Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på supporten för Office och i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd PowerPoint med tangent bordet och en skärm läsare för att spara din Skriv bords presentation på en lokal enhet (till exempel en bärbar dator), en nätverks plats, en CD-skiva eller en flash-enhet. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du kan också spara den i ett annat fil format eller en tidigare version av PowerPoint.

Dekorativ ikon behöver anvisningar om hur du sparar PowerPoint-presentationen men inte använder en skärm läsare? Se Spara i PowerPoint eller Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i ett annat filformat

Spara en presentation i en tidigare version av PowerPoint

Spara en presentationsfil

Följ anvisningarna för att namnge och spara en presentationsfil i standardfiltypen, d.v.s. PowerPoint-Presentation (*.pptx).

 1. Du öppnar dialogrutan Spara som och bläddrar igenom enheter och alla mappar genom att trycka på Alt+A, M och C. Du hör "Spara som, dialogruta".

 2. Navigera till listan med enheter och mappar genom att trycka på TABB för att bläddra i dialog rutan tills du hör namnet på mappen. Med JAWS hör du: "trädvy".

 3. Om du vill leta reda på den enhet eller mapp där du vill spara presentationen bläddrar du igenom listan genom att trycka på NEDPIL eller UPPIL.

 4. Välj enheten eller mappen genom att trycka på Retur.

 5. Tryck på Tabb för att flytta fokus till mappar och filer i den markerade enheten eller mappen.

 6. Du bläddrar igenom innehållet på den markerade platsen genom att trycka på NEDPIL eller UPPIL. Tryck på Retur för att öppna en mapp.

 7. När du har valt den plats du vill använda trycker du på Tabb för att gå till rutan Filnamn.

 8. Skriv filens namn och tryck på Retur om du vill spara presentationen. Dialog rutan Spara som stängs.

Tryck på Ctrl+S för att spara nya ändringar i en fil som redan har sparats på rätt plats med det namn som du vill använda.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara en presentation i många olika filformat. Gör så här:

 1. Öppna dialog rutan Spara som genom att trycka på ALT + F, A och O.

 2. Om det behövs går du till rätt plats och namnger filen. Om du vill veta mer går du till Spara presentations filen.

 3. Använd Tabb för att gå till kombinationsrutan Filformat.

 4. Tryck på uppåt-eller nedåtpilen för att bläddra i listan över fil format. Tryck på Retur för att välja ett filformat.

  Tips: För att gå snabbt till ett visst filformatsnamn skriver du den första bokstaven i namnet. Om du till exempel flera gånger skriver bokstaven O går du igenom listan med alla filformat som börjar med bokstaven O, som Office-tema, Oberoende bitmapp och OpenDocument-presentation.

 5. Tryck på Retur när du vill spara filen i det valda filformatet. Dialog rutan Spara som stängs.

Obs!: Mer information om hur du sparar en fil i filformaten PDF (.pdf) eller XPS (.xps) finns i Spara som PDF respektive Spara som XPS.

Spara en presentation i en tidigare version av PowerPoint

PowerPoint använder ett XML-baserat. pptx-filformat som introducerades i Office 2007-versionen. Med det här formatet kan filer öppnas i tidigare versioner av PowerPoint, inklusive PowerPoint 2010 och PowerPoint 2007, utan särskilda tillägg eller funktions nedsättning. Mer information finns i öppna XML-format och fil namns tillägg.

Följ de här anvisningarna om du vill spara presentationen i ett format som är kompatibelt med en tidigare version av PowerPoint:

 1. Öppna dialog rutan Spara som genom att trycka på ALT + F, A och O.

 2. Om det behövs går du till rätt plats och namnger filen.

 3. Gå till kombinationsrutan Filformat med Tabb-tangenten. Standardfilformatet är PowerPoint-Presentation (*.pptx).

  Tips: När du öppnar dialog rutan Spara som är fokus i fältet fil namn . Om filen redan finns på önskad plats trycker du på TABB för att gå till kombinations rutan fil format .

 4. Om du snabbt vill gå till de olika PowerPoint-formaten trycker du flera gånger på P.

 5. När du hör "PowerPoint 97-2003-Presentation (.ppt)" är det filformatet markerat.

 6. Tryck på RETUR om du vill spara filen i en tidigare version av PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att spara presentationer på din Mac eller en nätverks plats. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat eller i en tidigare version av PowerPoint.

