Start1-10 (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Start1 till Start10 är anpassade fält för eventuell särskild information om aktiviteter, resurser eller tilldelningar som du vill ange och spara separat i projektet.

Det finns flera kategorier för fälten Start 1–10.

Datatyp    Datum

Start1-10 (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Bästa användning    Med hjälp av ett eller flera anpassade startfält kan du ange och spara extra information om startdatum för aktiviteter (t ex från ytterligare original- eller interimplaner eller för en beräknad milstolpe eller fasstart). Det kan vara bra att använda ett anpassat startfält tillsammans med ett anpassat slutfält, som passar bra för notering av viktiga datum i Gantt-schemat.

Exempel    Du anger en originalplan för projektet och visar fältet Originalstart i en aktivitetstabell. Tre månader senare gör du viktiga ändringar i projektet. Du sparar interimplanen och anger det nya datumet i fältet Start1, som du namnger "Interimstart". Du lägger även till fältet i aktivitetstabellen.

Obs!    Datumen i de anpassade fälten Start 1–10 påverkar inte beräkningarna i Project. Om du inte anger något datum visas "-" i fältet

Du kan använda anpassade start- och slutfält för att lagra ytterligare start- och slutdatum för originalplaner. Om du vill spara start- och slutdatum som interimplaner använder du dig av dialogrutan Ange originalplan.

Du kan skapa värdelistor, formler och grafiska indikatorer för de anpassade startfälten. Om du vill lägga till ett sådant anpassat attribut eller byta namn på ett startfält använder du dig av dialogrutan Anpassade fält. Anger du en formel blir fältet skrivskyddat.

I dialogrutan Organisera kan du kopiera de anpassade fält som du skapar till andra projektfiler.

Start1-10 (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Bästa användning    Med hjälp av ett eller flera anpassade startfält kan du ange och spara extra information om startdatum för aktiviteter (t ex från ytterligare original- eller interimplaner). Det kan vara bra att använda ett anpassat startfält tillsammans med ett anpassat slutfält.

Exempel    Du anger en originalplan för projektet och visar fältet Originalstart i en resursvy så att du kan se vilka datum resurserna kommer att börja arbeta med sina tilldelningar. Tre månader senare har det skett stora förändringar i projektet och du måste justera. Du sparar en interimplan, anger dess startdatum i fältet Start1 och lägger in fältet Start1 i resursvyn.

Obs!    Datumen i de anpassade fälten Start 1–10 påverkar inte beräkningarna i Project. Om du inte anger något datum visas "-" i fältet

Du kan använda anpassade start- och slutfält för att lagra ytterligare start- och slutdatum för originalplaner. Om du vill spara start- och slutdatum som interimplaner använder du dig av dialogrutan Ange originalplan.

Du kan skapa värdelistor, formler och grafiska indikatorer för de anpassade startfälten. Om du vill lägga till ett sådant anpassat attribut eller byta namn på ett startfält använder du dig av dialogrutan Anpassade fält. Anger du en formel blir fältet skrivskyddat.

I dialogrutan Organisera kan du kopiera de anpassade fält som du skapar till andra projektfiler.

Start1-10 (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Med hjälp av ett eller flera anpassade startfält kan du ange och spara extra information om startdatum för tilldelningar (t ex från ytterligare original- eller interimplaner). Det kan vara bra att använda ett anpassat startfält tillsammans med ett anpassat slutfält.

Exempel    Du anger en originalplan för projektet och visar fältet Originalstart i en vyn Aktivitetsanvändning så att du kan se startdatum för tilldelningar enligt originalplanen. Tre månader har det skett stora förändringar i projektet och du måste justera. Du sparar en interimplan, anger dess startdatum i fältet Start1 och lägger in fältet Start1 i vyn Aktivitetsanvändning.

Obs!    Datumen i de anpassade fälten Start 1–10 påverkar inte beräkningarna i Project. Om du inte anger något datum visas "-" i fältet

Du kan använda anpassade start- och slutfält för att lagra ytterligare start- och slutdatum för originalplaner. Om du vill spara start- och slutdatum som interimplaner använder du dig av dialogrutan Ange originalplan.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×