Snabbstart: Filtrera data med hjälp av ett autofilter

Genom att filtrera informationen i ett kalkylblad kan du snabbt hitta värden. Du kan filtrera på en eller flera kolumner med data. Med filtrering kan du styra både det du vill visa och sådant som du vill utelämna. Du kan filtrera baserat på val som du gör i en lista eller så kan du skapa särskilda filter för att fokusera på precis de data som du vill se.

Du kan söka efter text och tal när du filtrerar med sökrutan i filtrets gränssnitt.

När du filtrerar data är hela rader dolda om värdena i en eller flera kolumner inte uppfyller filtreringskriterierna. Du kan filtrera på numeriska värden eller textvärden, eller filtrera efter färg för celler där färgformatering används på bakgrunden eller texten.

Hur gör jag?

Bild av ikon

Markera de data som du vill filtrera    

Exempel på data som är markerad för sortering i Excel

 1. På fliken Data tittar du i gruppen Sortera och filtrera och klickar på Filter.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 2. Klicka på pilen Listrutepilen för Filter i kolumnrubriken för att visa en lista där du kan välja alternativ för filtrering.

  Obs!    Beroende på vilken typ av data kolumnen innehåller visas antingen Talfilter eller Textfilter i listan i Microsoft Excel.

Bild av ikon

Filtrera genom att markera värden eller söka    

Att välja värden från en lista och söka är de snabbaste sätten att filtrera. När du klickar på pilen i en kolumn där filtrering är aktiverad visas alla värden i den kolumnen i en lista.

Filtrering av data

1. Använd sökrutan för att skriva text eller tal som du vill söka efter

2. Markera och avmarkera kryssrutorna för att visa värden som finns i kolumnen med data

3. Använd avancerade villkor för att hitta värden som uppfyller specifika villkor

 1. Om du vill filtrera efter värden avmarkerar du kryssrutan (Markera alla) i listan. Markeringarna tas då bort från alla kryssrutor. Markera endast de värden som du vill visa och klicka på OK för att se resultatet.

 2. Om du vill söka efter text i kolumnen skriver du text eller tal i sökrutan. Alternativt kan du använda jokertecken, till exempel asterisk (*) och frågetecken (?). Tryck på RETUR för att visa resultatet.

Bild av ikon

Filtrera data genom att ange villkor    

Genom att ange villkor kan du skapa anpassade filter som begränsar antalet data exakt så som du vill. Det gör du genom att skapa ett filter. Om du någon gång har kört frågor mot data i en databas känns detta bekant.

 1. Peka på antingen Talfilter eller Textfilter i listan. En meny visas där du kan filtrera efter olika villkor.

 2. Välj ett villkor och markera eller ange kriterier. Klicka på knappen Och om du vill kombinera villkor (det vill säga två eller flera villkor som båda måste uppfyllas), och klicka på knappen Eller om bara ett av flera villkor ska uppfyllas.

 3. Klicka på OK för att använda filtret och få de resultat du förväntar dig.

Nästa steg

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×