Innehållsförteckning
×
Presentera bildspel
Presentera bildspel

Spela in ett bildspel med berättarröst och tidsinställningar

Berättarröster och tidsinställningar kan förbättra ett webbaserat eller självgående bildspel. Om du har ett ljudkort, en mikrofon, högtalare och (eventuellt) en webbkamera kan du skapa en PowerPoint-presentation där du spelar in din berättarröst, tidsinställningar för bilderna samt pennanteckningsgester.

När du har gjort inspelningen fungerar den precis som andra presentationer som du kan spela upp för dig eller åhörarna i ett bildspel. Du kan också spara presentationen som en videofil.

Din webbläsare har inte stöd för video.

(Möjligheten att spela in finns både för Microsoft 365-prenumeranter och icke-prenumeranter. Prenumeranter får några extrafunktioner.)

 1. Aktivera fliken Inspelning i menyfliksområdet: Klicka på Alternativ på fliken Arkiv i menyfliksområdet. Tryck på fliken Anpassa menyfliksområdet till vänster i dialogrutan Alternativ. Markera kryssrutan Inspelning i rutan till höger med en lista över tillgängliga menyflikar. Klicka på OK.

  På fliken Anpassa menyfliksområdet i dialogrutan Alternativ i PowerPoint 2016 finns ett alternativ för att lägga till fliken Inspelning i menyfliksområdet i PowerPoint.
 2. Gör dig redo för inspelning genom att välja Spela in bildspel på fliken Inspelning eller Bildspel i menyfliksområdet.

  • Om du klickar på den övre halvan av knappen börjar du på den aktuella bilden.

  • Om du klickar på den nedre halvan av knappen får du välja om du vill börja från början eller från den aktuella bilden.

  Kommandon för Spela in bildspel på fliken Inspelning i PowerPoint.

  (Kommandot Rensa tar bort berättarrösten och tidsinställningarna, så var försiktig när du använder den. Rensa är nedtonad om du inte har spelat in några bilder tidigare.)

 3. Bildspelet öppnas i inspelningsfönstret (som ser ut ungefär som föredragshållarvyn) med knappar längst upp till vänster för att starta, pausa och stoppa inspelningen. Klicka på den runda, röda knappen (eller tryck på R på tangentbordet) när du är redo att starta inspelningen. En tre sekunder lång nedräkning börjar och sedan startar inspelningen.

  Fönstret Presentationsinspelning i PowerPoint 2016 med videoberättarfönstrets förhandsvy aktiverad.
  • Den aktuella bilden visas i huvudfönstret i inspelningsfönstret.

  • Du kan när som helst stoppa inspelningen genom att trycka på Alt + S på tangentbordet.

  • Med navigeringspilarna på vardera sidan av den aktuella bilden kan du växla till föregående och efterföljande bild.

  • PowerPoint för Microsoft 365 spelar automatiskt in den tid du använder för varje bild, inklusive eventuella steg för att Animera text och objekt som används, samt användningen av eventuella utlösare för varje bild.

  • Du kan spela in en berättarröst som ljud eller video samtidigt som du kör presentationen. Med knapparna nere till höger i fönstret kan du aktivera eller inaktivera mikrofonen, kameran och kamerans förhandsgranskning:

   På/av-knappar för mikrofon, kamera och förhandsgranskningsfönstret för kameran

   Om du använder en penna, överstrykningspenna eller radergummi spelar PowerPoint även in sådana åtgärder för uppspelning.

   Pennanteckningsverktyg i fönstret Inspelning

   Om du spelar in din berättarröst på nytt (inklusive ljud och pennanteckningar) raderar PowerPoint den tidigare inspelade berättarrösten (inklusive ljud och pennanteckningar) innan du börjar spela in igen på samma bild.

   Du kan även spela in igen genom att gå till Bildspel > Spela in bildspel.

