Slut (tilldelningsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Datum

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beskrivning    I fältet Slut visas det schemalagda datum då en tilldelad resurs ska slutföra arbetet för en aktivitet. Du kan ange värdet manuellt eller välja att tilldelningens slutdatum ska beräknas automatiskt i Project.

Beräkning    I Project beräknas tilldelningens slutdatum baserat på aktivitetens startdatum, mängden arbete som har tilldelats resursen, resurskalendern och tilldelningsenheter för tilldelningen.

Om du anger ett slutdatum för tilldelningen kan det schemalagda slutdatumet för aktiviteten ändras utan att ett villkor anges.

Om du anger ett verkligt slutdatum som inte är detsamma som det schemalagda slutdatumet, ändras det schemalagda slutdatumet för överensstämmelse med datumet i fältet Verkligt slut.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Slut i listan i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill granska eller filtrera fram schemalagda slutdatum för tilldelningar.

Exempel    Du vill kontrollera alla slutdatum för de sju personer som har tilldelats aktiviteten ”Skriv förslag”. Du lägger till fältet Slut i vyn Aktivitetsanvändning. Under aktiviteten ”Skriv förslag” kan du se slutdatumen för varje resurs som har tilldelats aktiviteten.

Obs!    När du anger värden för procent färdigt arbete eller verkligt arbete, kanske återstående arbete planeras om runt rapportdatumet, vilket gör att det schemalagda slutdatumet ändras. Du kan välja att informationen i dessa uppföljningsfält inte ska ändras, även om slutfört arbete visas som kommande eller återstående arbete visas som förflutet. Du anger detta i dialogrutan Project-alternativ.

Du kan även ange ett annat rapportdatum än det innevarande datumet i dialogrutan Projektinformation.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×