Dekorativ ikon behöver anvisningar om hur du sparar PowerPoint-presentationen men inte använder en skärm läsare? Se Spara i PowerPoint eller Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Spara presentationsfilen i standardformat

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint-presentation (*.pptx).

 1. Spara presentations filen genom att trycka på Skift + Kommando + S. Du hör: "Spara som dialog ruta".

 2. Ange presentationfilens namn. Om du väljer att inte namnge filen här används standardnamnet.

 3. Du väljer en plats där filen ska sparas på ett av de här sätten:

  • Du väljer en plats på datorn genom att trycka på Tabb tills du hör: "<Aktuell lagringsplats>, Var, popup-knapp." Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att expandera platslistan.

   Du navigerar i listan genom att trycka på upp- eller nedpilen. Du hör alternativen i listan. Välj enhet eller mapp genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Spara" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill spara på en onlineplats som OneDrive trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Onlineplatser, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Du lägger till en ny onlineplats genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör "Knappen Lägg till en plats" och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Lägg till en plats". Tryck på Tabb tills du hör den plats du vill lägga till och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Följ sedan anvisningarna i den ordning de läses upp av skärmläsaren.

   Tryck på Tabb tills du hör den plats där du vill spara filen och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Tryck på Tabb tills du hör: "Knappen Spara" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentationsfilen i flera olika filformat. Spara filen som en PDF-fil om du till exempel vill skicka dina bilder via e-post som åhörarkopior. Du kan också spara filen i ODP-format så att du kan dela presentation via flera program och plattformar.

 1. Spara presentations filen genom att trycka på Skift + Kommando + S. Du hör: "Spara som i dialog rutan".

 2. Namnge filen och välj en plats där du vill spara den enligt anvisningarna i Spara presentationen i standardformat.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "<Aktuellt filformat>, popup-knapp". Du öppnar formatlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör filformatet du vill ha, till exempel PDF eller OpenDocument-presentation.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Spara" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Spara en presentation i en tidigare version av PowerPoint

Du kan spara PowerPoint-filer i ett format som kan öppnas i tidigare versioner av PowerPoint, utan särskilda tillägg. Mer information finns i öppna XML-format och fil namns tillägg.

 1. Spara presentations filen genom att trycka på Skift + Kommando + S. Du hör: "Spara som i dialog rutan".

 2. Namnge filen och välj en plats där du vill spara den enligt anvisningarna i Spara presentationen i standardformat.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "<Aktuellt filformat>, popup-knapp". Du öppnar formatlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör: "PowerPoint 97-2003".

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Spara" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att spara presentationer på din iPhone eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint-presentation (*.pptx).

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör ”Knappen Arkiv” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Namnge filen genom att svepa åt höger i menyn Arkiv tills du hör ”Namnge” och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv in filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q.” Stäng tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck på skärmen.

 3. Välj en plats för att spara genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på platsen, till exempel OneDrive eller iPhone, och dubbeltryck på skärmen.

 4. Spara genom att svepa åt vänster tills du hör ”Knappen Spara” och dubbeltryck på skärmen. Presentationen sparas i .pptx-format och fokus flyttas till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara en presentationsfil i ODP-format om du vill dela den i flera program och plattformar, eller i PDF-format om du vill dela din presentation och bevara innehållet och formateringen.

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör ”Knappen Arkiv” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Exportera” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Gör något av följande:

  • Svep åt höger om du vill exportera presentationen till ODP-format. Du hör: ”OpenDocument-presentation, stjärna, ODP.” Dubbeltryck på skärmen.

  • Om du vill exportera presentationen till PDF-format sveper du åt höger tills du hör ”PDF, stjärna, PDF” och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Menyn Exportera öppnas med fokus på filens textruta Namn. Skriv in filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q.” Stäng tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck på skärmen.

 5. Om du vill välja var du vill spara filen sveper du åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel OneDrive eller iPhone. Om du vill välja en mapp sveper du åt höger för att bläddra igenom mapparna och dubbeltrycker på skärmen för att välja. Du hör namnen på mapparna när du flyttar runt.

  Tips: Du kan snabbt hitta platser som använts tidigare. Gå till listan med platser genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: ”Platser, bakåtknapp.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt vänster tills du hör ”Knappen Exportera” och dubbeltryck på skärmen. Presentationen exporteras till .odp- eller .pdf-format och fokus flyttas till presentationen.