 4. Du kan välja ett pekverktyg (penna, radergummi eller överstrykningspenna) bland verktygen precis nedanför den aktuella bilden. Det finns även färgrutor som du kan använda för att ändra färg på pennanteckningen. (Radergummi är nedtonat om du inte tidigare har lagt till pennanteckningar i bilder.)

 5. Om du vill avsluta inspelningen väljer du den fyrkantiga Stopp-knappen (du kan också trycka på S på tangentbordet).

  När du är färdig med inspelningen av berättarrösten visas en liten bild i det nedre högra hörnet av de inspelade bilderna. Bilden är antingen en ljudikon eller (om webbkameran var på under inspelningen) en stillbild från webbkameran.

  Ljudikon

  De inspelade tidsinställningarna sparas automatiskt. (Tidsinställningarna visas under varje bild i vyn Bildsortering.)

I den här processen bäddas det du spelar in i varje bild och inspelningen kan spelas upp i bildspelet. Ingen videofil skapas genom den här inspelningsprocessen. Om du behöver en sådan kan du dock spara presentationen som en video genom några extra steg.

Förhandsgranska det inspelade bildspelet

Klicka på Från början eller Från aktuell bild på fliken Bildspel.

Under uppspelningen spelas dina animeringar, pennanteckningar, ljud och video upp synkroniserat.

Visar knappen Från början på fliken Bildspel i PowerPoint

Förhandsgranska det inspelade ljudet

I fönstret Inspelning kan du förhandsgranska inspelningen av bilden i fokus med den triangulära Spela upp-knappen i det övre vänstra hörnet.

Knapparna Start, Stopp och Spela upp i fönstret Inspelning

Klicka på ljudikonen eller bilden i det nedre högra hörnet av bilden i vyn Normal och klicka sedan på Spela upp. (När du förhandsgranskar enskilda ljud på det här sättet kan du inte se inspelade animeringar eller pennanteckningar.)

Klicka på Spela upp

Du kan pausa uppspelningen när du förhandsgranskar ljudet.

Ställa in tidsinställningar för bilder manuellt

PowerPoint för Microsoft 365 spelar automatiskt in dina tidsinställningar när du lägger till en berättarröst, eller så kan du manuellt ställa in tidsinställningarna så att de passar till berättarrösten.

 1. Klicka på den bild som du vill ställa in tidsinställningar för i vyn Normal.

 2. Markera kryssrutan Efter i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar under Frammatning och ange sedan antalet sekunder som du vill att bilden ska visas på skärmen. Upprepa processen för varje bild som du vill ställa in tiden för.

  Om du vill att nästa bild ska visas när du klickar med musen eller automatiskt efter det antal sekunder som du skrivit in – vilket som kommer först – markerar du både kryssrutan Vid musklickning och Efter.

  Du kan använda manuella tidsinställningar till att trimma slutet av ett inspelat bildsegment. Om slutet av ett bildsegment till exempel är två sekunder onödigt ljud ställer du bara in tidsinställningen för att gå vidare till nästa bild så att det sker innan det onödiga ljudet. På så sätt slipper du spela in ljudet för bilden igen. 

Ta bort tidsinställningar eller berättarröst

Kommandot Rensa används för att ta bort tidsinställningar eller berättarröst från inspelningen som du inte vill använda eller som du vill ersätta.

Med kommandot Rensa överst i inspelningsfönstret kan du göra följande:

 • Ta bort inspelningar för den aktuella bilden

 • Ta bort inspelningar för alla bilder

Det finns fyra olika sorters kommandon av typen Rensa i normalvyn som gör att du kan:

 • Ta bort tidsinställningar på den markerade bilden

 • Ta bort tidsinställningaralla bilder samtidigt

 • Ta bort berättarrösten på den markerade bilden

 • Ta bort berättarröstenalla bilder samtidigt

 1. Om du inte vill ta bort alla tidsinställningar eller berättarrösten i hela presentationen öppnar du en specifik bild som har en tidsinställning eller en berättarröst som du vill ta bort.

