Spara ett anpassat diagram som mall

Om du vill skapa ett till, liknande diagram kan du spara det nyligen skapade diagrammet som en mall. Sedan kan du basera nya, liknande diagram på mallen.

Obs!: Skärm dum par i det här avsnittet har tagits med i Excel, men anvisningarna i det här avsnittet gäller för Outlook, PowerPoint eller Word.

 • Vilken Office-version använder du?
 • Nyare versioner
 • 2010/2007

Om du vill återanvända ett diagram du har anpassat kan du spara det som en diagrammall (*.crtx).

 1. Högerklicka på diagrammet och välj Spara som mall.

  Kommandot Spara som mall i snabbmenyn
 2. Skriv ett lämpligt namn på diagrammallen i rutan Filnamn.

  Dialogrutan Spara diagrammall
 3. Klicka på Spara.

  Diagrammallen visas automatiskt i mappen Mallar för diagram. Mappen mallar finns på fliken alla diagram i dialog rutan infoga diagram eller ändra diagram typ , där du kan använda en diagrammall som andra diagram typer.

  Mappen Mallar på fliken Alla diagram i dialogrutan Infoga diagram

Obs!: En diagrammall innehåller diagramformatering och lagrar de färger som används när du sparar diagrammet som en mall. När du använder en diagrammall för att skapa ett diagram i en annan arbetsbok använder det nya diagrammet färgerna från diagrammallen – inte färgerna i dokumenttemat som tillämpas i arbetsboken. Om du istället vill använda färgerna i dokumenttemat högerklickar du på diagramområde och sedan på Återställ/matcha format på snabbmenyn.

Om du vill skapa ett till, liknande diagram kan du spara det nyligen skapade diagrammet som en mall. Sedan kan du basera nya, liknande diagram på mallen.

 1. Klicka på det diagram som du vill spara som en mall.

 2. Klicka på Spara som mall i gruppen Typ på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Ange mallens namn i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Spara.

  Diagrammallen visas automatiskt i mappen Mallar för diagram. Mappen mallar finns på fliken alla diagram i dialog rutan infoga diagram eller ändra diagram typ , där du kan använda en diagrammall som andra diagram typer.

Obs!: En diagrammall innehåller diagramformatering och lagrar de färger som används när du sparar diagrammet som en mall. När du använder en diagrammall för att skapa ett diagram i en annan arbetsbok använder det nya diagrammet färgerna från diagrammallen – inte färgerna i dokumenttemat som tillämpas i arbetsboken. Om du istället vill använda färgerna i dokumenttemat högerklickar du på diagramområde och sedan på Återställ/matcha format på snabbmenyn.

 • Vilken Office-version använder du?
 • Nyare versioner
 • Office 2011

Om du vill återanvända ett diagram du har anpassat kan du spara det som en diagrammall (*.crtx).

 1. Högerklicka på diagrammet och välj Spara som mall.

 2. Skriv ett lämpligt namn för mallen i rutan Spara som i dialog rutan Spara diagram mal len .

 3. Klicka på Spara.

Använda en anpassad diagrammall i ett nytt eller befintligt diagram

 • Om du vill använda den anpassade mallen i ett nytt diagram markerar du området i kalkyl bladet och klickar sedan på Infoga -menyn > diagram > mallar > den anpassade mallen.

 • Om du vill använda den anpassade mallen i ett befintligt diagram klickar du på diagrammet och sedan på fliken diagram design i menyfliksområdet > klickar på ändra diagram typ > på mallaroch väljer sedan den anpassade mallen.

Obs!: Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Om du vill återanvända ett diagram du har skapat kan du spara diagrammet som en mall i Excel och sedan använda den för ett nytt eller befintligt diagram i Word, PowerPoint eller Excel. En diagrammall som du skapar är i praktiken en anpassad diagramtyp som du kan använda på samma sätt som andra diagramtyper.

Obs!: Om du vill spara en diagrammall måste du ha Excel installerat. Du kan beställa en kopia av Excel på Microsofts webbplats.

