Sortera data i en pivottabell

Excel för Microsoft 365 för Mac, Excel 2019 för Mac, Excel 2016 för Mac

För att göra det lättare att hitta data som du vill analysera i en pivottabell kan du sortera textposter (från A till Ö eller Ö till A), tal (från minsta till största eller största till minsta) och datum och tider (från äldsta till nyaste eller nyaste till äldsta).

Tänk på följande när du sorterar data i en pivottabell:

 • Sorteringsordningen varierar beroende på språkinställning. Kontrollera att du har rätt språk in inställningarna i Språk och Text i Systeminställningar på datorn. Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Mac-hjälpen.

 • Data som textposter kan ha inledande blanksteg som påverkar sorteringsresultaten. För optimal sortering bör du ta bort alla blanksteg innan du sorterar data.

 • Till skillnad från att sortera data i ett cellområde i ett kalkylblad eller i Excel för Mac en tabell kan du inte sortera de fallberoende textposterna.

 • Det går inte att sortera efter format, till exempel efter cell- eller teckenfärg, eller efter villkorsstyrd formatering, till exempel ikonuppsättningar.

Sortera data från rad- eller kolumnetiketter i en pivottabell

 1. I pivottabellen klickar du på ett fält i kolumnen som innehåller de objekt som du vill sortera.

 2. På fliken Data klickar du på Sorteraoch sedan på den sorteringsordning du vill använda. Om du vill visa fler sorteringsalternativ klickar du på Alternativ.

  Välja sorteringsordning

  Textposter sorteras i alfabetisk ordning, tal sorteras från minsta till största (eller vice versa), och datum och klockslag sorteras från äldsta till senaste eller från senaste till äldsta.

  Obs!: Du kan också snabbt sortera data i stigande eller fallande ordning genom att klicka på A till Ö eller Ö till A. När du gör det sorteras textposter från A till Ö eller från Ö till A, tal sorteras från minsta till största eller från största till minsta, och datum och tider sorteras från äldsta till nyaste eller nyaste till äldsta.

Sortera efter ett enskilt värde

Du kan sortera på individuella värden eller på delsummor genom att högerklicka i en cell, klicka på Sorteraoch välja en sorteringsmetod. Sorteringsordningen tillämpas på alla celler på samma nivå i den kolumn som innehåller cellen.

Sortera från minsta till största

I exemplet nedan sorteras data i kolumnen Transport från minsta till största.

Markera en cell

Om du vill se totalsummorna sorterade från största till minsta väljer du vilket tal som helst på raden eller kolumnen Totalsumma och klickar sedan på Sortera från > största till minsta.

Markera en summa

Ställa in anpassade sorteringsalternativ

Om du vill sortera specifika element manuellt eller ändra sorteringsordningen kan du ställa in dina egna sorteringsalternativ.

 1. Klicka på ett fält i den rad eller kolumn som du vill sortera.

 2. Klicka på pilen Listrutepilen för Filter bredvid Radetiketter ellerKolumnetiketter.

  Välja anpassade villkor

 3. Under Sorteraväljer du Stigandeeller Fallandeoch väljer bland alternativen i listan Sortera efter. (De här alternativen varierar beroende på dina val i steg 1 och 2.)

 4. Under Filterväljer du eventuella andra villkor. Om du till exempel vill visa data endast för Mars väljer du Lika med i listan Efter etikett och skriver Mars i textrutan som visas. Om du bara vill ta med vissa data i beräkningarna markerar eller avmarkerar du kryssrutorna i rutan Filter. Om du vill ångra ditt val klickar du på Rensa filter.

  Begränsa resultatet till en månad <in sortering6 & sortera7->

  Resultat från att begränsa sorteringen till en månad

 5. Stäng dialogrutan Anpassad sortering genom att klicka utanför den.

Sortera data från rad- eller kolumnetiketter i en pivottabell

 1. I pivottabellen klickar du på ett fält i kolumnen som innehåller de objekt som du vill sortera.

 2. På fliken Data under Sortera och & klickardu på pilen bredvid Sorteraoch sedan på den sorteringsordning du vill använda.

  Obs!: Du kan också snabbt sortera data i stigande eller fallande ordning genom att klicka på A till Ö eller Ö till A. När du gör det sorteras textposter från A till Ö eller från Ö till A, tal sorteras från minsta till största eller från största till minsta, och datum och tider sorteras från äldsta till nyaste eller nyaste till äldsta.

Anpassa sorteringen

 1. Markera en cell i kolumnen som du vill sortera efter.

 2. Gå till fliken Data, titta under Sortera och filtrera, klicka på pilen bredvid Sortera och sedan på Anpassad sortering.

 3. Konfigurera den sorteringstyp som du vill använda.

Sortera med hjälp av en anpassad lista

Du kan sortera i en användardefinierad sorteringsordning med hjälp av en anpassad lista.

 1. Markera en cell i kolumnen som du vill sortera efter.

 2. Gå till fliken Data, titta under Sortera och filtrera, klicka på pilen bredvid Sortera och sedan på Anpassad sortering.

 3. Klicka på Alternativ.

 4. Under Första nyckelns sorteringsordningväljer du den anpassade lista som du vill sortera efter.

  Excel här inbyggda anpassade listor för veckodagar och årets månader. Du kan också skapa en egen anpassad lista. Den anpassade sorteringsordningen sparas inte när du uppdaterar pivottabellen.

  Obs!: Anpassade listor är aktiverade som standard. Om du inaktiverar anpassade listor kan du få bättre prestanda när du sorterar stora mängder data. Gör så här om du vill inaktivera anpassade listor:

  1. Klicka på Alternativ på fliken Pivottabell,klicka på Pivottabellalternativoch sedan på Layout.

  2. I området Sortera avmarkerar du kryssrutan Använd anpassade listor vid sortering.

Sortera data i värdeområdet

 1. Välj ett värdefält i en pivottabell.

 2. Gör något eller båda av & påfliken Data under Sortera och filtrera:

  • Om du snabbt vill sortera i stigande eller fallande ordning klickar du på A till Ö eller Ö till A. Tal sorteras från minsta till största eller största till minsta.

  • Om du vill anpassa sorteringen klickar du på pilen bredvid Sortera ,klickar på Anpassad sortering och konfigurerar sedan den sortering du vill använda.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×