  Obs!: Om du får meddelandet Vill du tillåta filkonvertering? sveper du åt höger tills du hör ”Tillåt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att spara presentationer på din telefon eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standard fil formatet, PowerPoint-presentation (*. pptx), på din önskade lagrings plats med önskat namn. PowerPoint för Android sparar presentationen automatiskt när du arbetar med ett standard fil namn och format.

 1. Om presentationen är öppen i redigeringsvyn sveper du åt vänster tills du hör "ej markerad, tillbaka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Miniatyrvyn öppnas.

 2. Svep åt vänster i miniatyrvyn tills du hör "knappen Arkiv" och dubbel tryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Spara som, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Sidan Spara som öppnas med fokus i textfältet fil namn. Dubbel tryck på skärmen och skriv sedan fil namnet med skärm tangent bordet.

 5. Välj var du vill spara filen genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel "OneDrive" eller "den här enheten" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 6. Spara genom att svepa åt vänster tills du hör ”Knappen Spara” och dubbeltryck på skärmen. Presentationen sparas i .pptx-format och fokus flyttas till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentations filen i ODP-format för att dela presentationen i flera program och plattformar.

 1. Om presentationen är öppen i redigeringsvyn sveper du åt vänster tills du hör "ej markerad, tillbaka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Miniatyrvyn öppnas.

 2. Svep åt vänster i miniatyrvyn tills du hör "knappen Arkiv" och dubbel tryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Spara, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Exportera den här filen till ODP" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 5. Sidan Exportera öppnas med fokus i textfältet fil namn . Dubbel tryck på skärmen och skriv sedan fil namnet med skärm tangent bordet.

 6. Om du vill välja var du vill spara filen sveper du åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel "OneDrive" eller "den här enheten, presentationer". Om du vill välja en mapp sveper du åt vänster för att bläddra mellan mapparna och dubbeltrycker på skärmen för att välja. Du hör namnen på mapparna när du flyttar runt.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Exportera” och dubbeltryck på skärmen.

  Om du hör "Tillåt fil konvertering online" sveper du åt höger tills du hör "Tillåt" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Presentationen exporteras till ODP-format och fokus flyttas till presentationen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint Mobile med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att spara presentationer på din Windows Phone eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standard fil formatet, PowerPoint-presentation (*. pptx), på din önskade lagrings plats med önskat namn.

Tips: Instruktioner om hur du snabbt byter namn på en fil finns i byta namn på presentationen.

PowerPoint Mobile sparas automatiskt i standard platsen när du arbetar.

 1. Om presentationen är öppen i redigeringsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "snabb åtkomst, kommandon, knappen tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Miniatyrvyn öppnas.

 2. I miniatyrvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "kommandon för snabb åtkomst, knappen fil" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Backstage, gå tillbaka."

 3. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbel tryck sedan på skärmen. Sidan Spara öppnas.

 4. Dra ett finger nedåt i den övre vänstra delen av skärmen tills du hör "Spara kopia av filen, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Välj en app, den här enheten."

 5. Om du vill välja var filen ska sparas drar du ett finger nedåt i det övre vänstra hörnet på skärmen tills du hör lagrings utrymmet, till exempel "OneDrive" eller "den här enheten" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Om du vill navigera i lagrings utrymmet sveper du åt vänster eller höger tills du hör den plats du vill använda. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 7. Svep åt höger tills du hör "nästa, knapp i program fältet" och dubbel tryck sedan på skärmen. Sidan Ange fil namn öppnas.

 8. Gör något av följande:

  • Om du vill spara filen med det aktuella namnet sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Spara en kopia, program fält, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill ändra fil namnet sveper du åt vänster eller höger tills du hör "fil namn, redigerbar text", följt av det aktuella fil namnet och dubbeltrycker sedan på skärmen. Använd skärm tangent bordet för att skriva det nya fil namnet och svep sedan åt vänster eller höger tills du hör "Spara en kopia, knapp i program fältet" och dubbel tryck sedan på skärmen.

  Presentationen sparas i. pptx-format och fokus återgår till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentations filen i ODP-format för att dela presentationen i flera program och plattformar.

 1. Om presentationen är öppen i redigeringsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "snabb åtkomst, kommandon, knappen tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Miniatyrvyn öppnas.

