Status (aktivitetsfält)

Datatyp    Uppräknad

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    I Status-fältet visas en aktivitets aktuella status, som kan ha någon av beteckningarna Slutförd, Enligt schema, Sen eller Framtida aktivitet.

Beräkning    Om aktiviteten är slutförd till hundra procent aktiveras statusen Slutförd automatiskt i Microsoft Office Project.

Framtida aktivitet visas i Status-fältet om aktivitetens startdatum infaller efter rapportdatumet.

Om det tidfasade ackumulerade procentvärdet för slutfört arbete är fördelat till åtminstone dagen före rapportdatumet, visas Enligt schema i Status-fältet.

Om det tidfasade ackumulerade procentvärdet för slutfört arbete inte uppfylls vid midnatt dagen före rapportdatumet, visas statusen Sen i Status-fältet.

Rekommenderad användning    Lägg till Status-fältet i en aktivitetsvy om du vill visa, filtrera eller gruppera efter aktivitetsstatus. Använd Status-fältet med fältet Statusindikator om du vill visa aktivitetsstatusen grafiskt.

Exempel    Du har en femdagarsaktivitet som startades i måndags och avslutas på fredag. Idag är det torsdag, som också är rapportdatumet. Aktiviteten är slutförd till 80 procent. Det tidfasade fältet Ackumulerat procent färdigt innehåller ett värde för torsdag, vilket innebär att aktiviteten utförs enligt schemat. I Status-fältet visas alltså Enligt schema.

Om bara 40 procent av aktiviteten var slutförd skulle ett värde för tisdag ha visats i det tidfasade fältet Ackumulerad procent färdigt. Aktiviteten skulle då ha betraktats som sen, så att Sen visades i Status-fältet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×