Slå upp värden med LETARAD, INDEX eller PASSA

Tips: Prova att använda de nya funktionerna XLOOKUP och XMATCHNING, förbättrade versioner av funktionerna som beskrivs i den här artikeln. De här nya funktionerna fungerar i valfri riktning och returnerar exakta matchningar som standard, vilket gör dem enklare och mer behändigt att använda än föregående.

Anta att du har en lista med kontorsnummer och vill veta vilka anställda som finns på varje kontor. Kalkylbladet är stort så det kan vara svårt att göra det. Det är faktiskt ganska enkelt att göra med en uppslagsfunktion.

Funktionerna LETARAD ochLETAKOLUMN tillsammans med INDEX och PASSAärnågra av de mest användbara funktionerna i Excel.

Obs!: Funktionen Uppslagsguiden är inte längre tillgänglig i Excel.

Här är ett exempel på hur du använder LETARAD.

=LETARAD (B2;C2:E7:3;SANT)

I det här exemplet är B2 det första argumentet– ett dataelement som funktionen behöver för att fungera. För LETARAD är det första argumentet värdet du vill hitta. Det här argumentet kan vara en cellreferens eller ett fast värde som "Svensson" eller 21 000. Det andra argumentet är cellområdet, C2-:E7, där du kan söka efter värdet du vill hitta. Det tredje argumentet är den kolumn i cellområdet som innehåller värdet du söker.

Det fjärde argumentet är valfritt. Ange antingen SANT eller FALSKT. Om du anger SANT eller lämnar argumentet tomt returnerar funktionen en ungefärlig match av värdet du angav i det första argumentet. Om du anger FALSKT matchar funktionen värdet som angavs i det första argumentet. Med andra ord får du mer flexibilitet om du lämnar det fjärde argumentet tomt – eller anger SANT .

I det här exemplet visas hur funktionen fungerar. När du anger ett värde i cell B2 (det första argumentet) söker LETARAD igenom cellerna i området C2:E7 (det andra argumentet) och returnerar den närmaste ungefärliga matchningen från den tredje kolumnen i området, det vill säga kolumn E (argumentet tredje).

Ett vanligt användande av funktionen LETARAD

Det fjärde argumentet är tomt så funktionen returnerar en ungefärlig matchning. Om den inte gjorde det skulle du ha behövt ange ett av värdena i kolumn C eller D för att få ett resultat över huvud taget.

När du är bekväm med LETARAD är funktionen LETAKOLUMN lika enkel att använda. Du anger samma argument men söker i rader i stället för kolumner.

Använda INDEX och PASSA i stället för LETARAD

Det finns vissa begränsningar med att använda LETARAD – funktionen LETARAD kan bara söka efter ett värde från vänster till höger. Det innebär att den kolumn som innehåller värdet du söker efter alltid ska finnas till vänster om den kolumn som innehåller returvärdet. Om kalkylbladet inte är uppbyggt på det här sättet ska du inte använda LETARAD. Använd i stället kombinationen av INDEX och PASSA.

Det här exemplet visar en liten lista där värdet vi vill söka efter, Chicago, inte finns i kolumnen längst till vänster. Vi kan därför inte använda LETARAD. I stället använder vi funktionen PASSA för att hitta Chicago i området B1:B11. Det finns på rad 4. Index använder sedan värdet som uppslagsargument och hittar populationen för Chicago i den fjärde kolumnen (kolumn D). Formeln som används visas i cell A14.

Använda INDEX och PASSA för att slå upp ett värde

Fler exempel på hur du använder INDEX och PASSA i stället för LETARAD finns i artikeln https://www.mrexcel.com/excel-tips/excel-vlookup-index-match/ av Bill Jelen, Microsoft MVP.

Testa själv

Här är några exempeldata om du vill experimentera med uppslagsfunktioner innan du provar dem.

LETARAD-exempel på arbete

Kopiera följande data till ett tomt kalkylblad.

Tips: Innan du klistrar in data i Excel anger du kolumnbredden för kolumn A till C till 250 bildpunkter och klickar på Radbryt text (fliken Start, gruppen Justering).

Densitet

Viskositet

Temperatur

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Formel

Beskrivning

Resultat

=LETARAD(1;A2:C10;2)

Söker med en ungefärlig matchning efter värdet 1 i kolumn A, identifierar det största värde som är mindre än eller lika med 1 i kolumn A, d.v.s. 0,946, och returnerar sedan värdet från kolumn B på samma rad.

2,17

=LETARAD(1;A2:C10:3;SANT)

Söker med en ungefärlig matchning efter värdet 1 i kolumn A, identifierar det största värde som är mindre än eller lika med 1 i kolumn A, d.v.s. 0,946, och returnerar sedan värdet från kolumn C på samma rad.

100

=LETARAD(0,7;A2:C10;3;FALSKT)

Söker med en exakt matchning efter värdet 0,7 i kolumn A. Eftersom det inte finns någon exakt matchning i kolumn A, returneras ett fel.

#SAKNAS!

=LETARAD(0,1;A2:C10;2;SANT)

Söker med en ungefärlig matchning efter värdet 0,1 i kolumn A. Eftersom 0,1 är mindre än det minsta värdet i kolumn A, returneras ett fel.

#SAKNAS!