 2. Klicka på nedpilen på knappen Spela in bildspel på fliken Inspelning i menyfliksområdet i PowerPoint för Microsoft 365, peka på Rensa och välj sedan den lämpliga typen av kommandot Rensa för din situation.

  Kommandon för Rensa under menyknappen Spela in bildspel i PowerPoint.

Inaktivera tidsinställningar eller inaktivera berättarröster och pennanteckningar

När du har spelat in din PowerPoint för Microsoft 365-presentation sparas alla tidsinställningar, gester och ljud som du använt på de enskilda bilderna. Men du kan inaktivera alla om du vill visa bildspelet utan dem:

 • Så här inaktiverar du inspelade tidsinställningar:   Avmarkera kryssrutan Använd tidsinställningar på fliken Bildspel.

 • Så här inaktiverar du inspelade berättarröster och pennanteckningar:   Avmarkera kryssrutan Spela upp tal på fliken Bildspel.

Publicera inspelningen och dela den med andra

När du har redigerat inspelningen som du vill ha den kan du göra den tillgänglig för andra genom att publicera på Microsoft Stream.

 1. Med presentationen öppen går du till fliken Inspelning och väljer Publicera på Stream.

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning av videon.

 3. Ange andra alternativ, bland annat om du vill att andra i organisationen ska ha behörighet att se videon:

  Alternativ för att publicera en video på Microsoft Stream
 4. Välj knappen Publicera.

  Uppladdningsprocessen kan ta flera minuter beroende på hur lång videon är. Statusfältet längst ned i fönstret PowerPoint spårar förloppet och PowerPoint visar ett meddelande när överföringen är slutförd:

  PowerPoint meddelar dig när överföringen är slutförd.
 5. Klicka på meddelandet om du vill gå direkt till videouppspelningssidan på Microsoft Stream.

Skapa textning

Om du vill göra din video mer tillgänglig genom att inkludera textning väljer du bland dessa alternativ, som beskrivs i separata hjälpartiklar:

När du har en textningsfil kan du lägga till den i videofilen med hjälp av PowerPoint.

Snabbreferens

Göra en video av presentationen

Skapa en självgående presentation

Animera text eller objekt

Spela in ett bildspel

 1. När presentationen är öppen klickar du på Spela in bildspel på fliken Bildspel.

  • Om du klickar på den övre halvan av knappen börjar du på den aktuella bilden.

  • Om du klickar på den nedre halvan av knappen får du välja om du vill börja från början eller från den aktuella bilden.

  Kommandon för Spela in bildspel på fliken Inspelning i PowerPoint.

  (Kommandot Rensa tar bort berättarrösten och tidsinställningarna, så var försiktig när du använder den. Rensa är nedtonad om du inte har spelat in några bilder tidigare.)

 2. I rutan Spela in bildspel markerar eller avmarkerar du rutorna för inspelningen och klickar på Starta inspelning.

  Visar dialogrutan Spela in bildspel i PowerPoint

  Mer information om alternativen:

  • Tidsinställningar för bilder och animering: PowerPoint spelar automatiskt in den tid du använder för varje bild, inklusive eventuella animeringssteg som används, samt användningen av eventuella utlösare för varje bild.

  • Berättarröster, pennanteckningar och laserpekare: Spela in din röst när du går igenom presentationen. Om du använder pennan, överstrykningspennan, radergummit eller laserpekaren spelas även de in för uppspelning i PowerPoint.

  Viktigt!   Inspelning av penna, överstrykningspenna och radergummi är bara tillgängligt om du har uppdateringen för PowerPoint 2013 från den 16 februari 2015 eller en senare version av PowerPoint installerad. I tidigare versioner av PowerPoint sparas penn- och överstrykningspennstreck som pennanteckningsfigurer.

