Tabeller

Summera data i en Excel-tabell

Summera data i en Excel-tabell

Du kan snabbt summera data i en Excel-tabell genom att aktivera alternativet Summarad och sedan använda någon av funktionerna i listrutan för varje tabellkolumn. Standardval för summarader är funktionen DELSUMMA,så att du kan ta med eller ignorera dolda rader, men du kan också använda andra funktioner.

Din webbläsare stödjer inte video.
 1. Klicka var som helst i tabellen.

 2. Öppna Tabellverktyg > Design och markera kryssrutan Summarad.

  Alternativet Summarad på fliken Design
 3. Summaraden infogas längst ned i tabellen.

  Excel-tabell med Summarad aktiverat

  Obs!: Om du använder formler för en summarad och sedan inaktiverar och aktiverar summaraden så kommer Excel ihåg dina formler. I föregående exempel hade vi redan använt funktionen SUMMA för summaraden. När du först aktiverar en summarad är cellerna tomma.

 4. Markera den kolumn du vill summera och välj ett alternativ från listrutan. I det här fallet använde vi funktionen SUMMA för varje kolumn:

  Val av en formel för summaraden i listrutan med summaradsformler

  Du kommer se att Excel skapade följande formel: =DELSUMMA(109,[Mellanvästern]). Det här är en DELSUMMA-funktion för SUMMA och även en strukturerad referensformel som är exklusiv för Excel-tabeller. Läs mer om att Använda strukturerade referenser i Excel-tabeller.

  Du kan också använda en annan funktion för summavärdet genom att välja Fler funktioner eller skriva en egen funktion.

  Obs!: Om du vill kopiera en summaradsformel till en angränsande cell i summaraden drar du över formeln med hjälp av fyllningshandtaget. Kolumnreferenserna uppdateras så att rätt värde visas. Om du kopierar och klistrar in en formel i summaraden uppdateras inte kolumnreferenserna så att felaktiga värden visas.

Du kan snabbt summera data i en Excel-tabell genom att aktivera alternativet Summarad och sedan använda någon av funktionerna i listrutan för varje tabellkolumn. Standardval för summarader är funktionen DELSUMMA,så att du kan ta med eller ignorera dolda rader, men du kan också använda andra funktioner.

Din webbläsare stödjer inte video.
 1. Klicka var som helst i tabellen.

 2. Gå till Tabell > Summarad.

  Alternativet Summarad på fliken Design
 3. Summaraden infogas längst ned i tabellen.

  Excel-tabell med Summarad aktiverat

  Obs!: Om du använder formler för en summarad och sedan inaktiverar och aktiverar summaraden så kommer Excel ihåg dina formler. I föregående exempel hade vi redan använt funktionen SUMMA för summaraden. När du först aktiverar en summarad är cellerna tomma.

 4. Markera den kolumn du vill summera och välj ett alternativ från listrutan. I det här fallet använde vi funktionen SUMMA för varje kolumn:

  Val av en formel för summaraden i listrutan med summaradsformler

  Du kommer se att Excel skapade följande formel: =DELSUMMA(109,[Mellanvästern]). Det här är en DELSUMMA-funktion för SUMMA och även en strukturerad referensformel som är exklusiv för Excel-tabeller. Läs mer om att Använda strukturerade referenser i Excel-tabeller.

  Du kan också använda en annan funktion för summavärdet genom att välja Fler funktioner eller skriva en egen funktion.

  Obs!: Om du vill kopiera en summaradsformel till en angränsande cell i summaraden drar du över formeln med hjälp av fyllningshandtaget. Kolumnreferenserna uppdateras så att rätt värde visas. Om du kopierar och klistrar in en formel i summaraden uppdateras inte kolumnreferenserna så att felaktiga värden visas.

Du kan snabbt summera data i Excel tabell genom att aktivera alternativet Växla summarad.

 1. Klicka var som helst i tabellen.

 2. Klicka på fliken Tabelldesign > Alternativ för >Summarad.

  Summaraden infogas längst ned i tabellen.

Ange mängdfunktionen för en summaradscell

Obs!: Detta är en av flera betafunktioner och för närvarande bara tillgänglig för vissa Office Insiders. Vi fortsätter att optimera de här funktionerna under de kommande månaderna. När de är klara släpper vi dem till alla Office Insiders och Microsoft 365-prenumeranter.

Med summaraden kan du välja vilken mängdfunktion som ska användas för varje kolumn.

Listrutan Summarad som visar mängdfunktionsalternativ

 1. Klicka på cellen i summaraden under kolumnen du vill justera och klicka sedan på listrutan som visas bredvid cellen.

 2. Välj en mängdfunktion som ska användas för kolumnen. Observera att du kan klicka på Fler funktioner om du vill se fler alternativ.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Infoga en summarad

Översikt över Excel-tabeller

Video: Skapa en Excel-tabell

Skapa eller ta bort en Excel-tabell

Formatera en Excel-tabell

Ändra storlek på en tabell genom att lägga till eller ta bort rader och kolumner

Filtrera data i ett intervall eller en tabell

Konvertera en tabell till ett område

Användning av strukturerade referenser med Excel-tabeller

Fält för del- och totalsummor i en pivottabellrapport

Fält för delsummor och summa i en pivottabell

Kompatibilitetsproblem med Excel-tabeller

Exportera en Excel-tabell till SharePoint

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×