Tangentbordsgenvägar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I detta avsnitt finns tangentbordsgenvägar för vanliga arbetsuppgifter i Microsoft Search Server. Dessa tangentbordsgenvägar gäller för ett svenskt tangentbord. Tangenterna på andra tangentbord kanske inte stämmer med layouten på ett svenskt tangentbord.

När tangentbordsgenvägen är två eller fler tangenter som trycks ned samtidigt, åtskiljs tangenterna med ett plustecken (+). När tangentbordsgenvägen är en tangent som trycks ned genast efter en annan, åtskiljs tangenterna med ett komma (,).

Tangentbordsgenvägar är utformade att fungera med webbläsare som har funktioner för detta. Hur tangentbordsgenvägarna fungerar varierar beroende på vilken webbläsare du använder. Om du till exempel använder ett kortkommando för en hyperlänk i Internet Explorer markeras hyperlänken, och du måste trycka på RETUR för att följa länken. Om du använder kortkommandot för en hyperlänk i Firefox kommer du däremot automatiskt till målsidan.

I webbläsare som inte har funktioner för kortkommandokombinationer är det möjligt att du fortfarande kan använda TABB-tangenten för att flytta mellan kommandon.

Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på TABB för att markera Visa alla, RETUR och sedan CTRL+P.

I den här artikeln

Navigera i menyfliksområdet

Alla sidor

Vanliga uppgifter

Få hjälp

Navigera i menyfliksområdet

Ändra fokus utan att använda musen

Du kan använda tangentbordet när du arbetar i menyfliksområdet genom att flytta fokus bland flikarna och kommandona tills du hittar den funktion du vill använda. I tabellen nedan visas en lista över några sätt att ändra tangentbordsfokus utan att använda musen.

Obs!: Om din organisation har uppgraderat från en tidigare version av SharePoint hade serveradministratören möjlighet att senarelägga tillämpningen av ändringarna i användargränssnittet (UI), vilket omfattar menyfliksområdet. Detta kan ha gjorts som en kortsiktig strategi för att säkerställa att anpassade sidor fortfarande fungerar med det nya SharePoint 2010-användargränssnittet.

Om du vill

Tryck på

Flytta åt vänster eller höger till en annan flik i menyfliksområdet.

TABB för att komma till önskad flik och sedan VÄNSTERPIL, HÖGERPIL

Visar snabbmenyn för markerat kommando.

RETUR

Flytta fokus till varje kommando i menyfliksområdet, framåt respektive bakåt.

TABB, SKIFT+TABB

Flytta nedåt, uppåt, åt vänster eller åt höger bland objekten i menyfliksområdet.

NEDPIL, UPPIL, VÄNSTERPIL, HÖGERPIL

Aktivera det markerade kommandot eller kontrollen i menyfliksområdet.

BLANKSTEG eller RETUR

Öppna den markerade menyn eller det markerade galleriet i menyfliksområdet.

BLANKSTEG eller RETUR

Aktivera ett kommando eller en kontroll i menyfliksområdet så att du kan ändra ett värde.

RETUR

Slutföra ändringen av ett värde i en kontroll i menyfliksområdet och flytta fokus tillbaka till dokumentet.

RETUR

Alla sidor

Alla sidor

Om du vill

Tryck på

Aktivera eller inaktivera hjälpmedelsläget.

Hjälpmedelsläget ändrar hur innehållet visas på en webbplats och optimerar webbplatsen för olika hjälpmedelstekniker, till exempel skärmläsare.

TABB (Tryck flera gånger, direkt efter du öppnat sidan i en webbläsare.) Tryck på Retur om du vill aktivera kommandot.

Välja ett objekt i sökresultatlistan.

TABB (Tryck flera gånger, direkt efter du öppnat sidan i en webbläsare.) Tryck på Retur om du vill öppna det valda resultatet.

Aktivera eller gå till länken Hoppa till huvudinnehåll.

