Styra när externa referenser (länkar) ska uppdateras

När du skapar externa referenser till andra arbetsböcker (även kallade länkar) kan du styra om och när de uppdateras. Det här är viktigt eftersom Excel inte uppdaterar länken och visar det nya värdet om du inte berättar för någon annan om dess värde.

Arbetsboken som innehåller länkarna kallas målarbetsboken och den arbetsbok som den är länkad till kallas källarbetsboken. Du kan länka flera källarbetsböcker till en enda målarbetsbok.

Arbetsboken innehåller länkar

1. Målarbetsboken innehåller den externa referensen (länk).

2. Den externa referensen (eller länken) är en referens till en cell eller ett område i källarbetsboken.

3. Källarbetsboken innehåller den länkade cellen eller området och det faktiska värde som returneras till målarbetsboken.

Obs!: Det finns ingen gräns för antalet arbetsböcker som du kan länka till, men det är oftast en bra idé att länka till så få som möjligt. Annars kan du få prestandaproblem med omberäkning av formler. Det går också att länka flera arbetsböcker, där var och en fungerar som både källa och mål, men det kan bli förvirrande och svårt att hantera.

När käll- och målarbetsböcker öppnas på samma dator uppdateras länkarna automatiskt. När du öppnar en målarbetsbok och källarbetsboken inte är öppen, kan du tillfrågas om du vill uppdatera länkarna. Du kan styra om det här meddelandet ska visas eller inte, och om alla länkarna ska uppdateras om frågan inte visas. Du kan också välja att bara uppdatera vissa länkar om arbetsboken innehåller fler än en.

I följande avsnitt går vi igenom de vanligaste alternativen för att hantera hur länkar uppdateras.

 1. Stäng alla källarbetsböcker. Om en källarbetsbok är öppen och andra stängda blir uppdateringen inte konsekvent.

 2. Öppna målarbetsboken.

 3. Klicka på Uppdatera i säkerhetsfältet om du vill uppdatera länkarna. Stäng säkerhetsfältet om du inte vill uppdatera länkarna (titta efter X på höger sida).

 1. Öppna arbetsboken som innehåller länkarna.

 2. Gå till Data > frågor & anslutningar > Redigera länkar.

  Dataanslutningar

 3. Klicka på det länkade objekt som du vill uppdatera i listan Källa.

  Du kan markera enskilda arbetsböcker med Ctrl+klickeller alla med Ctrl+A.

 4. Klicka på Uppdatera värden.

  Dialogrutan Redigera länkar i Excel från > frågor & och > Redigera länkar

 1. Leta reda på den arbetsbok som du vill använda som ny källa för den externa referensen och notera dess plats.

 2. Markera den cell i målarbetsboken som innehåller den externa referens som du vill ändra.

 3. Leta efter en referens till en annan arbetsbok i formelfältet Bild av knapp , till exempel C:\Reports\[Budget.xlsx], och ersätt referensen med den nya källarbetsbokens plats.

Du kan bestämma om länkarna i den här arbetsboken ska uppdateras när filen öppnas enligt användarens inställning, inte uppdateras när filen öppnas eller uppdateras automatiskt utan att användaren tillfrågas.

Varning!: Det här alternativet påverkar alla användare av arbetsboken. Om du väljer att inte uppdatera länkarna och att inte visa något meddelande kommer användarna inte att veta om informationen är inaktuell.

 1. Gå till Data > frågor & anslutningar > Redigera länkar.

 2. Klicka på Uppmaning vid start.

 3. Välj något av följande tre alternativ:

 • Låta användarna välja att visa aviseringen eller inte

 • Visa inte aviseringen och uppdatera inte automatiska länkar

 • Visa inte länkarna för aviseringar och uppdateringar.

Meddelanden: 

 • Automatiska kontra manuella uppdateringsalternativ – Formellänkar är alltid inställda på Automatiskt.

 • Även om du anger att Excel inte ska fråga om länkarna ska uppdateras kommer du fortfarande att få ett meddelande om brutnalänkar.

När du öppnar dialogrutan Redigera länkar(Data > Frågor & Anslutningar > Redigera länkar)visas flera alternativ för hantering av befintliga länkar. Du kan markera enskilda arbetsböcker med Ctrl+klickeller alla med Ctrl+A.

Dialogrutan Redigera länkar i Excel från > frågor & och > Redigera länkar
 • Uppdatera värden

  Då uppdateras alla markerade arbetsböcker.

 • Ändra källa

  Det här alternativet är användbart när du vill peka befintliga länkar mot en annan källa. Du kan till exempel ha en arbetsbok från ett tidigare år och behöva peka på en ny arbetsbok när ett nytt år startar. Om du väljer Ändra källa öppnas en dialogruta i Utforskaren där du kan bläddra till den nya källarbetsboken. Om arbetsboken innehåller fler än ett kalkylblad uppmanas du att ange vilken du vill länka till – klicka bara på det blad du vill använda och klicka på OK.