 3. I det övre vänstra hörnet av fönstret finns verktygsfältet Inspelning som du kan använda för att:

  Inspelningsverktygsfält
  • Gå till nästa bild: Gå till nästa bild

  • Pausa inspelningen: Pausa inspelning

  • Spela in aktuell bild igen: Upprepa

   Om du spelar in din berättarröst på nytt (inklusive ljud, pennanteckningar och laserpekare) raderar PowerPoint den tidigare inspelade berättarrösten (inklusive ljud, pennanteckningar och laserpekare) när du börjar spela in igen på samma bild.

   Du kan även spela in igen genom att gå till Bildspel > Spela in bildspel.

 4. Om du vill använda pennanteckning, radergummi eller laserpekare i inspelningen högerklickar du på bilden, klickar på Pekaralternativ och väljer ett verktyg:

  • Laserpekare

  • Penna

  • Överstrykningspenna

  • Radergummi (det här alternativet är nedtonat om du inte tidigare har lagt till pennanteckningar i bilder.)

  Om du vill ändra färg på pennanteckningen klickar du på Pennfärg.

  Visar menyn för pekaralternativ i PowerPoint
 5. När du vill avsluta inspelningen högerklickar du på den sista bilden och klickar på Avsluta bildspel.

  Visar alternativet Avsluta bildspel i PowerPoint

  Tips:   När du är klar med inspelningen av berättarrösten visas en ljudikon i det nedre högra hörnet av varje bild som har berättarröst.

  De inspelade tidsinställningarna sparas automatiskt. Tidsinställningar visas i vyn Bildsortering under varje bild.

  Ljudikon

I den här processen bäddas det du spelar in i varje bild och inspelningen kan spelas upp i bildspelet. Ingen videofil skapas genom den här inspelningsprocessen. Om du vill ha en videofil kan du dock spara presentationen som en video genom några extra steg.

Förhandsgranska det inspelade bildspelet

Klicka på Från början eller Från aktuell bild på fliken Bildspel.

Under uppspelningen spelas dina animeringar, pennanteckningar, laserpekningar, ljud och video upp synkroniserat.

Visar knappen Från början på fliken Bildspel i PowerPoint

Förhandsgranska det inspelade ljudet

Klicka på ljudikonen i det nedre högra hörnet av bilden i vyn Normal och klicka sedan på Spela upp.

Klicka på Spela upp

Ställa in tidsinställningar för bilder manuellt

PowerPoint spelar automatiskt in dina tidsinställningar när du lägger till en berättarröst, eller så kan du manuellt ställa in tidsinställningarna så att de passar till berättarrösten.

 1. Klicka på den bild som du vill ställa in tidsinställningar för i vyn Normal.

 2. Markera kryssrutan Efter i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar under Frammatning och ange sedan antalet sekunder som du vill att bilden ska visas på skärmen. Upprepa processen för varje bild som du vill ställa in tiden för.

Tips:   Om du vill att nästa bild ska visas antingen när du klickar med musen eller automatiskt efter det antal sekunder som du skrivit in – beroende på vilket som kommer först – markerar du båda kryssrutorna, Vid musklickning och Efter.

Ta bort tidsinställningar eller berättarröst

Kommandot Rensa används för att ta bort tidsinställningar eller berättarröst från inspelningen som du inte vill använda eller som du vill ersätta. Det finns fyra olika sorters kommandon av typen Rensa som gör att du kan:

 • Ta bort tidsinställningar på den markerade bilden

 • Ta bort tidsinställningaralla bilder samtidigt

 • Ta bort berättarrösten på den markerade bilden

 • Ta bort berättarröstenalla bilder samtidigt

 1. Om du inte vill ta bort alla tidsinställningar eller berättarrösten i hela presentationen öppnar du en specifik bild som har en tidsinställning eller en berättarröst som du vill ta bort.

 2. Klicka på nedpilen på knappen Spela in bildspel på fliken Bildspel i menyfliksområdet i PowerPoint, peka på Rensa och välj sedan den lämpliga typen av kommandot Rensa för din situation.

