Start (fält)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fältet Start visas datumet då en aktivitet, resurs eller tilldelning har schemalagts för att börja. Du kan låta Microsoft Project beräkna start datumet eller själv ange det själv.

Det finns flera kategorier av fälten Start.

Datatyp    Datum

Start (aktivitets fält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Aktivitets start datumet beräknas automatiskt från projektets start datum och alla aktivitetssamband. Project kan också använda aktivitets varaktighet och andra aktivitets begränsningar. Om du har tilldelade resurser betraktas resurskalender och tilldelnings enheterna också.

Om du anger ett start datum för en automatiskt schemalagd aktivitet tilldelar Project ett villkoret Starta tidigast till uppgiften och använder ditt start datum som villkors datum. Om projektet schemaläggs från slutdatumet, och om du anger ett start datum, tillämpas automatiskt ett start nummer senare än villkor för aktiviteten.

Om du använder Microsoft Project 2010 och anger ett start datum för en manuellt schemalagd aktivitet, anges datumet bara som det är och Project tilldelar inte en aktivitets begränsning eller gör eventuella andra schema ändringar.

Om du anger ett faktiskt start datum som skiljer sig från det schemalagda start datumet ändrar Project det schemalagda start datumet så att det motsvarar datumet i fältet verklig start.

Användningsområden    Lägg till fältet start i en aktivitets lista om du vill visa eller filtrera aktiviteternas start datum. Start-fältet visas som standard i Gantt-schemavyn.

Exempel    Du måste filtrera för alla start datum som är schemalagda efter mars. Du filtrerar fram de aktiviteter som är schemalagda med start datum efter 31 mars.

Anmärkningar    I en manuellt schemalagd aktivitet kan du ange ett giltigt start datum, eller så kan du skriva in text som TBD eller okänd. En manuellt schemalagd aktivitet betraktas som en plats hållare till och med två av de tre schema faktorerna, start datum, slutdatum och varaktighet – innehåller en giltig schema information.

När du anger procent färdigt eller verkligt arbete kan återstående arbete schemaläggas om automatiskt kring rapport datumet och det här kan ändra det här schemalagda start datumet. Om du föredrar kan du lämna de här uppföljnings fälten i projektet enligt ursprungligen schemalagda, även om färdigt arbete visas i framtiden eller återstående arbete visas förfluten.

Om du använder Project 2010 klickar du på fliken Arkiv , klickar på alternativoch sedan på beräkning. Avmarkera kryss rutorna Flytta slutet på avslutade delar som infaller efter rapport datumet tillbaka till rapport datumet och flytta fram starten av återstående delar före rapport datumet till rapport datumet. Du kan ange ett annat datum än dagens datum för rapport datumet. Klicka på projekt informationi gruppen Egenskaper på fliken projekt och ange sedan ett datum i rutan rapport datum .

Start (resurs fält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Resursens start datum beräknas som det tidigaste start datumet för alla aktiviteter för resursen.

Användningsområden    Lägg till fältet start i en resurs lista om du vill visa eller filtrera för de tidigaste start datumen för resurser.

Exempel    Du måste se när Janne är schemalagd att starta den första av tio tilldelade aktiviteter. I vyn resurs lista lägger du till fältet start. Du ser det tidigaste start datumet för alla Karins uppgifter.

Start (tilldelnings fält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Tilldelningens start datum beräknas baserat på resurskalender och aktivitetssamband i Project. Dessutom tas uppgiftens start datum och tilldelnings fördröjning ut enligt följande:

Start (tilldelning) = start (aktivitet) + fördröjning (tilldelning)

Om du anger ett start datum för tilldelningen som är senare än start datum för aktiviteten anges skillnaden som tilldelnings förskjutning i Project.

Användningsområden    Lägg till fältet start i vyn aktivitets användning eller Resursanvändning när du vill granska, filtrera eller redigera start datum som är schemalagda för tilldelningar.

Exempel    Du måste granska alla start datum för de sju personer som har tilldelats aktiviteten "Skriv förslag". I vyn aktivitets användning lägger du till fältet start. Under aktiviteten "Skriv förslag" kan du se start datumen för varje resurs som har tilldelats aktiviteten.

Anmärkningar    När du anger procent färdigt eller verkligt arbete kan återstående arbete schemaläggas om automatiskt kring rapport datumet och det kan ändra schemalagda start datum för efterföljande aktiviteter och tillhör ande uppgifter. Om du föredrar kan du lämna de här uppföljnings fälten i projektet enligt ursprungligen schemalagda, även om färdigt arbete visas i framtiden eller återstående arbete visas förfluten.

Om du använder Microsoft Project 2010 klickar du på

fliken Arkiv

, klicka på alternativoch sedan på beräkning. Avmarkera kryss rutorna Flytta slutet på avslutade delar som infaller efter rapport datumet tillbaka till rapport datumet och flytta fram starten av återstående delar före rapport datumet till rapport datumet. Du kan ange ett annat datum än dagens datum för rapport datumet. Klicka på rapport datumi gruppen status på fliken projekt och ange sedan datum.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×