  Obs!: Det går att peka en arbetsbok mot sig själv genom att välja den i dialogrutan Ändra källa. Då kommer alla formler att brytas bort från den ursprungliga länkade källarbetsboken.

 • Öppen källa

  Då öppnas källarbetsboken.

 • Bryt länk

  Viktigt!: Om du bryter en länk till en källa visas alla formler som använder källan med sina aktuella värden. Länken =SUMMA([Budget.xlsx]Årlig! C10:C25) konverteras till summan av värdena i källarbetsboken. Eftersom du inte kan ångra den här åtgärden kanske du vill spara en version av filen först.

  1. Klicka på Redigera länkar i gruppen & På fliken Data.

  2. Klicka på länken som du vill bryta i listan Källa.

   Du kan markera enskilda arbetsböcker med Ctrl+klickeller alla med Ctrl+A.

  3. Klicka på Ta bort länk.

   Meddelanden: 

   • Om länken använder ett definierat namn tas namnet inte bort automatiskt, så du kanske också vill ta bort det.

   • Så här tar du bort ett namn:

   • Om du använder ett externt dataområde kan en frågeparameter också använda data från en annan arbetsbok. Det kan vara lämpligt att söka efter och ta bort alla sådana typer av länkar.

   • Klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

   • Klicka på det namn som du vill ta bort i kolumnen Namn och klicka på Ta bort.

 • Kontrollera status

  I fönstret Redigera länkar visas helt enkelt ett meddelande om en länkad arbetsbok fortfarande är en giltig källa. Det bör visa OK,men om det inte gör det måste du kontrollera källarbetsboken. I många fall kan en källarbetsbok ha flyttats eller tagits bort och länken klippts ut. Om arbetsboken fortfarande finns kan du använda alternativet Ändra källa för att länka om arbetsboken.

 • Kan jag ersätta en enstaka formel med dess beräknade värde?

  Ja. När du ersätter en formel med dess värde tas formeln bort permanent. Om du råkar ersätta en formel med ett värde och du vill återställa formeln klickar du på Ångra Knappen Ångra direkt efter att du har matat in eller klistrat in värdet.

  1. Kopiera formeln genom att trycka på Ctrl+C.

  2. Tryck på Alt + E + S + V om du vill klistra in formeln som dess värde eller gå till Start> Urklipp> Klistra > Klistra in värden.

 • Vad händer om jag inte är ansluten till källan?

  Klicka på Uppdatera inte. Det går inte att uppdatera informationen från en källa som inte är ansluten. Källan kan exempelvis finnas i ett nätverk, men du kanske inte är ansluten till nätverket.

 • Jag vill inte att mina aktuella data ska ersättas med nya data

  Klicka på Uppdatera inte.

 • Jag försökte uppdatera senast, men det tog för lång tid

  Klicka på Uppdatera inte. Om informationen inte måste vara absolut aktuell kan du spara tid genom att inte uppdatera alla länkarna. Öppna arbetsboken, klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data och uppdatera bara länkarna från de källor du behöver.

 • Någon annan har skapat arbetsboken och jag vet inte varför jag ser den här frågan

  Klicka på Uppdatera inteoch kontakta arbetsbokens ägare. Du kan också undersöka vilka länkar som finns i arbetsboken. Klicka på Redigera länkar i gruppen & På fliken Data.

 • Jag svarar i prompten på samma sätt varje gång och vill inte se den igen

  Du kan ange ett svar som du vill använda som standard för arbetsboken så att frågan inte visas i fortsättningen.

  • Fråga inte om länkarna ska uppdateras när jag öppnar en arbetsbok, utan uppdatera länkar automatiskt    

   Det här alternativet påverkar varje arbetsbok som öppnas på datorn. Användare som öppnar arbetsboken på en annan dator påverkas inte.

   1. Gå till Filalternativ > under > Avancerat.

   2. Avmarkera kryssrutan Fråga vid uppdatering av automatiska länkar under Allmänt. Om kryssrutan är avmarkerad uppdateras länkarna automatiskt och inget meddelande visas.

  • Fråga på samma sätt för alla som använder arbetsboken    

   Varning!: Det här alternativet påverkar alla användare av arbetsboken. Om du väljer att inte uppdatera länkarna och att inte visa något meddelande kommer användarna inte att veta om informationen är inaktuell.

   Gå till Data > frågor & anslutningar > redigera > vid start och välj sedan det alternativ som du vill använda.

   Obs!: Du kommer fortfarande att få eventuella meddelanden om brutna länkar.

 • Vad händer om jag använder en parameterfråga?

  1. Klicka på Uppdatera inte.

  2. Stäng målarbetsboken.

  3. Öppna källarbetsboken.

  4. Öppna målarbetsboken.

  5. Klicka på Uppdatera.

  En länk till en parameterfråga kan inte uppdateras om inte källarbetsboken är öppen.

 • Varför kan jag inte välja Manuell som uppdateringsalternativ för en specifik extern länk?

  Formellänkar är alltid inställda på Automatiskt.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×