Gör något av följande:

Skapa en diagrammall i Excel

 1. Ordna de data du vill rita i ett diagram på ett blad.

 2. Markera de rader och kolumner som du vill ska visas i diagrammet.

 3. Klicka på en diagramtyp under Infoga diagram på fliken Diagram och sedan på det du vill lägga till.

  Fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

  Om du vill ändra diagrammet använder du fliken Diagram, fliken Diagramlayout och fliken Format.

 4. Klicka på Spara som mallDiagram-menyn och skriv sedan in ett namn i rutan Spara som.

  Som standard sparas diagram mal len i/användare/ username/Library/Application Support/Microsoft/Office/diagrammall så att den anpassade diagram typen blir tillgänglig under mallar på fliken diagram . Om du använder Mac OS X 7 (Lion) döljs mappen bibliotek som standard. Du visar mappen Bibliotek genom att klicka på -menyn i Finder och hålla ned ALT.

 5. Klicka på Spara.

Använda en diagrammall för ett nytt diagram

När du har skapat en diagrammall kan du använda den anpassade diagramtypen för ett nytt diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klicka på Annat under Infoga diagram på fliken Diagram och sedan på diagrammallen som du har skapat under Mallar.

  Fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

  Min diagrammall visas inte i listan

  Som standard sparas en diagrammall automatiskt i /Användare/ användarnamn/Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office/Diagrammallar så att den anpassade diagramtypen blir tillgänglig under Mallar på fliken Diagram. Om din diagrammall inte visas under Mallar söker du efter CRTX-filen i Finder och flyttar den sedan till /Användare/ användarnamn/Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office/Diagrammallar. Om du använder Mac OS X 7 (Lion) är mappen Bibliotek dold som standard. Du visar mappen Bibliotek genom att klicka på -menyn i Finder och hålla ned ALT.

  När du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett Excel-blad som innehåller en tabell med exempeldata.

 2. I Excel ersätter du exempeldata med de data som du vill rita i diagrammet. Om du redan har data i en annan tabell kan du kopiera data från den tabellen och klistra in dem över exempeldata.

 3. Du visar resultatet av ändringarna genom att växla till Word.

  När du stänger det Word-dokument som innehåller diagrammet stängs diagrammets Excel-datatabell automatiskt.

Använda en diagrammall för ett befintligt diagram

När du har skapat en diagrammall kan du använda den nya anpassade diagramtypen för ett befintligt diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på Annat under Ändra diagramtyp på fliken Diagram och sedan på diagrammallen som du har skapat under Mallar.

  Fliken Diagram, gruppen Ändra diagramtyp

Om du vill återanvända ett diagram du har skapat kan du spara diagrammet som en mall i Excel och sedan använda den för ett nytt eller befintligt diagram i Word, PowerPoint eller Excel. En diagrammall som du skapar är i praktiken en anpassad diagramtyp som du kan använda på samma sätt som andra diagramtyper.

Obs!: Om du vill spara en diagrammall måste du ha Excel installerat. Du kan beställa en kopia av Excel på Microsofts webbplats.

Gör något av följande:

Skapa en diagrammall i Excel

 1. Ordna de data du vill rita i ett diagram på ett blad.

 2. Markera de rader och kolumner som du vill ska visas i diagrammet.

 3. Klicka på en diagramtyp under Infoga diagram på fliken Diagram och sedan på det du vill lägga till.

  Fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

  Obs!: Om du vill ändra diagrammet använder du fliken Diagram, fliken Diagramlayout och fliken Format.

 4. Klicka på Spara som mallDiagram-menyn och skriv sedan in ett namn i rutan Spara som.

  Som standard sparas diagram mal len i/användare/ username/Library/Application Support/Microsoft/Office/diagrammall så att den anpassade diagram typen blir tillgänglig under mallar på fliken diagram . Om du använder Mac OS X 7 (Lion) döljs mappen bibliotek som standard. Du visar mappen Bibliotek genom att klicka på -menyn i Finder och hålla ned ALT.