=LETARAD(2;A2:C10;2;SANT)

Söker med en ungefärlig matchning efter värdet 2 i kolumn A, identifierar det största värde som är mindre än eller lika med 2 i kolumn A, d.v.s. 1,29, och returnerar sedan värdet från kolumn B på samma rad.

1,71

LETAKOLUMN - exempel

Kopiera alla celler i den här tabellen och klistra in dem i cell A1 i en tom arbetsbok i Excel.

Tips: Innan du klistrar in data i Excel anger du kolumnbredden för kolumn A till C till 250 bildpunkter och klickar på Radbryt text (fliken Start, gruppen Justering).

Axlar

Lager

Bultar

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formel

Beskrivning

Resultat

=LETAKOLUMN("Axlar"; A1:C4; 2; SANT)

Letar upp "Axlar" på rad 1 och returnerar värdet från rad 2 som finns i samma kolumn (kolumn A).

4

=LETAKOLUMN("Lager"; A1:C4; 3; FALSKT)

Letar upp "Lager" på rad 1 och returnerar värdet från rad 3 som finns i samma kolumn (kolumn B).

7

=LETAKOLUMN("B"; A1:C4; 3; SANT)

Letar upp "B" på rad 1 och returnerar värdet från rad 3 som finns i samma kolumn. Eftersom ingen exakt matchning av "B" hittas används det största värde på rad 1 som är mindre än "B": "Axlar" i kolumn A.

5

=LETAKOLUMN("Bultar"; A1:C4; 4)

Letar upp "Bultar" på rad 1 och returnerar värdet från rad 4 som finns i samma kolumn (kolumn C).

11

=LETAKOLUMN(3; {1;2;3\"a";"b";"c"\"d";"e";"f"}; 2; SANT)

Letar upp numret 3 i matriskonstanten med tre rader och returnerar värdet från rad 2 i samma (i detta fall den tredje) kolumn. Det finns tre rader med värden i matriskonstanten och varje rad avgränsas med ett omvänt snedstreck (\). Eftersom "c" finns på rad 2 och i samma kolumn som 3, returneras "c".

c

Index- och PASSA-exempel

I det här sista exemplet används funktionerna INDEX och PASSA tillsammans för att returnera det tidigaste fakturanumret och motsvarande datum för varje stad. Eftersom data returneras som ett tal formaterar vi det till ett datum med funktionen TEXT. Funktionen INDEX användare resultatet av funktionen PASSA som dess argument. Kombinationen av INDEX och PASSA används två gånger i vardera formel – först för att returnera fakturanumret och sedan för att returnera datumet.

Kopiera alla celler i den här tabellen och klistra in dem i cell A1 i en tom arbetsbok i Excel.

Tips: Innan du klistrar in data i Excel anger du kolumnbredden för kolumn A till D till 250 bildpunkter och klickar på Radbryt text (fliken Start, gruppen Justering).

Faktura

Stad

Fakturadatum

Tidigaste faktura efter stad med datum

3115

Atlanta

2012-04-07

="Atlanta = "&INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Atlanta";$B$2:$B$33;0);1)& ", fakturadatum: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Atlanta";$B$2:$B$33;0);3);"åååå-mm-dd")

3137

Atlanta

2012-04-09

="Austin = "&INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Austin";$B$2:$B$33;0);1)& ", fakturadatum: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Austin";$B$2:$B$33;0);3);"åååå-mm-dd")

3154

Atlanta

2012-04-11

="Dallas = "&INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Dallas";$B$2:$B$33;0);1)& ", fakturadatum: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Dallas";$B$2:$B$33;0);3);"åååå-mm-dd")

3191

Atlanta

2012-04-21

="New Orleans = "&INDEX($A$2:$C$33;PASSA("New Orleans";$B$2:$B$33;0);1)& ", fakturadatum: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;PASSA("New Orleans";$B$2:$B$33;0);3);"åååå-mm-dd")

3293

Atlanta

2012-04-25

="Tampa = "&INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Tampa";$B$2:$B$33;0);1)& ", fakturadatum: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Tampa";$B$2:$B$33;0);3);"åååå-mm-dd")

3331

Atlanta

2012-04-27

3350

Atlanta

2012-04-28

3390

Atlanta

2012-05-01

3441

Atlanta

2012-05-02

3517

Atlanta

2012-05-08

3124

Austin

2012-04-09

3155

Austin

2012-04-11

3177

Austin

2012-04-19

3357

Austin

2012-04-28

3492

Austin

2012-05-06

3316

Dallas

2012-04-25

3346

Dallas

2012-04-28

3372

Dallas

2012-05-01

3414

Dallas

2012-05-01

3451

Dallas

2012-05-02

3467

Dallas

2012-05-02

3474

Dallas

2012-05-04

3490

Dallas

2012-05-05

3503

Dallas

2012-05-08

3151

New Orleans

2012-04-09

3438

New Orleans

2012-05-02

3471

New Orleans

2012-05-04

3160

Tampa

2012-04-18

3328

Tampa

2012-04-26

3368

Tampa

2012-04-29

3420

Tampa

2012-05-01

3501

Tampa

2012-05-06

Mer information finns i

Snabbreferens: Uppslags-

(referens)

LETARAD

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×