Ta bort eller tillåta en cirkelreferens

Du har angett en formel men den fungerar inte. I stället visas ett meddelande om en ”cirkelreferens”. Miljontals användare har samma problem och det händer eftersom formeln försöker beräkna sig själv och en funktion som heter iterativa beräkningar inaktiveras. Det ser ut så här:

En formel som kan resultera i en cirkelreferens

Formeln =D1+D2+D3 fungerar inte eftersom den står i cell D3 och alltså försöker beräkna sig själv. Du kan åtgärda problemet genom att flytta formeln till en annan cell. Tryck på Ctrl+X för att klippa ut formeln, markera en annan cell och tryck på Ctrl+V för att klistra in den.

Ett annat vanligt misstag är att använda en funktion som innehåller en referens till sig själv. Till exempel innehåller cell F3 =SUMMA(A3:F3). Här är ett exempel:

Din webbläsare har inte stöd för video.

Du kan även prova någon av följande metoder:

 • Om du precis har angett en formel börjar du med cellen och kontrollerar om du refererar till själva cellen. Cell A3 kan till exempel innehålla formeln =(A1+A2)/A3. Formler som =A1+1 (i cell A1) kan också orsaka cirkelreferensfel.

Medan du letar kan du kontrollera om det finns indirekta referenser. De uppstår när du skriver en formel i cell A1 och den använder en annan formel i B1 som i sin tur refererar tillbaka till cell A1. Om du blir förvirrad kan du föreställa dig vad som händer i Excel.

 • Om du inte hittar felet klickar du på fliken Formler, på pilen bredvid Felkontroll, pekar på Cirkelreferenser och klickar sedan på den första cellen på undermenyn.

  Kommandot Cirkelreferenser

 • Granska formeln i cellen. Om du inte kan avgöra om cellen är orsaken till cirkelreferensen klickar du på nästa cell på undermenyn Cirkelreferenser.

 • Fortsätt att kontrollera och korrigera cirkelreferenser i arbetsboken genom att upprepa några eller samtliga steg från 1 till och med 3 tills Cirkelreferenser inte längre visas i statusfältet.

Tips!    

 • I statusfältet i det nedre vänstra hörnet visas Cirkelreferenser och celladressen till en cirkelreferens.

  Om du har cirkelreferenser på andra kalkylblad, men inte på det aktiva kalkylbladet, visas bara Cirkelreferenser i statusfältet, utan några celladresser.

 • Du kan flytta mellan cellerna i en cirkelreferens genom att dubbelklicka på spårningspilen. Pilen anger vilken cell som påverkar värdet i den cellen som för närvarande är markerad. Du visar spårningspilen genom att klicka på Formler och sedan på antingen Spåra överordnade eller Spåra underordnade.

  Spåra överordnade

Mer om varningsmeddelandet för cirkelreferenser

Första gången en cirkelreferens hittas i Excel visas ett varningsmeddelande. Klicka på OK eller stäng meddelandefönstret.

När du stänger meddelandet visar Excel antingen en nolla eller det senaste beräknade värdet i cellen. Och nu tänker du antagligen, "det senaste beräknade värdet?" Ja. I vissa fall kan en formel köras innan den försöker beräkna sig själv. Till exempel kan en formel som använder funktionen OM fungera tills en användare anger ett argument (ingångsvärden som formeln behöver för att fungera korrekt) och som gör att formeln beräknar sig själv. Om det händer behåller Excel värdet från den senaste beräkningen.

Om du misstänker att du har en cirkelreferens i en cell som inte visar noll kan du prova följande:

 • Klicka på formeln i formelfältet och tryck sedan på Retur.

Viktigt    Om du skapar fler formler som innehåller cirkelreferenser visas vanligtvis inte varningsmeddelandet igen. I följande lista visas några, men inte alla, scenarier då varningsmeddelandet visas:

 • Du skapar den första förekomsten av en cirkelreferens i en öppen arbetsbok

 • Du tar bort alla cirkelreferenser i alla öppna arbetsböcker och skapar sedan en ny cirkelreferens

 • Du stänger alla arbetsböcker, skapar en ny arbetsbok och anger sedan en formel som innehåller en cirkelreferens

 • Du öppnar en arbetsbok som innehåller en cirkelreferens

 • Du öppnar en arbetsbok när inga andra arbetsböcker är öppna och skapar sedan en cirkelreferens

Mer om iterativa beräkningar

Ibland kan cirkelreferenser användas avsiktligt eftersom de kan behövas för iterativa beräkningar – upprepa en beräkning tills ett visst numeriskt villkor uppfylls. Det här kan göra att din dator arbetar långsammare, så iterativa beräkningar är vanligtvis inaktiverade i Excel.

Om du inte är bekant med iterativa beräkningar kanske du inte vill behålla cirkelreferenser. Om du vill det kan du aktivera iterativa beräkningar, men du måste bestämma hur många gånger formeln ska beräknas om. Om du aktiverar iterativa beräkningar utan att ändra värdena för högsta antalet iterationer eller högsta tillåtna förändring slutar Excel att räkna efter 100 iterationer eller när värdena i cirkelreferensen ändras med mindre än 0,001 mellan iterationerna, beroende på vad som inträffar först. Du kan dock ange högsta antalet tillåtna iterationer och största godtagbara förändring.

 1. Om du använder Excel 2010 eller senare klickar du på Arkiv > Alternativ > Formler. Om du använder Excel för Mac klickar du på Excel-menyn och sedan på Inställningar > Beräkning.

  Om du använder Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen Excel-alternativoch klickar sedan på kategorin Formler.

 2. Markera kryssrutan Aktivera iterativ beräkning i avsnittet Beräkningsalternativ. Klicka på Använd iterativa beräkningar på Mac.

 3. Om du vill ange maximalt antal gånger som kalkylbladet ska räknas om skriver du antalet iterationer i rutan Max antal iterationer. Ju fler iterationer, desto längre tid tar det att räkna om kalkylbladet.

 4. Skriv det minsta värde som krävs för att iterationen ska fortsätta i rutan Max förändring. Det är den minsta ändringen i ett beräknat värde. Ju lägre tal, desto mer exakt blir resultatet och desto längre tid tar det att beräkna kalkylbladet.

En iterativ beräkning kan ha tre möjliga resultat:

 • Lösningen konvergerar, vilket betyder att ett stabilt slutresultat har uppnåtts. Detta är det mest önskvärda utfallet.

 • Lösningen konvergerar inte, vilket betyder att skillnaden mellan det aktuella och det tidigare resultatet ökar med varje iteration.

 • Lösningen växlar mellan två värden. Efter den första iterationen är resultatet exempelvis 1, efter nästa iteration är resultatet 10, efter nästa iteration är resultatet 1 och så vidare.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×