Inaktivera tidsinställningar eller inaktivera berättarröster, pennanteckningar och laserpekare

När du har spelat in din PowerPoint-presentation sparas alla tidsinställningar, gester och ljud som du använt på de enskilda bilderna. Men du kan inaktivera alla om du vill visa bildspelet utan dem:

 • Så här inaktiverar du inspelade tidsinställningar:   Avmarkera kryssrutan Använd tidsinställningar på fliken Bildspel.

 • Så här inaktiverar du inspelade berättarröster, pennanteckningar och laserpekaren:   Avmarkera kryssrutan Spela upp tal på fliken Bildspel.

Snabbreferens

Förvandla musen till en laserpekare

Animera text eller objekt

Göra en video av presentationen

Skapa en självgående presentation

Vad vill du göra?

Du kan spela in en berättarröst före eller under ett bildspel och ta med publikens kommentarer i inspelningen. Om du inte vill ha en berättarröst i hela presentationen kan du spela in kommentarer på utvalda bilder eller stänga av berättarrösten så att den bara spelas upp när du vill.

När du lägger till en berättarröst till en bild visas en ljudikon Ljud på bilden. Som med vilket ljud som helst kan du antingen klicka på ikonen för att spela upp ljudet eller också ställa in att ljudet ska spelas upp automatiskt.

För att spela in och lyssna på en berättarröst måste din dator vara utrustad med ett ljudkort, en mikrofon och högtalare.

Innan du börjar spela in tillfrågas du i PowerPoint 2010 om vill spela in antingen bara tidsinställningarna, bara berättarrösten eller båda samtidigt. Du kan även ställa in bildtider manuellt. Tidsinställningarna är speciellt användbara om du vill att presentationen ska köras automatiskt med din berättarröst. När du spelar in tidsinställningar spelar du också in tiderna för animeringssteg och användningen av utlösare på bilden. Du kan stänga av tidsinställningarna om du inte vill att de ska användas i presentationen.

I den här processen bäddas det du spelar in i varje bild och inspelningen kan spelas upp i bildspelet. Ingen videofil skapas genom den här inspelningsprocessen. Om du behöver en sådan kan du dock göra presentationen till en video genom några extra steg.

 1. När du spelar in en berättarröst går du igenom presentationen och spelar in varje bild. Du kan pausa och återuppta inspelningen när du vill.

 2. Kontrollera att mikrofonen är aktiverad och fungerar innan du spelar in bildspelet.

 3. Klicka på Spela in bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel Bild av knapp.

 4. Välj ett av följande alternativ:

  • Starta inspelning från början

  • Starta inspelningen från aktuell bild

 5. Markera kryssrutan Berättarröst och laserpekare i dialogrutan Spela in bildspel, och om det är tillämpligt, markera eller avmarkera kryssrutan Tidsinställningar för bilder och animering.

 6. Klicka på Starta inspelning.

  Tips: Om du vill pausa berättarrösten klickar du på Pausa på snabbmenynsnabbmeny i bildspelsvyn. När du vill starta berättarrösten igen klickar du på Fortsätt inspelning.

 7. När du vill avsluta bildspelsinspelningen högerklickar du på bilden och sedan på Avsluta bildspel.

 8. De inspelade tidsinställningarna sparas automatiskt. Du kan se tidsinställningar i vyn Bildsortering under varje bild.

 1. Klicka på ljudikonen Ljud på bilden i vyn Normal.

 2. Klicka på Spela upp i gruppen Förhandsgranska under Ljudverktyg på fliken Uppspelningsverktyg i menyfliksområdet.

 1. Klicka på den bild som du vill lägga till en kommentar till i vyn Normal.

 2. Klicka på pilen under Ljud i gruppen Media på fliken Infoga och klicka sedan på Spela in ljud.

 3. Om du vill spela in kommentaren klickar du på Spela in och börjar tala.

 4. När du är klar med inspelningen klickar du på Avbryt.

 5. Skriv ett namn för ljudet i rutan Namn och klicka sedan på OK.

  En ljudikon Ljud visas på bilden.