 5. Klicka på Spara.

Använda en diagrammall för ett nytt diagram

När du har skapat en diagrammall kan du använda den anpassade diagramtypen för ett nytt diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klicka på Annat under Infoga diagram på fliken Diagram och sedan på diagrammallen som du har skapat under Mallar.

  Fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

  När du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett Excel-blad som innehåller en tabell med exempeldata.

 2. I Excel ersätter du exempeldata med de data som du vill rita i diagrammet. Om du redan har data i en annan tabell kan du kopiera data från den tabellen och klistra in dem över exempeldata.

 3. Du visar ändringarna genom att växla till PowerPoint.

  När du stänger den PowerPoint-presentation som innehåller diagrammet stängs diagrammets Excel-datatabell automatiskt.

Använda en diagrammall för ett befintligt diagram

När du har skapat en diagrammall kan du använda den nya anpassade diagramtypen för ett befintligt diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på Annat under Ändra diagramtyp på fliken Diagram och sedan på diagrammallen som du har skapat under Mallar.

  Fliken Diagram, gruppen Ändra diagramtyp

Om du vill återanvända ett diagram du har skapat kan du spara diagrammet som en mall i Excel och sedan använda den för ett nytt eller befintligt diagram i Word, PowerPoint eller Excel. En diagrammall som du skapar är i praktiken en anpassad diagramtyp som du kan använda på samma sätt som andra diagramtyper.

Gör något av följande:

Skapa en diagrammall i Excel

 1. Ordna de data du vill rita i ett diagram på ett blad.

 2. Markera de rader och kolumner som du vill ska visas i diagrammet.

 3. Klicka på en diagramtyp under Infoga diagram på fliken Diagram och sedan på det du vill lägga till.

  Fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

  Om du vill ändra diagrammet använder du fliken Diagram, fliken Diagramlayout och fliken Format.

 4. Klicka på Spara som mallDiagram-menyn och skriv sedan in ett namn i rutan Spara som.

  Som standard sparas diagram mal len i/användare/ username/Library/Application Support/Microsoft/Office/diagrammall så att den anpassade diagram typen blir tillgänglig under mallar på fliken diagram . Om du använder Mac OS X 7 (Lion) döljs mappen bibliotek som standard. Du visar mappen Bibliotek genom att klicka på -menyn i Finder och hålla ned ALT.

 5. Klicka på Spara.

Använda en diagrammall för ett nytt diagram

När du har skapat en diagrammall kan du använda den anpassade diagramtypen för ett nytt diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Ordna de data du vill rita i ett diagram på ett blad.

 2. Markera de rader och kolumner som du vill ska visas i diagrammet.

 3. Klicka på Annat under Infoga diagram på fliken Diagram och sedan på diagrammallen som du har skapat under Mallar.

  Fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

 4. Ordna de data du vill rita i ett diagram på ett blad.

Använda en diagrammall för ett befintligt diagram

När du har skapat en diagrammall kan du använda den nya anpassade diagramtypen för ett befintligt diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på Annat under Ändra diagramtyp på fliken Diagram och sedan på diagrammallen som du har skapat under Mallar.

  Fliken Diagram, gruppen Ändra diagramtyp

Min diagrammall visas inte i listan

Som standard sparas en diagrammall automatiskt i /Användare/ användarnamn/Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office/Diagrammallar så att den anpassade diagramtypen blir tillgänglig under Mallar på fliken Diagram. Om din diagrammall inte visas under Mallar söker du efter CRTX-filen i Finder och flyttar den sedan till /Användare/ användarnamn/Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office/Diagrammallar. Om du använder Mac OS X 7 (Lion) är mappen Bibliotek dold som standard. Du visar mappen Bibliotek genom att klicka på -menyn i Finder och hålla ned ALT.

Mer information finns i

Skapa ett diagram från början för att slutföra

ändra färg eller format på ett diagram

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×