Ta bort kolumner (Power Query)

Om frågan innehåller kolumner som du inte behöver kan du ta bort dem. Du kan markera en eller flera kolumner och sedan ta bort de markerade, eller ta bort de omarkerade, som är de andra kolumnerna.

Tänk på skillnaden mellan att ta bort en kolumn och att ta bort andra kolumner. När du väljer att ta bort andra kolumner och sedan uppdaterar dina data, kan nya kolumner som lagts till i datakällan sedan den senaste uppdateringen vara oupptäckta, eftersom de skulle anses vara andra kolumner när steget Ta bort kolumn körs igen i frågan. Detta inträffar inte om du uttryckligen tar bort en kolumn. De nya kolumnerna som lagts till sedan den senaste uppdateringen visas fortfarande i dataförhandsgranskningen.

  1. Om du vill öppna en fråga letar du upp en tidigare inläst från Power Query-redigeraren, markerar en cell i dina data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

  2. Gör något av följande:

    • Om du vill ta bort en enstaka kolumn markerar du den kolumn du vill ta bort och väljer sedan Start >Ta bort kolumner> Ta bort kolumner.

    • Om du vill ta bort flera kolumner markerar du kolumnerna med Hjälp av Ctrl + klick eller Skift + klick. Kolumnerna kan vara angränsande eller sammanhängande.

    • Om du vill ta bort alla kolumner utom den markerade kolumnen markerar du en eller flera kolumner och väljer sedan Ta bort andra kolumner.

Se även

Hjälp om Power Query för Excel

Välja eller ta bort kolumner (docs.com)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×