Sortera en lista med data i Microsoft Excel för Mac

Excel för Microsoft 365 för Mac, Excel 2019 för Mac, Excel 2016 för Mac

I Excel kan du sortera tal, text, veckodagar, månader eller objekt från anpassade listor som du skapar. Du kan också sortera efter teckenfärg, cellfärg eller ikonuppsättningar. Sortering kan vara skiftlägeskänsligt.

När du sorterar en kolumn kan du ordna om raderna i kolumnen. När du sorterar flera kolumner eller en tabell kan du vanligtvis ordna om alla rader utifrån innehållet i en viss kolumn.

Viktigt!: 

 • Om de kolumner du vill sortera innehåller både tal som har sparats som tal och tal som har sparats som text, kommer talen inte sorteras korrekt. Tal som har sparats som text visas vänsterjusterade istället för högerjusterade. För att sortera alla markerade tal konsekvent går du till fliken Start i rutan Talformat och markerar Text eller Tal.

 • Rutan Talformat

 1. Klicka på en cell i en av de kolumner som du vill sortera.

  Data i intilliggande kolumner sorteras baserat på data i kolumnen som du har markerat.

 2. På fliken Data väljer du Stigande Ikonen Stigande sortering eller Fallande Ikonen Fallande sortering .

  För att sortera

  Klicka på

  De lägsta värdena högst upp i kolumnen

  A till Ö

  De högsta värdena högst upp i kolumnen

  Ö till A

Obs!: Om resultatet inte blir som du förväntat dig ska du kontrollera att alla tal sparats som tal. Till exempel sparas negativa tal som importerats från vissa redovisningssystem som text.

Du kan sortera efter flera kolumner genom att lägga till nivåer för sorteringskriterier. Du kan till exempel sortera en försäljningsrapport efter region och sedan efter datum och sedan efter säljare. Varje sorteringsnivå representeras av en enda rad i dialogrutan Sortera.

 1. Klicka på en cell i en av de kolumner som du vill sortera.

 2. På fliken Data väljer du Sortera.

  Välj Sortera på fliken Data i Excel

 3. Om dina data innehåller en rubrikrad väljer du Listan har rubriker . Om det inte finns en rubrikrad för data ska du avmarkera kryssrutan Listan har rubriker .

 4. I raden bredvid Sortera efter, under Kolumn, klickar du på ett tomt utrymme och sedan på kolumnen du vill sortera efter.

 5. Under Sortera efter på samma rad, klickar du på Värden och sedan klickar du på de kriterier du vill använda i snabbmenyn.

  Du kan även välja att sortera baserat på cell- eller teckenfärg eller på ikonen i en cell.

 6. Under Ordning, på samma rad, klickar du på A till Ö och sedan klickar du på de kriterier du vill använda i snabbmenyn.

  Tips: Om sorteringsordningen du vill använda inte finns med i listan väljer du Anpassad lista. Om den anpassade sorteringsordning du vill använda inte finns med i listan kan du läsa avsnittet Skapa en anpassad lista att sortera efter.

 7. Om du valt Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon i steg 5 ska du klicka på raden under Färg/ikon och sedan klicka på de kriterier du vill ha i snabbmenyn.

 8. Klicka på Lägg till Nivå för varje ytterligare kolumn du vill sortera efter.

  Ikonen Lägg till nivå

  Fyll sedan i kolumnerna Kolumn, Sortera efter, Order och Färg/ikon för den nya raden.

Obs!: Den här proceduren kan inte utföras i en tabell. För att ta bort tabellformatering, så att du kan sortera efter rader väljer du Konvertera till intervall på fliken Tabell.

 1. Klicka på en cell i raden du vill sortera.

 2. På fliken Data väljer du Sortera.

  Välj Sortera på fliken Data i Excel

 3. Om dina data innehåller en rubrikrad väljer du Listan har rubriker . Om det inte finns en rubrikrad för data ska du avmarkera kryssrutan Listan har rubriker .

 4. Klicka på Alternativ.

 5. Under Orientering klickar du på Sortera från vänster till höger och sedan på OK.

 6. På den första raden, under Rad, klickar du på det tomma utrymmet invid Sedan efter och i snabbmenyn klickar du sedan på den rad du vill sortera därefter.

 7. Under Sortera efter på samma rad, klickar du på Värden och sedan klickar du på de kriterier du vill använda i snabbmenyn.

 8. Under Ordning, på samma rad, klickar du på A till Ö och sedan klickar du på de kriterier du vill använda i snabbmenyn.

