den genom att markera någon av dess kantlinjer och sedan dra den dit du vill ha den.

 2. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 3. Välj fliken Blad.

 4. Klicka på Som visas på bladet (äldre version) i rutan Kommentarer.

  Obs!: I Excel för Microsoft 365 för Mac kan du inte bara skriva ut anteckningar i slutet av ett blad. Du kan dock skriva ut både trådade kommentarer och anteckningar i slutet av ett blad. Se föregående avsnitt om att skriva ut trådade kommentarer och anteckningar i Excel för Microsoft 365 för Mac.

 5. Klicka på Skriv ut.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Infoga kommentarer och anteckningar i Excel

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×