PowerPoint 2010 spelar automatiskt in dina bildtider när du lägger till en berättarröst, eller så kan du ställa in bildtiderna så att de passar berättarrösten manuellt.

 1. Klicka på den bild som du vill ställa in tidsinställningar för i vyn Normal.

 2. Markera kryssrutan Efter i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar under Frammatning och ange sedan antalet sekunder som du vill att bilden ska visas på skärmen. Upprepa processen för varje bild som du vill ställa in tiden för.

Tips: Om du vill att nästa bild ska visas när du klickar med musen eller automatiskt efter det antal sekunder som du skrivit in  – vilket som kommer först – markerar du kryssrutorna Vid musklickning och Automatiskt efter.

Om du stänger av bildtiderna tar du inte bort dem. Du kan sätta på tidsinställningarna när som helst utan att behöva skapa dem igen. När tidsinställningarna är avstängda matas bilderna inte fram när du spelar in en berättarröst, utan du måste göra det manuellt.

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel i vyn Normal.

 2. Klicka på Manuellt under Frammatning.

Tips: Klicka på Använd tidsinställningar under Frammatning om du vill sätta på tidsinställningarna igen.

Kommandot Rensa används för att ta bort tidsinställningar eller berättarröst från inspelningen som du inte vill använda eller som du vill ersätta. Det finns fyra olika sorters kommandon av typen Rensa som gör att du kan:

 • Ta bort tidsinställningar på den markerade bilden

 • Ta bort tidsinställningaralla bilder samtidigt

 • Ta bort berättarrösten på den markerade bilden

 • Ta bort berättarröstenalla bilder samtidigt

 1. Om du inte vill ta bort alla tidsinställningar eller berättarrösten i hela presentationen öppnar du en specifik bild som har en tidsinställning eller en berättarröst som du vill ta bort.

 2. Klicka på nedpilen på knappen Spela in bildspel på fliken Bildspel i menyfliksområdet i PowerPoint, peka på Rensa och välj sedan den lämpliga typen av kommandot Rensa för din situation.

Snabbreferens

Förvandla musen till en laserpekare

Spela in ett bildspel

 1. På fliken Bildspel väljer du Spela in bildspel för att starta inspelningen från den aktuella bilden.

  Skärmbild av fliken Bildspel och knappen Spela in bildspel

 2. Växla alternativ för video och ljud i listrutan alternativ i inspelningsverktygsfältet.


  Bild av alternativ för ljud och video med nedrullningsbara listrutan Om du vill spela in berättarröster med endast ljud klickar du på videoknappen Video pådu vill stänga av kameran Video av.

 3. Använd knapparna för Skärmbild av fliken Bildspel och knappen Spela in bildspel, pausa Bild av en pausknappoch återuppta Bild på en meritförteckningsknapp för att styra berättarröst och inspelning av navigering.

  Tips: Anpassa bildspelet genom att ändra storlek på nästa bild och anteckningsfönster.

 4. När du har klickat Bild på stoppknappen stoppa inspelningen använder du uppspelningsknappen för Bild av en uppspelningsknapp för att förhandsgranska det du har spelat in på den aktuella bilden.

 5. Om du vill spela in bilden igen klickar du på papperskorgen Bild av en papperskorgsknapp till vänster om inspelningsknappen för att ta bort den befintliga inspelningen. Klicka sedan på Skärmbild av fliken Bildspel och knappen Spela in bildspel inspelningsknappen igen.

 6. När du avslutar bildspelsupplevelsen med Esc-tangenten eller genom att klicka på Avsluta bildspel ser du en berättarröst (ljud/video) i bilden tillsammans med rätt tidsinställningar och animeringar för pennanteckningar.

