Spela in ett makro

Om du utför en aktivitet flera gånger i Microsoft Office Project kan du automatisera uppgiften med ett makro. Ett makro är en serie kommandon och funktioner som lagras i en modul och kan köras när du behöver utföra uppgiften.

 1. Välj makronpå fliken Visa och välj sedan spela in makro.

  (I Project 2007 går du till verktyg -menyn, pekar på makrooch väljer sedan spela in nytt makro.)

 2. I rutan makro namn skriver du ett namn för makro.

  Det första tecknet i namnet måste vara en bokstav. Andra tecken kan vara bokstäver, siffror och under streck. Tomma utrymmen är inte tillåtna i ett makro namn men under streck fungerar bra som ord avgränsare.

 3. Om du vill kunna köra makrot genom att trycka på en kortkommando skriver du en bokstav eller en tangentkombination i rutan kortkommando .

  Du kan använda CTRL + bokstav (för gemener) eller CTRL + SKIFT + bokstav (för versaler), där bokstav är en bokstavs tangent på tangent bordet, men inte ett tal eller specialtecken. Du kan inte använda en tangentkombination som redan används i Microsoft Office Project.

 4. I listan lagra makro i väljer du den plats där du vill spara makrot:

  • Om du vill göra makrot tillgängligt när du använder Project väljer du Global fil.

  • Om du bara vill göra makrot tillgängligt för det aktuella projektet markerar du det här projektet.

 5. Om du vill lägga till en beskrivning av makrot skriver du beskrivningen i rutan Beskrivning .

 6. Om du markerar celler när du spelar in ett makro markerar makrot samma kolumn (fält) varje gång den körs, oavsett vilken cell som är markerad, eftersom den spelar in absoluta referenser till kolumner. Om du vill att ett makro ska Markera kolumner oavsett placeringen av den aktiva cellen när du kör makrot väljer du relativ under kolumn referenser.

  Det innebär att makrot väljer rader oavsett placeringen av den aktiva cellen när du kör makrot eftersom det spelar in relativa referenser till rader. Om du vill att ett makro alltid ska markera samma rad, oavsett vilken cell som är markerad, väljer du absolut (ID) under rad referenser.

  Obs!: Project fortsätter att använda de här inställningarna när du spelar in makron tills du antingen ändrar inställningarna eller stänger Project.

 7. Välj OKoch utför sedan de åtgärder som du vill spela in.

 8. När du har slutfört alla åtgärder som du vill spela in väljer du makronpå fliken Visa och väljer sedan stoppa inspelning.

  (I Project 2007 går du till verktyg -menyn, pekar på makrooch väljer sedan stoppa inspelning.)

Säkerhetsmeddelande: Eftersom makron kan innehålla virus är det viktigt att du är försiktig med att köra dem. Vidta följande försiktighets åtgärder: kör ett uppdaterat antivirus program på datorn. Ange säkerhets nivån för makron till hög. Avmarkera kryss rutan alla installerade tillägg och mallar. Använd digitala signaturer Upprätthåll en lista över betrodda utgivare.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×