Ställa in tabbar i en tabell

Så här delar du text i en tabell cell

Klicka eller tryck framför texten eller talen du vill ha indrag för och tryck sedan på CTRL + TABB.

Så här ställer du in ett tabbstopp

 1. Gå till Start sidan och välj dialog Rute ikonen för stycke Dialogruteikoner .

 2. Välj flikar.

 3. I fältet Tabbläge anger du ett mått där du vill ha tabbstoppet.

 4. Välj en justering.

 5. Välj utfyllnadstecken om du vill ha en.

 6. Välj Ange.

 7. Välj OK.

Dialogrutan Tabbar

 1. Gå till Start sidan och välj dialog Rute ikonen för stycke Dialogruteikoner .

 2. Välj flikar.

 3. Gör något av följande:

  • Markera ett tabbstopp och välj Rensa.

  • Välj Rensa alla om du vill ta bort alla tabbstopp.

 4. Välj OK.

Så här delar du text i en tabell cell

Klicka eller tryck framför texten eller talen du vill ha indrag för och tryck sedan på CTRL + TABB.

Så här ställer du in ett tabbstopp

 1. Gå till Format > flikar.

 2. I fältet tabbstopp skriver du måttet där du vill ha tabbläget.

 3. Välj justeringen.

 4. Välj utfyllnadstecken om du vill ha en.

 5. Välj Knappen Lägg till tabbstopp för att ställa in tabben.

 6. Välj OK.

Dialog rutan Mac-flik

 1. Gå till Format > flikar.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort ett enskilt tabbstopp markerar du tabbstoppet och väljer sedan Knappen Ta bort tabbstopp .

  • Om du vill ta bort alla flikar väljer du Rensa alla

 3. Välj OK.

Om du vill använda linjalen för att ställa in och ta bort tabblägen läser du använda linjalen i Word.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×