  Tips: Om sorteringsordningen du vill använda inte finns med i listan väljer du Anpassad lista. Om den anpassade sorteringsordning du vill använda inte finns med i listan kan du läsa avsnittet Skapa en anpassad lista att sortera efter.

 9. För varje ytterligare rad du vill sortera efter klickar du på Lägg till Nivå.

  Ikonen Lägg till nivå

  Fyll sedan i kolumnerna Rad, Sortera efter, Order och Färg/ikon för den nya raden.

Excel innehåller anpassade listor som du kan sortera efter: veckodagar och månader. Du kan dessutom skapa egna anpassade listor, till exempel årskurser i högstadiet så som 7:an, 8:an, 9:an. När du har skapat en anpassad lista väljer du Anpassad lista i sorteringsrutan under Ordning.

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn och sedan på Anpassade listor under Formler och listor.

 2. Klicka på Lägg till.

 3. Ange värdena för din lista i den ordning du vill att de ska sorteras, med ett komma mellan varje värde.

 4. När du är klar klickar du på Lägg till, och stänger sedan rutan Anpassade listor.

Excel innehåller anpassade listor som du kan sortera efter: veckodagar och månader. Den tidigare proceduren beskriver också hur du kan skapa egna anpassade listor, till exempel årskurser i högstadiet så som 7:an, 8:an, 9:an.

 1. Klicka på en cell i en av de kolumner som du vill sortera.

 2. På fliken Data väljer du Sortera.

  Välj Sortera på fliken Data i Excel

 3. Om data innehåller en rubrikrad väljer du Listan har rubriker . Om det inte finns en rubrikrad för data ska du avmarkera kryssrutan Listan har rubriker .

 4. Klicka på Anpassad lista under Ordna.

 5. Välj den lista du vill sortera efter och klicka sedan på OK.

  Obs!: Den anpassade sorteringsordningen gäller bara kolumnen som anges under Kolumn. För att sortera flera kolumner efter veckodag, månad eller en annan anpassad lista, använder du proceduren som beskrivits tidigare ”Sortera en lista med två eller tre kolumner” procedur för att sortera varje kolumn separat.

 1. Markera en kolumn med datum och tider i ett cellområde eller i en tabell.

 2. På fliken Data väljer du Stigande Ikonen Stigande sortering eller Fallande Ikonen Fallande sortering .

  Obs!: Om resultatet inte blir som du förväntat dig kanske data innehåller datum eller tider som har sparats som text eller tal, istället för som datum eller tider. För att spara tal i datum- eller tidsformat markerar du kolumnen och väljer sedan Datum eller Tid i rutan Talformat på fliken Start.

 1. Klicka på en cell i en av de kolumner som du vill sortera.

 2. På fliken Data väljer du Sortera.

  Välj Sortera på fliken Data i Excel

 3. I rutan Sortera väljer du Alternativ och sedan Skiftlägeskänslig.

Om det finns celler som formaterats med cellfärg eller teckenfärg i kolumnen som du sorterar kan du sortera efter de här färgerna. Du kan också sortera efter en ikonuppsättning som har skapats med hjälp av villkorsstyrd formatering. Det finns ingen standardinställd sorteringsordning för cellfärg, teckenfärg och ikoner och du måste därför alltid definiera en ordning varje gång du sorterar.

 1. Klicka på en cell i en av de kolumner som du vill sortera.

 2. På fliken Data väljer du Sortera.

  Välj Sortera på fliken Data i Excel

 3. Om data innehåller en rubrikrad väljer du Listan har rubriker . Om det inte finns en rubrikrad för data ska du avmarkera kryssrutan Listan har rubriker .

 4. Under Kolumn, klickar du på det tomma utrymmet invid Sedan efter och i snabbmenyn klickar du sedan på den kolumn du vill sortera därefter.

 5. Under Sortera efter, på samma rad, klickar du på Värden och sedan klickar du på Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon i snabbmenyn.

 6. Under Färg/Ikon väljer du färg eller ikon.

 7. Under Ordning, väljer du om den valda färgen eller ikonen ska vara högst upp eller längst ned i listan.

 8. Klicka på Lägg till Nivå för varje ytterligare kolumn du vill sortera efter.

  Ikonen Lägg till nivå

  Fyll sedan i kolumnerna Kolumn, Sortera efter, Order och Färg/ikon för den nya raden.

