Startavvikelse (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Startavvikelse innehåller tiden som utgör skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalstartdatum och det aktuella schemalagda startdatumet.

Det finns flera kategorier av fälten Startavvikelse.

Datatyp    Varaktighet

Startavvikelse (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I fältet Startavvikelse visas "0 dagar" fram till dess att det schemalagda startdatumet avviker från startdatumet i originalplanen. I Project beräknas sedan startavvikelsen på följande sätt:

Startavvikelse = Start - Originalstart

Bästa användning    Lägg till fältet Startavvikelse i en aktivitetsvy när du vill analysera om aktiviteterna avslutas på, innan eller efter planerade startdatum.

Exempel    Du har angett en originalplan för projektet tre månader sedan och nu vill du visa startavvikelserna för aktiviteter. Lägg till fältet Startavvikelse i vyn Aktivitetslista för att analysera aktivitetens status.

Obs!    Om startavvikelsen är ett negativt tal schemaläggs aktiviteten att börja tidigare än planerat, enligt originalplanen. Om startavvikelsen är ett positivt tal schemaläggs aktiviteten att börja senare än planerat. Om startavvikelsen är noll schemaläggs aktiviteten så att den börjar exakt som planerat.

I dialogrutan Ange originalplan kan du ange en originalplan. Det aktuella värdet i fältet för den schemalagda starten kopieras då till motsvarande originalstartfält.

Du kan använda Uppföljnings-Gantt för att grafiskt visa startavvikelsen som aktivitetsstaplar. Tabellen Avvikelse innehåller dessutom fältet Startavvikelse som standard.

Startavvikelse (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I fältet Startavvikelse visas "0 dagar" fram till dess att det schemalagda startdatumet avviker från startdatumet i originalplanen. I Project beräknas sedan startavvikelsen på följande sätt:

Startavvikelse = Start - Originalstart

Bästa användning    Lägg till fältet Startavvikelse i vyn Aktivitetsanvändning när du vill analysera om tilldelningarna startar på, innan eller efter de planerade startdatumen.

Exempel    Du angav en originalplan för projektet för tre månader sedan och du vill nu granska startavvikelserna för tilldelningarna. Du lägger till fältet Startavvikelse i vyn Aktivitetsanvändning för att analysera tilldelningarnas status och prestation.

Obs!    Om startavvikelsen är ett negativt tal startar tilldelningen tidigare än planerat (enligt originalplanen). Om startavvikelsen är ett positivt tal startar tilldelningen senare än planerat. Om startavvikelsen är noll startar tilldelningen exakt som planerat.

I dialogrutan Ange originalplan kan du ange en originalplan. Det aktuella värdet i fältet för den schemalagda starten kopieras då till motsvarande originalstartfält.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×