Datatyp     Heltalslista

Typ av post     Beräknad

Beskrivning     I fältet Struktur efterföljande listas de strukturkoder (Work Breakdown Structure) som är kopplade efterföljande aktivitet aktiviteter. Varje efterföljande aktivitet länkas till aktiviteten efter en viss typ av aktivitetssamband och ett aktivitetssamband ledtid eller fördröjning.

Användningsområden     Lägg till fältet Struktur efterföljande i en aktivitetslista om du vill visa en lista över efterföljande aktiviteter. Använd även fältet Struktur efterföljande när du sorterar, grupperar eller filtrerar efter struktur efterföljande aktiviteter. Varje efterföljande aktivitet representeras av sin strukturkod, som kan följas av en länktyp och ledtiden eller fördröjningen. Länktyperna för efterföljande aktiviteter är FS (avslut-till-start), FF (avslut-till-avslut), SS (start-till-start) och SA (start-till-avslut). Om du vill ange ledtid skriver du ett negativt tal. Om du vill ange en fördröjning skriver du ett positivt tal.

Exempel     Du använder en anpassad struktur med strukturkoder i projektet och vill granska efterföljande aktiviteter i projektet för att analysera och förfina schemat. Lägg till fältet Struktur efterföljande i vyn Aktivitetslista. För aktiviteten "Utveckla uppskattning" innehåller fältet Struktur efterföljande post "C.15.c[FS+3 dagar]." Det innebär att aktiviteten med strukturkoden C.15.c är en efterföljande aktivitet, med ett Avslut-till-start-samband och en fördröjning på tre dagar. Innan aktiviteten kan starta måste den vänta tre dagar efter att aktiviteten C.15.c har avslutats.

Kommentarer     Du kan använda kommandot Länka aktiviteter för att länka de markerade aktiviteterna med Avslut-till-start-samband och ingen fördröjning. Du kan också länka aktiviteter genom att dra från en aktivitet till en annan i schemadelen av Gantt-schemat eller nätverksdiagramvyn. Du kan ange andra beroendetyper och fördröjningar till de aktiviteter du vill använda i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Om det finns fler än en efterföljande aktivitet visas alla och avgränsas med listavgränsare, till exempel komma eller semikolon.

Om en efterföljande aktivitet inte har någon strukturkod är fältet tomt.

Om en efterföljande aktivitet är en aktivitet i ett annat projekt innehåller fältet Struktur efterföljande aktiviteter aktivitetens fullständiga sökväg tillsammans med strukturkoden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×