I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av STÖRSTA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det n:te största värdet i en mängd data. Du kan använda den här funktionen för att markera ett värde baserat på dess relativa position. Du kan exempelvis använda STÖRSTA för att returnera det högsta, det näst högsta eller det tredje högsta resultatet.

Syntax

STÖRSTA(matris,n)

Syntaxen för funktionen STÖRSTA har följande argument:

  • Matris    Obligatoriskt. Detta är matrisen eller området med data där du vill bestämma det n:te största värdet.

  • n    Obligatoriskt. Detta är den position (från det största värdet) i matrisen eller området med data som ska returneras.

Kommentarer

  • Om matris är tomt returnerar STÖRSTA felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om n ≤ 0 eller om n är större än antalet datapunkter returnerar STÖRSTA felvärdet #OGILTIGT!.

Om n är antalet datapunkter i ett intervall returnerar STÖRSTA(matris;1) det största värdet och STÖRSTA(matris;n) det lägsta värdet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Data

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formel

Beskrivning

Resultat

=STÖRSTA(A2:B6;3)

Tredje största talet i talen ovan

5

=STÖRSTA(A2:B6;7)

Sjunde största talet i talen ovan

4

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×