ALT+X

Aktivera eller gå till länken Hoppa över menyflikskommandon.

ALT+Y

Aktivera eller gå till länken Visa allt webbplatsinnehåll.

ALT+3

Aktivera eller gå till Webbplatsåtgärder-menyn.

ALT+/

Aktivera eller gå till rutan Sök.

För att det ska gå att placera fokus på rutan Sök måste menyfliksområdet vara aktiverat (Tryck ALT+/ för att placera fokus på Webbplatsåtgärder-menyn och tryck sedan på TABB flera gånger tills fokus placeras på fliken Bläddra).

ALT+S

Aktivera eller gå till länken Hjälp.

ALT+6

Aktivera eller gå till länken Start.

ALT+1

Aktiverar eller placerar du fokus på menyn Ditt namn.

Tryck på ALT + W flera gånger för att växla mellan Ditt namn-menyn och webbdelar på sidan.

ALT+W

Utvidga menyer, till exempel den nedrullningsbara menyn för ett listobjekt.

SKIFT+RETUR

Utvidga nedrullningsbara listor, till exempel Sökomfattning-menyn bredvid rutan Sök längst upp på vissa sidor.

ALT+NEDPIL

Flytta markeringen mellan webbdelar på sidor som inkluderar flera webbdelar.

ALT+W

Överst på sidan

Vanliga uppgifter

För sidor eller dialogrutor som har öppna och Avbryt knappar

Om du vill använda eller avbryta redigeringar i sidor eller dialogrutor som har knapparna Öppna, Spara, Skapa eller Avbryt använder du följande tangentbordsgenvägar. Sådana dialogrutor och sidor omfattar Ny avisering, Överför dokument och Nytt bibliotek.

Om du vill

Tryck på

Knappen Avbryt (avbryter ändringar och återgår till listan, biblioteket, diskussionstavlan eller undersökningen).

ALT+C

Beroende på sammanhanget, knappen OK, Spara eller Skapa (ändringarna sparas och sidan eller dialogrutan stängs.)

ALT+O

Ny crawla regler sida

Om du vill

Tryck på

Flytta aktivt fokus till textrutan Sökväg .

ALT+L

Välja alternativet Undanta alla objekt i den här sökvägen.

ALT+T

Välja alternativet Använd standardkontot för innehållsåtkomst.

ALT+U

Välja alternativet Ange formulärautentiseringsuppgifter.

ALT+I

Välja alternativet Ange cookie för crawlning.

ALT+K

Klicka på knappen Ange autentiseringsuppgifter.

ALT+N

Klicka på knappen Bläddra om du vill söka efter en specifik cookie-fil.

ALT+B

Klicka på knappen Hämta cookie.

ALT+G

Behörighetssidan

Om du vill

Tryck på

Tilldela användarbehörigheter.

Den här åtgärden kräver att menyfliksområdet är aktiverat (Tryck på ALT+/ om du vill placera fokus på Webbplatsåtgärder-menyn och tryck sedan på TABB flera gånger tills du kommer till önskad flik i menyfliksområdet).

TABB (Tryck flera gånger tills du markerar knappen Tilldela behörigheter på fliken Redigera.)

Skapa grupp.

Den här åtgärden kräver att menyfliksområdet är aktiverat (Tryck på ALT+/ om du vill placera fokus på Webbplatsåtgärder-menyn och tryck sedan på TABB flera gånger tills du kommer till önskad flik i menyfliksområdet).

TABB (Tryck flera gånger tills du markerar Skapa grupp på fliken Redigera.)

Ta bort användarbehörigheter.

Den här åtgärden kräver att menyfliksområdet är aktiverat (Tryck på ALT+/ om du vill placera fokus på Webbplatsåtgärder-menyn och tryck sedan på TABB flera gånger tills du kommer till önskad flik i menyfliksområdet).

TABB (Tryck flera gånger tills du markerar Ta bort användarbehörigheter på fliken Redigera.)

Redigera användarbehörigheter.

