Skuggning av varannan rad eller kolumn i ett kalkylblad

Den här artikeln visar hur du tillämpar automatisk skuggning på varannan rad eller kolumn i ett kalkylblad.

Det finns två sätt att tillämpa skuggning på varannan rad eller kolumn – du kan tillämpa skuggningen med hjälp av en enkel villkorsstyrd formatering-formel eller så kan du använda ett fördefinierat Excel-tabellformat på dina data.

Ett sätt att tillämpa skuggning på varannan rad eller kolumn i kalkylbladet är att skapa en regel för villkorsstyrd formatering. Den här regeln använder en formel för att avgöra om raden har ett jämnt eller udda nummer och tillämpar sedan skuggningen därefter. Formeln visas här:

=REST(RAD(),2)=0

Obs!: Om du vill tillämpa skuggning på varannan kolumn i stället för varannan rad anger du =REST(KOLUMN(),2)=0 i stället.

 1. Gör något av följande på kalkylbladet:

  • Om du vill tillämpa skuggning på ett specifikt cellområde markerar du de celler du vill formatera.

  • Klicka på Markera alla om du vill tillämpa skuggning på hela kalkylbladet.

   Knappen Markera allt

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering under fliken Start i gruppen Format och klicka sedan på Ny regel.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel i dialogrutan Ny formateringsregel under Välj en regeltyp.

 4. I rutan Formatera värden där den här formeln är sann anger du =REST(RAD(),2)=0, enligt följande bild.

  Formel i dialogrutan Ny formateringsregel

 5. Klicka på Format.

 6. Klicka på fliken Fyllning i dialogrutan Formatera celler.

 7. Välj den bakgrund eller det mönster du vill använda för det skuggade raderna och klicka sedan på OK.

  Nu borde färgen du just ha valt visas i fönstret Förhandsgranska i dialogrutan Ny formateringsregel.

 8. Klicka på OK om du vill tillämpa formateringen på cellerna i ditt kalkylblad.

Obs!: Om du vill visa eller redigera regeln för villkorsstyrd formatering kan du klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering under fliken Start i gruppen Format och sedan på Hantera regler.

Ett annat sätt att snabbt lägga till skuggning eller ränder på varannan rad är genom att tillämpa ett fördefinierat Excel-tabellformat. Det här är användbart om du vill formatera ett specifikt område med celler och du samtidigt vill ha de ytterligare fördelarna du får med en tabell som att snabbt kunna visa totalt antal rader eller rubrikrader där nedrullningsbara filterlistor visas automatiskt.

Som standard tillämpas ränder på raderna i en tabell så att informationen blir mer lättläst. De automatiska radränderna fortsätter om du lägger till eller tar bort rader från tabellen.

Olikfärgade rader i en Excel-tabell

Om du vill tillämpa tabellformatet utan tabellfunktionen kan du konvertera tabellen till ett vanligt informationsområde. Om du gör det tillämpas dock inte de automatiska radränderna när du lägger till mer information i området.

 1. Välj ett cellområde du vill formatera i kalkylbladet.

 2. Klicka på Formatera som tabell i gruppen Format på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på det tabellformat du vill använda under Ljus, Mellan eller Mörk.

  Tips: Anpassade tabellformat blir tillgängliga under Anpassat efter att du har skapat en eller flera. Information om hur du skapar ett anpassat tabellformat finns i avsnittet Formatera en Excel-tabell.

 4. Klicka på OK i dialogrutan Formatera som tabell.

  Observera att kryssrutan Olikfärgade rader är markerad som standard i gruppen Tabellformatsalternativ.

  Menyflik i Outlook

  Om du vill tillämpa skuggning på varannan kolumn istället för varannan rad kan du rensa den här kryssrutan och i stället markera Radränder.

 5. Om du vill konvertera tillbaka Excel-tabellen till ett vanligt cellområde klickar du var som helst i tabellen så visas de nödvändiga verktygen som behövs för att utföra konverteringen.

 6. Klicka på Konvertera till område i gruppen Verktyg på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Du kan också högerklicka i tabellen och klicka på Tabell och sedan på Konvertera till område.

Obs!: Du kan inte skapa anpassade regler för villkorsstyrd formatering för att tillämpa skuggning på varannan rad eller kolumn i Excel på webben.

När du skapar en Excel på webben i en tabell skuggas som standard varannan rad i tabellen. De automatiska radränderna fortsätter om du lägger till eller tar bort rader från tabellen. Du kan däremot tillämpa skuggning på varannan kolumn. Så här gör du:

 1. Markera en cell i tabellen.

 2. Klicka på fliken Tabelldesign och markera kryssrutanKolumnkolumner under Formatalternativ.

Om du vill ta bort skuggning från rader eller kolumner tardu bort kryssrutan bredvid Radkolumner eller Radkolumner under Formatalternativ.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×