Tal och strängar som lagras i ett fält av dataformaten Kort text (text) eller Lång text (PM) i Access sorteras i alfabetisk ordning. Med andra ord sorteras tal baserat på de enskilda siffrorna som utgör värdet, i stället för det numeriska värdet. Till exempel visas värdet 11 före 2 och värdet 12 visas före 3, så som visas i följande tabell.

Elevnamn

Elevnr

John

1

Maria

10

William

11

Mary

1,2

Jane

2

Lynn

3

Jason

4

Mary

5

Om du vill säkerställa att talen sorteras baserat på deras numeriska värde i stället för alfabetiskt gör du något av följande:

 • Om fältet bara innehåller numeriska värden kan du ändra datatypen för fältet till Tal eller Valuta.

 • Använd följande procedur om:

  • Fältet innehåller bara numeriska värden, men du vill inte ändra fältets datatyp.

  • Fältet innehåller både numeriska värden och strängvärden, men du vill ignorera strängvärdena när du sorterar.

I den här proceduren används funktionen Teckennum för att hämta det numeriska värdet för ett tal som lagras som text. Uttrycket använder även funktionen OM för att hantera null-värden som kan finnas i sorteringsfältet.

 1. Klicka på Avancerat och sedan på & Avanceratfilter/sortera på snabbmenyn i gruppen Sortera och filtrera på fliken Start.

 2. Skriv uttrycket Uttr1: OOM([Fältnamn] Är Null, 0, Värde([Fältnamn])) på raden Fält i den första kolumnen.

  Funktionen OM kontrollerar om fältvärdet är null och behandlar det i så fall som 0. Om värdet inte är null anropar funktionen OOM funktionen Värde för att erhålla den numeriska motsvarigheten.

 3. Välj Stigande eller Fallande icellen Sortera.

  I stigande sortering visas posten med det minsta värdet överst och posten med det största värdet längst ned. En fallande sortering är motsatsen.

 4. På fliken Start i gruppen Sortera och & klickar du på Filter av/på.

Om proceduren ovan inte fungerar för dig finns det en annan metod som du kan prova som undviker att ändra tabellens struktur. Detta innefattar utfyllnadsvärden som innehåller färre siffror med inledande nollor. Du kan till exempel ändra värdena 11, 2, 2000 och 3 till 0011, 0002, 2000 och 0003 innan du använder sorteringen.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×