Den här åtgärden kräver att menyfliksområdet är aktiverat (Tryck på ALT+/ om du vill placera fokus på Webbplatsåtgärder-menyn och tryck sedan på TABB flera gånger tills du kommer till önskad flik i menyfliksområdet).

TABB (Tryck flera gånger tills du markerar Redigera användarbehörigheter på fliken Redigera.)

Kontrollera behörigheter.

Den här åtgärden kräver att menyfliksområdet är aktiverat (Tryck på ALT+/ om du vill placera fokus på Webbplatsåtgärder-menyn och tryck sedan på TABB flera gånger tills du kommer till önskad flik i menyfliksområdet).

TABB (Tryck flera gånger tills du markerar Kontrollera behörigheter på fliken Redigera.)

Sidan allt webbplatsinnehåll

Om du vill

Tryck på

Aktivera eller gå till länken Skapa

ALT+N

Webbdelssida

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa webbdel.

ALT+W

Öppna Webbdel-menyn.

(Den här åtgärden kräver att webbdelen är aktiverad. Tryck på ALT+X om du vill hoppa till huvudinnehållet och tryck sedan på ALT+W flera gånger tills du markerar rubriken för önskad webbdel. Tryck på TABB om du vill markera menyn.)

RETUR

Redigera en webbdel.

(Den här åtgärden kräver att Webbdel-menyn är aktiverad. Tryck på ALT+W flera gånger tills du markerar rubriken för önskad webbdel, tryck på TABB och sedan på RETUR.)

TABB (Tryck flera gånger tills Redigera webbdel markeras)

Spara egenskapsändringar i åtgärdsfönstret Webbdel och stänga åtgärdsfönstret.

ALT+O

Spara egenskapsändringar i åtgärdsfönstret Webbdel utan att stänga åtgärdsfönstret efter åtgärden.

ALT+Y

Avbryta egenskapsändringar i åtgärdsfönstret Webbdel och stänga åtgärdsfönstret.

ALT+C

Lägga till den markerade webbdelen i fönstret Lägg till webbdelar på en webbdelssida.

TABB (Tryck flera gånger tills Lägg till markeras)

Flytta till föregående objekt i en nedrullningsbar lista, på en meny eller undermeny.

UPPIL

Flytta till nästa objekt i en nedrullningsbar lista, på en meny eller undermeny.

NEDPIL

Överst på sidan

Få hjälp

Hjälpfönstret

Hjälpfönstret ger åtkomst till allt hjälpinnehåll för en SharePoint-webbplats. I hjälpfönstret visas avsnitt och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna Hjälp-fönstret.

ALT+6

Stänga hjälpfönstret.

ALT+F4

Växla mellan Hjälp-fönstret och det aktiva programmet.

ALT+TABB

Utföra standardåtgärden för det markerade objektet.

RETUR

Markera nästa eller föregående objekt i hjälpfönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Visa eller dölja markerat objekt i hjälpavsnittet.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla överst i ett avsnitt.

TABB

Välja föregående dolda text eller hyperlänk.

SKIFT+TABB

Utföra åtgärden för markerad Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

RETUR

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (Bakåt-knappen).

ALT+VÄNSTERPIL ELLER BACKSTEG

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (Framåt-knappen).

ALT+HÖGERPIL

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

UPPIL, NEDPIL

Rulla uppåt eller nedåt i större steg i det hjälpavsnitt som visas.

PGUP, PGDN

Stoppa senaste aktivitet (Stoppa-knapp).

ESC

Uppdatera fönstret (Uppdatera-knappen).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet

Obs!: Om det aktuella hjälpavsnittet inte är det aktiva fönstret trycker du på ALT+F6 och sedan på CTRL+P.

CTRL+P

Skriva text i sökrutan.

TABB (Tryck flera gånger)

Markera den föregående hyperlänken.

SKIFT+TABB

Skriva ut det aktiva hjälpavsnittet.

CTRL+P

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×