Tal1-20 (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Tal1 till Tal20 är anpassade fält för numerisk information som du kan vilja ta med i projektet och som har att göra med aktiviteter, resurser eller tilldelningar. Standardtalet är 0.

Det finns flera kategorier av fälten Tal 1–20.

Datatyp    Tal

Tal1-20 (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Rekommenderad användning    Lägg till ett av de anpassade numeriska fälten i en aktivitetsvy när du vill visa, filtrera, sortera eller redigera anpassad, aktivitetsrelaterad numerisk information som inte motsvaras av något numeriskt standardfält i Project.

Exempel    Du måste visa vilka avdelningar som ansvarar för varje aktivitet. Lägg till fältet Tal1 i vyn Aktivitetslista, byt namn till "Avd.kod", och skriv sedan in rätt avdelningskoder för aktiviteterna. Sedan kan du sortera aktiviteterna med hjälp av avdelningskodfältet för att visa hur aktiviteterna är grupperade i avdelningarna.

Obs!    Du kan skapa egna värdelistor, formler och grafiska indikatorer för samtliga egna talfält i dialogrutan anpassade fält. Ange en formel gör att fältet blir skrivskyddat läge.

I dialogrutan Organisera kan du kopiera de anpassade fält som du skapar, tillsammans med deras anpassade attribut, till andra projektfiler.

Tal1-20 (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Rekommenderad användning    Lägg till ett eller flera egna numeriska fält i en resursvy när du vill visa, filtrera, sortera eller redigera egen resursrelaterad numerisk information som inte motsvarar något numeriskt standardfält i Project.

Exempel    Du måste visa resursernas avdelningskoder för att visa vilka avdelningar som bidrar med resurser till projektet. Du lägger till fältet Tal1 i vyn Resurslista, byter namn till "Avd.kod", och skriver sedan in rätt avdelningskoder för varje resurs.

Obs!    I dialogrutan Anpassade fält kan du skapa anpassade värdelistor, formler och grafiska indikatorer för alla anpassade talfält. Om du anger en formel blir fältet skrivskyddat.

I dialogrutan Organisera kan du kopiera de anpassade fält som du skapar, tillsammans med deras anpassade attribut, till andra projektfiler.

Tal1-20 (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Lägg till ett av de anpassade talfälten till listdelen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa, filtrera, sortera eller redigera anpassad numerisk information.

Exempel    Du vill visa avdelningskoder med tilldelningar för att visa vilken avdelning som ansvarar för varje tilldelning. Lägg till fältet Tal1 i vyn Aktivitetsanvändning, ändra fältets namn till "Avd.kod" och ange sedan rätt avdelningskod för varje tilldelning.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×