Viktigt!: Var uppmärksam när du använder den här funktionen. Att sortera efter en kolumn i ett område kan leda till oönskade resultat, som t.ex. att celler i kolumnen flyttas bort från andra celler i samma rad.

 1. Välj en kolumn i ett cellområde som innehåller två eller fler kolumner.

  Obs!: Den här proceduren kan inte utföras i en tabell. Om du vill ta bort tabellformatering så att du kan sortera en kolumn väljer du Konvertera till intervall på fliken Tabell.

 2. Markera de kolumndata du vill sortera

 3. På fliken Data klickar du på Sortera.

  Välj Sortera på fliken Data i Excel

 4. I den sorteringsvarning som visas väljer du Fortsätt med aktuell markering och klickar sedan på Sortera.

  Om resultatet inte är det du vill ha klickar du på Ångra Ångra-ikon .

Dataanalys börjar med sortering. Du kan sortera text (A till Ö eller Ö till A), tal (lägsta till högsta eller högsta till lägsta) och datum och tider (äldsta till nyaste och nyaste till äldsta) i en eller flera kolumner. Du kan också sortera efter en anpassad lista som du skapar (t.ex. stora, mellanstora och små) eller efter format, t.ex. cellfärg, teckenfärg eller ikonuppsättning. De flesta sorteringarna är kolumnsorteringar, men du kan också sortera efter rader.

När du sorterar ordnar du om data i en viss ordning. När du filtrerar döljer du däremot onödiga data. Mer information om hur du filtrerar finns i Filtrera en lista med data.

När du sorterar ett cellområde sparas inte sorteringskriterierna i arbetsboken. Om du vill spara sorteringskriterierna så att du kan återanvända dem nästa gång du öppnar arbetsboken kan du spara data som en Excel-tabell. Spara dina data i en tabell när du sorterar flera kolumner eller om du skapar komplexa sorteringskriterier som tar lång tid att skapa.

När du återanvänder ett sorteringsvillkor kan du se olika resultat. Det kan inträffa om värdena som returneras av en formel har ändrats och bladet beräknats om. Det kan också ske om cellområdet eller tabellkolumnen har fått data tillagda, ändrade eller borttagna.

Excel sorterar data med hjälp av följande stigande sorteringsordning:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (blanksteg) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö FALSKT SANT (bladfel) (tomma celler).

 1. Klicka på en cell i en av de kolumner som du vill sortera.

  Data i intilliggande kolumner sorteras baserat på data i kolumnen som du sorterar.

 2. Gå till fliken Data, titta under Sortera och filtrera och klicka på pilen bredvid Sortera.

  Fliken Data, gruppen Sortera och filtrera

 3. Gör något av följande:

  För att sortera

  Klicka på

  De lägsta värdena högst upp i kolumnen

  Stigande

  De högsta värdena högst upp i kolumnen

  Fallande

 4. Obs!: Om resultatet inte blir som du förväntat dig ska du kontrollera att alla tal sparats som tal. Till exempel sparas negativa tal som importerats från vissa redovisningssystem som text.

Du kan sortera efter flera kolumner genom att lägga till nivåer för sorteringskriterier. Du kan till exempel sortera en försäljningsrapport efter region och sedan efter datum och sedan efter säljare. Varje sorteringsnivå representeras av en enda rad i dialogrutan Sortera.

 1. Klicka på en cell i en av de kolumner som du vill sortera.

 2. Gå till fliken Data, titta under Sortera och filtrera, klicka på pilen bredvid Sortera och sedan på Anpassad sortering.

  Fliken Data, gruppen Sortera och filtrera

 3. Klicka på Lägg till nivå Knappen Lägg till, rutan Sortera .

  Om tabellen innehåller en rubrikrad väljer du kryssrutan Listan har rubriker. Om det inte finns en rubrikrad i tabellen ska du avmarkera kryssrutan Listan har rubriker.

 4. Under Kolumn, klickar du på det tomma utrymmet invid Sedan efter och i snabbmenyn klickar du sedan på den kolumn du vill sortera därefter.

 5. Under Sortera efter på samma rad, klickar du på Värden och sedan klickar du på de kriterier du vill använda i snabbmenyn.

 6. Under Ordning, på samma rad, klickar du på A till Ö och sedan klickar du på de kriterier du vill använda i snabbmenyn.

  Om du valt Teckenfärg, Cellfärg eller Cellikon i steg 5 ska du klicka på raden under Färg/ikon och sedan klicka på de kriterier du vill ha i snabbmenyn.