  Tips: Du kan ändra storlek på ljud-, video- och handböckerna och flytta dem i redigeringsvyn efter inspelningen.

Ta bort tidsinställningar eller berättarröst 

 • På fliken BildspelunderSpela in bildspel väljer du Rensa och sedan något av följande: Ta bort tidsinställningar på aktuell bild, Ta bort tidsinställningarpå alla bilder,Ta bort berättarröst på aktuell bild eller Ta bort berättarröst på alla bilder.

  Ta bort alternativ för Spela in bildspel

Kortkommandon under inspelningsprocessen

Aktivitet

Tangentbordsgenväg

Gå till nästa bild eller animering

N
Klicka på
Blanksteg
Högerpil
Nedåtpil
Retur
Page Down

Gå tillbaka till föregående bild eller animering

P
Ta bort
Vänsterpil
Uppil
Page Up

Växla mörkläggningsskärm

B
. (punkt)

Växla bleknande skärm

W
, (kommatecken)

Avsluta bildspel

Esc
Kommando+. (punkt)

Ta bort ritning på skärmen

E

Gå till nästa bild om nästa bild är dold

H

Ändra pekaren till en penna

Kommando+P

Ändra pekaren till en pil

Kommando+A

Dölj pilen vid förflyttning av musen

CTRL+H

snabbmeny

CTRL+klick

Relaterad information

Lägga till övergångar mellan bilder

Spela in ljud i PowerPoint för Mac

Lägga till eller ta bort ljud i en presentation

Spara en presentation som en filmfil eller MP4-fil

Förbered dig för att spela in

Börja med att öppna presentationen och klicka på fliken Bildspel.

Tips:   Om presentationen innehåller många bilder kan det vara mer praktiskt att arbeta i vyn Bildsortering. Klicka på Visa > Bildsortering om du vill prova det.

Här är några saker du bör kontrollera innan du börjar spela in:

 • Om du endast vill spela in en del av bildspelet gör du något av följande innan du börjar:

  • Markera de bilder du inte vill ta med och klicka på Dölj bild.

   ELLER

  • Klicka på Anpassat bildspel > Eget bildspel > + (lägg till).

   Välj Dölj bild eller Anpassat bildspel för att spela in delmängd bilder
 • Använd knappen Prova om du vill ändra tiden mellan bilder utan att påverka berättarrösten eller rörelser du redan har spelat in.

  Testa olika tidsinställningar mellan bilbilder med knappen Prova
 • Kontrollera att din mikrofon är rätt inställd. Om du har Mac går du till Systeminställningar > Ljud.

Spela in ditt bildspel

Om du vill lägga till en berättarröst eller kommentar till bildspelet bör du kontrollera att din mikrofon är inställd och fungerar.

Så här startar du inspelningen:

 1. Klicka på fliken Bildspel, markera den bild där du vill att inspelningen ska börja och klicka sedan på Spela in bildspel.

  Klicka på Spela in bildspel för att starta inspelningen
 2. Under inspelningen kan du använda Ctrl+klick för att komma åt de inspelningskommandon som hjälper dig att navigera mellan bilderna, ändra markörer eller utlösa mörkläggningsskärm eller bleknande skärm.

  Ctrl-klicka om du vill visa en lista med kommandon medan du spelar in
 3. Klicka på Avsluta bildspel om du vill stoppa inspelningen.

 4. Dialogrutan Spara visas. Klicka på Ja om du vill spara din inspelning eller Nej om du vill spela in den igen.

  När du sparar spelar du över allt du tidigare spelat in. Om du vill spela in ett annat bildspel med samma uppsättning bilder sparar du presentationsfilen med ett annat namn.

