Stöd för skärmläsare för PowerPoint

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

På den här sidan hittar du länkar till hjälpartiklar om hjälpmedel som är avsedda för personer som använder skärmläsare med PowerPoint. Information om hur du skapar PowerPoint presentationer som är tillgängliga för personer med funktionshinder finns i Göra PowerPoint presentationer tillgängliga för personer med funktionshinder.

Kom igång med hjälpmedelsfunktioner i PowerPoint

Arbeta med text, bilder, tabeller, videor, ljud, diagram, formulär och test

Delning och samtidig redigering av presentationer

Hålla presentationer

Arbeta medPowerPoint Live iMicrosoft Teams

Spara och skriva ut presentationer

Se även

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Hjälpmedelsfunktioner för videouppspelning i PowerPoint

Filtyper för dold textning som stöds i PowerPoint

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

På den här sidan hittar du länkar till hjälpartiklar om hjälpmedel som är avsedda för personer som använder skärmläsare med PowerPoint. Information om hur du skapar PowerPoint presentationer som är tillgängliga för personer med funktionshinder finns i Göra PowerPoint presentationer tillgängliga för personer med funktionshinder.

Kom igång med hjälpmedelsfunktioner i PowerPoint

Arbeta med text, bilder, tabeller, videor, ljud och diagram

Delning och samtidig redigering av presentationer

Hålla presentationer

Arbeta medPowerPoint Live iMicrosoft Teams

Spara och skriva ut presentationer

Se även

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Hjälpmedelsfunktioner för videouppspelning i PowerPoint

Filtyper för dold textning som stöds i PowerPoint

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

På den här sidan hittar du länkar till hjälpartiklar om hjälpmedel som är avsedda för personer som använder skärmläsare med PowerPoint. Information om hur du skapar PowerPoint presentationer som är tillgängliga för personer med funktionshinder finns i Göra PowerPoint presentationer tillgängliga för personer med funktionshinder.

Kom igång med hjälpmedelsfunktioner i PowerPoint

Arbeta med text, bilder, tabeller och videor

Delning och samtidig redigering av presentationer

Hålla presentationer

Spara och skriva ut presentationer

Se även

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Hjälpmedelsfunktioner för videouppspelning i PowerPoint

Filtyper för dold textning som stöds i PowerPoint

På den här sidan hittar du länkar till hjälpartiklar om hjälpmedel som är avsedda för personer som använder skärmläsare med PowerPoint. Information om hur du skapar PowerPoint presentationer som är tillgängliga för personer med funktionshinder finns i Göra PowerPoint presentationer tillgängliga för personer med funktionshinder.

Kom igång med hjälpmedelsfunktioner i PowerPoint

Arbeta med text, bilder och tabeller

Delning och samtidig redigering av presentationer

Hålla presentationer

Spara och skriva ut presentationer

Se även

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

På den här sidan hittar du länkar till hjälpartiklar om hjälpmedel som är avsedda för personer som använder skärmläsare med PowerPoint. Information om hur du skapar PowerPoint presentationer som är tillgängliga för personer med funktionshinder finns i Göra PowerPoint presentationer tillgängliga för personer med funktionshinder.

Kom igång med hjälpmedelsfunktioner i PowerPoint

Arbeta med text och bilder

Delning och samtidig redigering av presentationer

Hålla presentationer

Arbeta medPowerPoint Live iMicrosoft Teams

Spara och skriva ut presentationer

Se även

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Filtyper för dold textning som stöds i PowerPoint

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×