 7. Upprepa steg 3–6 för varje kolumn som du vill sortera efter.

 1. Klicka på en cell i raden du vill sortera.

 2. Gå till fliken Data, titta under Sortera och filtrera, klicka på pilen bredvid Sortera och sedan på Anpassad sortering.

  Fliken Data, gruppen Sortera och filtrera

 3. Klicka på Alternativ.

 4. Under Orientering klickar du på Sortera från vänster till höger och sedan på OK.

 5. Klicka på Lägg till nivå Knappen Lägg till, rutan Sortera .

 6. Under Rad klickar du på det tomma utrymmet invid Sedan efter och i snabbmenyn klickar du sedan på den rad du vill sortera därefter.

 7. Under Sortera efter på samma rad, klickar du på Värden och sedan klickar du på de kriterier du vill använda i snabbmenyn.

 8. Under Ordning, på samma rad, klickar du på A till Ö och sedan klickar du på de kriterier du vill använda i snabbmenyn.

 9. Upprepa steg 5–8 för varje rad som du vill sortera efter.

Excel innehåller anpassade listor som du kan sortera efter: veckodagar och månader. Du kan även skapa egna anpassade listor, till exempel årskurser i högstadiet så som 7:an, 8:an och 9:an.

 1. Gå till menyn Excel, klicka på Inställningar och sedan under Formler och listor klickar du på Anpassade listor Knappen Inställningar för anpassad lista .

 2. Klicka på Lägg till.

 3. Skriv listposterna i den ordning de ska sorteras. Klicka på OK när du är klar.

Excel innehåller anpassade listor som du kan sortera efter: veckodagar och månader. Den tidigare proceduren beskriver också hur du kan skapa egna anpassade listor, till exempel årskurser i högstadiet så som 7:an, 8:an, 9:an.

 1. Klicka på en cell i en av de kolumner som du vill sortera.

 2. Gå till fliken Data, titta under Sortera och filtrera, klicka på pilen bredvid Sortera och sedan på Anpassad sortering.

  Fliken Data, gruppen Sortera och filtrera

 3. Klicka på Lägg till nivå Knappen Lägg till, rutan Sortera .

  Om tabellen innehåller en rubrikrad väljer du kryssrutan Listan har rubriker. Om det inte finns en rubrikrad i tabellen ska du avmarkera kryssrutan Listan har rubriker.

 4. Under Ordning klickar du på den aktuella sorteringsordningen, till exempel A till Ö, och klickar sedan på Anpassad lista.

 5. Välj den lista du vill sortera efter och klicka sedan på OK.

  Obs!: Den anpassade sorteringsordningen gäller bara kolumnen som anges under Kolumn. För att sortera flera kolumner efter veckodag, månad eller en annan anpassad lista, använder du proceduren som beskrivits tidigare ”Sortera en lista med två eller tre kolumner” procedur för att sortera varje kolumn separat.

 1. Markera en kolumn med datum och tider i ett cellområde eller i en tabell.

 2. Gå till fliken Data, titta under Sortera och filtrera, klicka på pilen bredvid Sortera och sedan på Stigande eller Fallande.

  Fliken Data, gruppen Sortera och filtrera

  Obs!: Om resultatet inte blir som du förväntat dig kanske kolumnen innehåller datum eller tider som har sparats som text eller tal, istället för som datum eller tider. För att spara tal i datum- eller tidsformat markerar du kolumnen. Gå sedan till fliken Start, titta under Tal, peka på Talformat och klicka på Datum eller Tid.

Om det finns celler som formaterats med cellfärg eller teckenfärg i kolumnen som du sorterar kan du sortera efter de här färgerna. Du kan också sortera efter en ikonuppsättning som har skapats med hjälp av villkorsstyrd formatering. Det finns ingen standardinställd sorteringsordning för cellfärg, teckenfärg och ikoner och du måste därför alltid definiera en ordning varje gång du sorterar.

 1. Klicka på en cell i en av de kolumner som du vill sortera.

 2. Gå till fliken Data, titta under Sortera och filtrera, klicka på pilen bredvid Sortera och sedan på Anpassad sortering.

  Fliken Data, gruppen Sortera och filtrera

 3. Klicka på Lägg till nivå Knappen Lägg till, rutan Sortera .

  Om tabellen innehåller en rubrikrad väljer du kryssrutan Listan har rubriker. Om det inte finns en rubrikrad i tabellen ska du avmarkera kryssrutan Listan har rubriker.

