Spara en arbetsbok som en mall

Om du ofta använder samma layout eller data i en arbetsbok kan du spara den som en mall så att du kan använda mallen till att skapa fler arbetsböcker i stället för att börja från början.

Du kan använda någon av dina egna mallar för att skapa en ny arbetsbok, eller så kan du använda någon av de många fördefinierade mallar som du kan ladda ned från Microsoft Office Online.

Spara en arbetsbok som en mall

 1. Om du sparar en arbetsbok i en mall för första gången börjar du med att ange standardplatsenför personligamallar:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Spara och ange sedan sökvägen till platsen för personliga mallar i rutan Standardplats för personliga mallar under Spara arbetsböcker.

   Sökvägen är vanligtvis: C:\Användare\[Användarnamn]\Dokument\Office Mallar.

   Alternativ du kan ställa in för att spara arbetsböcker

  3. Klicka på OK.

   När du har angett det här alternativet visas alla anpassade mallar som du sparar i mappen Mina mallar automatiskt under Personligt på sidanNytt (Arkiv > Nytt).

 2. Öppna den arbetsbok som du vill använda som mall.

 3. Klicka på Arkiv > Exportera.

 4. Klicka på Ändra filtyp under Exportera.

 5. Dubbelklicka på Mall i rutan Filtyper för arbetsböcker.

 6. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 7. Klicka på Spara och stäng sedan mallen.

Skapa en arbetsbok baserat på mallen

Med mallen du skapade ovan kan du skapa en ny arbetsbok. I det här avsnittet får du veta hur du gör det.

Obs!: Alternativt kan du söka efter olika onlinemallar i e Excel och använda dem i stället. Mer information finns i Ladda ned kostnadsfria, färdiga mallar.

 1. Klicka på Arkiv > Ny.

 2. Klicka på Personligt.

  Plats för personliga mallar

 3. Dubbelklicka på den mall du just har skapat.

  I Excel skapas en ny arbetsbok som baseras på mallen.

Spara en arbetsbok som en mall

 1. Öppna den arbetsbok som du vill använda som mall.

 2. Klicka Arkiv och sedan på Spara som.

 3. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Excel-mall i rutan Filformat eller klicka på Makroaktiverad Excel-mall om arbetsboken innehåller makron som ska vara tillgängliga i mallen.

 5. Klicka på Spara.

  Mallen placeras automatiskt i mappen Mallar för att säkerställa att den är tillgänglig när du vill använda den för att skapa en ny arbetsbok.

Tips: Du kan kopiera Excel-arbetsbok till mappen Mallar och sedan använda arbetsboken som en mall utan att spara den i mallfilformatet (.xltx eller .xltm). I Windows Vista är sökvägen för mappen Mallar vanligtvis C:\Användare\<ditt namn>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar. I Microsoft Windows XP nås mappen Mallar vanligtvis via C:\Documents and Settings\<ditt namn>\Application Data\Microsoft\Mallar.

Använda en mall för att skapa en ny arbetsbok

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Nytt.

 2. Gör något avföljande under Tillgängliga mallar:

  • Om du vill basera arbetsboken på en nyligen använd mall klickar du på Senaste mallar och dubbelklickar sedan på den mall du vill använda.

  • Om du vill basera arbetsboken på en installerad mall klickar du på Exempelmallar och dubbelklickar sedan på den mall du vill använda.

  • Om du vill basera arbetsboken på en mall som du har skapat klickar du på Mina mallar och sedan dubbelklickar du på den mall du vill använda på fliken Personliga mallar.

  • Om du vill basera arbetsboken på en annan arbetsbok klickar du på Nyfrån befintlig och dubbelklickar sedan på den arbetsbok som du vill använda.

Tips: När du är ansluten till Internet kan du också komma åt mallar som är tillgängliga från Office.com. Under Office. Com-mallar, klicka på en mallkategori och dubbelklicka sedan på den mall du vill ladda ned under den kategorin. Om mallen du vill ladda ned har lagts till av en medlem i Microsoft Office.com-communityn måste du klicka på Jag accepterar för att godkänna licensavtalet för användning av Community-mallar innan du kan ladda ned mallen.

Spara en arbetsbok som en mall

 1. Öppna den arbetsbok som du vill använda som mall.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 3. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Excel-mall i rutan Filformat eller klicka på Makroaktiverad Excel-mall om arbetsboken innehåller makron som ska vara tillgängliga i mallen.

 5. Klicka på Spara.

  Mallen placeras automatiskt i mappen Mallar för att säkerställa att den är tillgänglig när du vill använda den för att skapa en ny arbetsbok.

Tips: Du kan kopiera Excel-arbetsbok till mappen Mallar och sedan använda arbetsboken som en mall utan att spara den i mallfilformatet (.xltx eller .xltm). I Windows Vista är sökvägen för mappen Mallar vanligtvis C:\Användare\<ditt namn>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar. I Microsoft Windows XP nås mappen Mallar vanligtvis via C:\Documents and Settings\<ditt namn>\Application Data\Microsoft\Mallar.

Använda en mall för att skapa en ny arbetsbok

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Nytt.

 2. Gör något av följande under Mallar:

  • Om du vill basera arbetsboken på en nyligen använd mall klickar du på Tom och nyligen använd och sedanpå den mall du vill använda under Senast använda mallar.

  • Om du vill basera arbetsboken på en installerad mall klickar du på Installerade mallar och sedanpå den mall som du vill använda under Installerade mallar.

  • Om du vill basera arbetsboken på en mall som du har skapat klickar du på Mina mallar och dubbelklickar sedan på den mall du vill använda på fliken Mina mallar.

  • Om du vill basera arbetsboken på en annan arbetsbok klickar du på Nyfrån befintlig och dubbelklickar sedan på den arbetsbok som du vill använda.

Tips: När du är ansluten till Internet kan du också komma åt mallar som är tillgängliga Office Online. Under Microsoft Office Onlineklickar du på en mallkategori och sedan dubbelklickar du på den mall du vill ladda ned under den kategorin. Om den mall som du vill ladda ned har lagts till av en medlem i Microsoft Office Online-communityn måste du klicka på Jag accepterar licensavtalet för användning av Community-mallar innan du kan ladda ned mallen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×