 2. I miniatyrvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "kommandon för snabb åtkomst, knappen fil" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Backstage, gå tillbaka."

 3. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbel tryck sedan på skärmen. Sidan Spara öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör "Exportera den här filen" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Välj en app, den här enheten."

 5. Dra ett finger nedåt i den övre vänstra delen av skärmen tills du hör "Spara kopia av filen, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Välj en app, den här enheten."

 6. Om du vill välja var filen ska sparas drar du ett finger nedåt i det övre vänstra hörnet på skärmen tills du hör lagrings utrymmet, till exempel "OneDrive" eller "den här enheten" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. Om du vill navigera i lagrings utrymmet sveper du åt vänster eller höger tills du hör den plats du vill använda. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Nästa, knapp i appfält” och dubbeltryck sedan på skärmen. Sidan Ange fil namn öppnas.

 9. Om du vill exportera filen i ODP-format med det aktuella namnet sveper du åt höger tills du hör "knappen Exportera, program fältet" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Fokus återgår till presentationen.

Byt namn på presentationen

När du skapar en presentation första gången ger PowerPoint Mobile det ett standard namn, till exempel Presentation1. Du kan byta namn på filen med valfritt namn i redigerings-eller miniatyrvyn.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör presentationens aktuella namn, följt av "knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Du hör "pop-up, ange fil namn, redigera", följt av det aktuella fil namnet. Skriv det nya fil namnet med hjälp av skärm tangent bordet.

 3. Om du vill stänga popup-fönstren för fil namn drar du ett finger i det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör "tangent bord, skriv" eller "retur" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att spara presentationen med ett nytt namn för att OneDrive eller ladda ned en kopia av en presentation till din lokala enhet. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Dekorativ ikon behöver anvisningar om hur du sparar PowerPoint-presentationen men inte använder en skärm läsare? Se Spara en kopia av presentationen med PowerPoint för webben eller Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Byt namn på presentationen

PowerPoint för webben sparar presentationen automatiskt i OneDrive med ett allmänt namn, till exempel Presentation1. pptx. Du kan ändra det generiska namnet till ett namn som du vill använda.

 1. I redigeringsvyn trycker du på Alt + Windows-tangenten, F, R, r. Du hör: "Byt namn, Skriv ett namn på den här filen, redigera".

 2. Skriv ett nytt namn för presentationen och tryck på RETUR. Presentationen sparas i OneDrive med det nya namnet.

Ladda ned en kopia av en presentation till enheten i redigeringsvyn

PowerPoint för webben sparar presentationen automatiskt i OneDrive medan du arbetar. Du kan ladda ned och spara en kopia av presentationen på din lokala enhet. Om du ändrar den lokala kopian uppdateras inte den ursprungliga presentationen i OneDrive.

 1. I redigeringsvyn trycker du på Alt + Windows-tangenten, F, W, C. Du hör: "Microsoft PowerPoint för webben, ladda ned, knapp." Fokus är på knappen Ladda ned.

 2. Tryck på Retur. Du hör "meddelande text, vad vill du göra med" följt av namnet på presentationen.

 3. Tryck på ESC + höger eller vänster piltangent tills du hör "meddelande text, vad vill du göra med", följt av namnet på presentationen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur. Filen hämtas till mappen Ladda ned på datorn.

Ladda ned en kopia av en presentation till enheten i läsvyn

Du behöver inte ha redigerings behörighet för att ladda ned en kopia av en presentation.

 1. I läsvyn trycker du på CTRL + F6 tills du hör: "redigera presentation, knappen dold."

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Skriv ut till PDF" och tryck sedan på RETUR. Du hör: "Microsoft PowerPoint för webben, öppna en utskrivbar PDF-fil av dokumentet, länk".

 3. Tryck på Retur. Dialog rutan Skriv ut öppnas. Fokus är på menyn skrivare .

 4. Du expanderar menyn genom att trycka på blanksteg.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Microsoft Skriv ut till PDF" och tryck sedan på RETUR.

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "knappen Skriv ut" och tryck sedan på RETUR. Dialog rutan Spara utskrift som öppnas och fokus är i textfältet fil namn.

 7. Skriv ett namn på presentationen och navigera sedan till den plats där du vill spara filen. Spara filen genom att trycka på ALT + S.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×