 5. Klicka på Spela upp från början om du vill förhandsgranska inspelningen.

Kortkommandon under inspelningsprocessen

Du kan vilja skriva ut listan med kortkommandon så att du kan använda den när du spelar in:

Aktivitet

Tangentbordsgenväg

Gå till nästa bild eller animering

N
Klicka på
Blanksteg
Högerpil
Nedåtpil
Retur
Page Down

Gå tillbaka till föregående bild eller animering:

P
Ta bort
Vänsterpil
Uppil
Page Up

Gå till en särskild bild

Bildnummer + Retur

Växla mörkläggningsskärm

B
. (punkt)

Växla bleknande skärm

W
, (kommatecken)

Stoppa/starta om automatiskt bildspel:

S

Avsluta bildspel

Esc
Kommando+. (punkt)

Ta bort ritning på skärmen

E

Gå till nästa bild om nästa bild är dold

H

Ändra pekaren till en penna

Kommando+P

Ändra pekaren till en pil

Kommando+A

Dölj pilen vid förflyttning av musen

CTRL+H

snabbmeny

CTRL+klick

Framåt vid musklickning (endast repetition)

M

Ställ in uppspelningsalternativ

När du är klar med inspelningen och är redo att dela presentationen klickar du på Konfigurera bildspel och väljer det alternativ som passar din målgrupp.

Ange visningstyp och andra alternativ innan du distribuerar bildspelet
 • Visningstyp    Visa på helskärm eller fönsterbaserat läge.

 • Visningsalternativ    Stäng av berättarröst eller animeringar.

 • Bilder    Välj en del av bilderna eller ett Anpassat bildspel om du har ställt in ett.

 • Frammatning    Ställ in den här versionen av bildspelet så att någon kan bläddra igenom det manuellt.

Relaterad information

Lägga till övergångar mellan bilder

Starta presentationen och se dina anteckningar i föredragshållarvyn

Spara en presentation som en filmfil eller MP4-fil

PowerPoint för webben stöder inte inspelning av bildspel.

Inspelningstips

 • Inspelningar läggs till i presentationen per bild, så om du vill ändra en inspelning behöver du bara spela in den eller de bilder du vill ändra. Du kan också ändra ordningen på bilderna efter inspelningen utan att behöva spela in något på nytt. Det här innebär också att det är enkelt att ta raster medan du spelar in en presentation.

 • PowerPoint spelar inte in ljud eller bild under övergångar mellan bilder, så prata inte medan du byter bild. Lägg även in en kort tystnadsbuffert i början och slutet av varje bild så att övergångarna blir smidiga, och se till att du inte klipper av berättarrösten under övergången från en bild till nästa.

 • Du kan inte spela in berättarröst i PowerPoint för webben. Använd en skrivbordsversion av PowerPoint när du ska spela in berättarrösten.

 • Du kan justera och redigera storleken på video och pennanteckningar i redigeringsvyn.

 • Om åhörarna kan komma att använda PowerPoint för webben under presentationen ska du använda övergångar som stöds i PowerPoint för webben (klipp ut, tona, tryck bort, svep, dela, linjer, form, morfning).

 • Inspelning av presentationer fungerar bäst med en dator som har pekskärm och webbkamera.

 • Använd videoförhandsgranskning så att du ser att alla inställningar stämmer innan inspelningen.

 • För bilder där du vill spela in gester (som pennanteckningar) bör du ta kopior av bilden så att du kan göra flera tagningar. Ta sedan bort onödiga bilder när du är färdig.

 • Spela in några sekunders tystnad genom att stänga av att ljud och bild fortsätter efter en viss tid.

 • Du kan förbättra kvaliteten med en extern webbkamera och/eller mikrofon.

  Inbyggda kameror och mikrofoner fungerar dock bra för de flesta uppgifter. Men om du vill spela in mer professionell video kan du överväga att använda en extern webbkamera. Om du använder PowerPoint på en surfplatta eller bärbar dator och du gör pennanteckningar med en penna gör även en extern kamera och mikrofon att du minimerar ljudstörningar från pennan.

 • När du har spelat in den första bilden ska du spela upp den.

  Innan du kommer för långt i presentationen är det bra att kontrollera att ljudet och bilden blir som förväntat.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×