Specifikationer för Access

Den här artikeln innehåller information om begränsningarna för Microsoft Access-databasfiler och -objekt. När en databas överskrider de här begränsningarna är det i många fall en indikation på ett designproblem. Med hjälp av informationen i den här artikeln och en noggrann undersökning av din databasdesign kan du leta reda på vad som måste korrigeras för lyckad implementering. Att importera data direkt från Microsoft Excel till Access utan normalisering kan till exempel resultera i att ytterligare fält (kolumner) skapas. Om du vill ha information om att utforma databaser eller om normalisering kan du ta en titt på resurserna i avsnittet Ytterligare information.

I den här artikeln

Databasspecifikationer

Följande lista över tabeller gäller för Access-databaser. Eventuella specifika versionsskillnader anges individuellt.

Allmänt

Attribut

Maximalt

Total storlek för en Access-databas (.accdb eller .mdb), inklusive alla databasobjekt och data

2 GB minus det utrymme som krävs för systemobjekt.

Obs!: Du kan kringgå den här storleksbegränsningen genom att länka till tabeller i andra Access-databaser. Du kan länka till tabeller i flera databasfiler, som var och en kan vara upp till 2 GB.

Tips:  Mer information om att minska storleken på databasen finns i Förebygga och korrigera problem med databasfiler med hjälp av Komprimera och reparera.

Totalt antal objekt i en databas

32 768

Antal moduler (inklusive formulär och rapporter där egenskapen HarModul är True)

1 000

Antal tecken i ett objektnamn

64

Antal tecken i ett lösenord

14

Obs!: För Access 2007 är det 20 tecken.

Antal tecken i ett användarnamn eller gruppnamn

20

Antal samtidiga användare

255

Överst på sidan

Tabell

Attribut

Maximalt

Antal tecken i ett tabellnamn

64

Antal tecken i ett fältnamn

64

Antal fält i en tabell

255

Antal öppna tabeller

2 048 inklusive länkade tabeller och de tabeller som öppnas internt av Access

Tabellstorlek

2 GB minus det utrymme som krävs för systemobjekten

Antal tecken i ett fält av typen Kort text

Obs!: Från och med Access 2013 kallas fält av typen Text numera för Kort text.

255

Antal tecken i ett fält av typen Lång text

Obs!: Från och med Access 2013 kallas fält av typen PM numera för Lång text.

65 535 när data matas in via användargränssnittet
1 GB teckenlagring när data matas in programmässigt

Storlek på ett fält av typen OLE-objekt

1 GB

Antal index i en tabell

32 inklusive index som skapas internt för att bevara tabellrelationer, fältindex och sammansatta index.

Antal fält i ett index eller en primärnyckel

10

Antal tecken i ett verifieringsmeddelande

255

Antal tecken i ett verifieringsuttryck inklusive interpunktion och operatorer

2 048

Antal tecken i en fält- eller tabellbeskrivning

255

Antal tecken i en post (förutom fält av typen Lång text och OLE-objekt) när egenskapen UnicodeCompression har angetts till Yes

4 000

Antal tecken i en fältegenskapsinställning

255

Överst på sidan

Fråga

Attribut

Maximalt

Antal påtvingade relationer

32 per tabell minus antal index som finns på tabellen för fält eller kombinationer av fält som inte ingår i relationer*

Antal tabeller i en fråga

32*

Antal kopplingar i en fråga

16*

Antal fält i en postuppsättning

255

Storlek på postuppsättning

1 GB

Sorteringsgräns

255 tecken i ett eller flera fält

Antal nivåer av kapslade frågor

50*

Antal tecken i en cell i frågerutnätet

1 024

Antal tecken för en parameter i en parameterfråga

255

Antal AND-operatorer i en WHERE- eller HAVING-sats

99*

Antal tecken i ett SQL-uttryck

Ungefär 64 000*

*Maximala värden kan vara lägre om frågan innehåller uppslagsfält med flera värden (endast .accdb).

Överst på sidan

Formulär och rapporter

Attribut

Maximalt

Antal tecken i en etikett

2 048

Antal tecken i en textruta

65 535

Bredd på formulär eller rapport

22 75 in. (57,79 cm)

Höjd på avsnitt

22,75 in. (57,79 cm)

Höjd för alla avsnitt inklusive avsnittsrubriker (i designvyn)

200 in. (508 cm)

Antal nivåer av kapslade formulär eller rapporter

7

Antal fält eller uttryck som du kan sortera eller gruppera efter i en rapport

10

Antal sidhuvuden och sidfötter i en rapport

1 rapporthuvud/sidfot;
1 sidhuvud/sidfot;
10 grupphuvuden/sidfötter

Antal utskriftssidor i en rapport

65 536

Antal kontroller och avsnitt som du kan lägga till under formulärets eller rapportens livstid

754

Antalet tecken i ett SQL-uttryck som fungerar som egenskapen Datakälla eller Radkälla för ett formulär, en rapport eller kontroll.

32 750

Överst på sidan

Makro

Attribut

Maximalt

Antal åtgärder i ett makro

999

Antal tecken i ett villkor

255

Antal tecken i en kommentar

255

Antal tecken i ett åtgärdsargument

255

Överst på sidan

Projektspecifikationer

Följande lista över tabeller gäller för Access ADP-projekt:

Allmänt

Attribut

Maximalt

Antal objekt i ett Access-projekt (.adp)

32 768

Antal moduler (inklusive formulär och rapporter där egenskapen HarModul är True)

1 000

Antal tecken i ett objektnamn

64

Antalet kolumner i en tabell

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 och 2005)

Överst på sidan

Formulär och rapporter

Attribut

Maximalt

Antal tecken i en etikett

2 048

Antal tecken i en textruta

65 535

Bredd på formulär eller rapport

22 in. (55,87 cm)

Höjd på avsnitt

22 in. (55,87 cm)

Höjd för alla avsnitt inklusive avsnittsrubriker (i designvyn)

200 in. (508 cm)

Antal nivåer av kapslade formulär eller rapporter

7

Antal fält eller uttryck som du kan sortera eller gruppera efter i en rapport

10

Antal sidhuvuden och sidfötter i en rapport

1 rapporthuvud/sidfot;
1 sidhuvud/sidfot;
10 grupphuvuden/sidfötter

Antal utskriftssidor i en rapport

65 536

Antal kontroller och avsnitt som du kan lägga till under formulärets eller rapportens livstid

754

Antalet tecken i ett SQL-uttryck som fungerar som egenskapen Datakälla eller Radkälla för ett formulär, en rapport eller kontroll (både .accdb och .adp).

32 750

Överst på sidan

Makro

Attribut

Maximalt

Antal åtgärder i ett makro

999

Antal tecken i ett villkor

255

Antal tecken i en kommentar

255

Antal tecken i ett åtgärdsargument

255

Överst på sidan

Ytterligare information

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×