 4. Under Kolumn, klickar du på det tomma utrymmet invid Sedan efter och i snabbmenyn klickar du sedan på den kolumn du vill sortera därefter.

 5. Under Sortera efter, på samma rad, klickar du på Värden och sedan klickar du på Cellfärg, Teckenfärg eller Ikonfärg på snabbmenyn.

 6. Upprepa steg 3–5 för varje kolumn som du vill sortera efter.

Viktigt!: Var uppmärksam när du använder den här funktionen. Att sortera efter en kolumn i ett område kan leda till oönskade resultat, som t.ex. att celler i kolumnen flyttas bort från andra celler i samma rad.

 1. Välj en kolumn i ett cellområde som innehåller två eller fler kolumner.

  Obs!: Detta kan inte utföras i en tabell.

 2. Markera de kolumndata du vill sortera.

 3. Gå till fliken Data, titta under Sortera och filtrera och klicka på Sortera.

  Fliken Data, gruppen Sortera och filtrera

 4. I den sorteringsvarning som visas väljer du Fortsätt med aktuell markering och klickar sedan på Sortera.

  Om resultatet inte är vad du väntat dig klickar du på Ångra Knappen Ångra .

Du kan sortera kinesisk text efter teckenuttal eller streckordning.

Viktigt!: För att utföra den här proceduren måste du först aktivera kinesiska språkfunktioner. Mer information finns i Aktivera kinesiska språkfunktioner.

 1. Klicka på en cell i en av de kolumner som du vill sortera.

 2. Gå till fliken Data, titta under Sortera och filtrera, klicka på pilen bredvid Sortera och sedan på Anpassad sortering.

  Fliken Data, gruppen Sortera och filtrera

 3. Om du vill lägga till ett annat sorteringsvillkor klickar du på Lägg till nivå Knappen Lägg till, rutan Sortera .

  Om tabellen innehåller en rubrikrad väljer du kryssrutan Listan har rubriker. Om det inte finns en rubrikrad i tabellen ska du avmarkera kryssrutan Listan har rubriker.

 4. Om du vill ändra sorteringsordningen tittar du under Ordning, klickar på den aktuella sorteringsordningen, till exempel A till Ö, och klickar sedan på Anpassad lista.

 5. Klicka på Alternativ och gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Sortera uppifrån och ned

  Under Orientering klickar du på Sortera uppifrån och ned.

  Sortera från vänster till höger

  Under Orientering klickar du på Sortera från vänster till höger.

  Sortera efter tangentnedtryckningsordning

  Under Metod klickar du på Tangentnedtryckningsordning.

  Sortera efter syllabisk ordning

  Under Metod klickar du på Syllabisk ordning.

 6. Klicka på OK.

  Obs!: Den anpassade sorteringsordningen gäller bara kolumnen som anges under Kolumn. För att sortera flera kolumner efter veckodag, månad eller en annan anpassad lista, använder du proceduren som beskrivits tidigare ”Sortera en lista med två eller tre kolumner” procedur för att sortera varje kolumn separat.

Dataanalys börjar med sortering. Du kan sortera text (A till Ö eller Ö till A), tal (lägsta till högsta eller högsta till lägsta) och datum och tider (äldsta till nyaste och nyaste till äldsta) i en eller flera kolumner. Du kan också sortera efter en anpassad lista som du skapar (t.ex. stora, mellanstora och små) eller efter format, t.ex. cellfärg, teckenfärg eller ikonuppsättning. De flesta sorteringarna är kolumnsorteringar, men du kan också sortera efter rader.

När du sorterar ordnar du om data i en viss ordning. När du filtrerar döljer du däremot onödiga data. Mer information om hur du filtrerar finns i Filtrera en lista med data.

När du sorterar ett cellområde sparas inte sorteringskriterierna i arbetsboken. Om du vill spara sorteringskriterierna så att du kan återanvända dem nästa gång du öppnar arbetsboken kan du spara data som en Excel-tabell. Spara dina data i en tabell när du sorterar flera kolumner eller om du skapar komplexa sorteringskriterier som tar lång tid att skapa.

När du återanvänder ett sorteringsvillkor kan du se olika resultat. Det kan inträffa om värdena som returneras av en formel har ändrats och bladet beräknats om. Det kan också ske om cellområdet eller tabellkolumnen har fått data tillagda, ändrade eller borttagna.

Excel sorterar data med hjälp av följande stigande sorteringsordning:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (blanksteg) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö FALSKT SANT (bladfel) (tomma celler).

Se även

Filtrera en lista med data

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×