Tangentbordsgenvägar för Lync 2010

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Tangentbordsgenvägar är kombinationer av två eller fler tangenter som när de trycks ned samtidigt kan användas för att utföra en uppgift som vanligtvis kräver en mus eller annat pekdon. Tangentbordsgenvägar kan spara tid och arbete när du jobbar med Windows-operativsystem och kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync 2010. Titta även på menyerna och se om det finns några tangentbordsgenvägar som du kan använda när du arbetar med menyer och kommandon.

De tangentbordsgenvägar som beskrivs i den här artikeln är ordnade efter funktionsområdena i Lync-användargränssnittet. Tangenternas (till exempel Del eller Esc) funktion är beroende av miljön. Du måste till exempel vara i kontaktkortet om tangenten Esc ska stänga ett kontaktkort, eller i videoskärmen om du vill stänga videon eller avsluta fullskärmsläget.

Obs!:  Alt+C och Alt+D kan användas om du vill acceptera eller ignorera inbjudningsmeddelanden. Det omfattar ljud-, video-, samtals- och delningsförfrågningar.

I den här artikeln

Allmänt (alla fönster)

Använd följande tangentbordsgenvägar oavsett vilket fönster som har fokus.

Tryck på den här tangenten eller
tangentkombinationen

Om du vill

Windows-logotypen+Q

Öppna användargränssnittet när Lync 2010 är minimerat.

Windows-logotypen+A

Acceptera ett inkommande inbjudningsmeddelande.

Windows-logotypen+X

Ignorera ett inbjudningsmeddelanden och ändra status till Stör ej.

Windows-logotypen+Esc

Ignorera ett inbjudningsmeddelande.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Flytta fokus till verktygsfältet för programdelning.

Ctrl+Alt+Blanksteg

Ta tillbaka kontrollen när du delar din skärm.

Ctrl+Skift+S

Sluta dela skärmen.

Huvudfönstret för Lync

Använd följande tangentbordsgenvägar när huvudfönstret för Lync är i förgrunden.

Tryck på den här tangenten eller
tangentkombinationen

Om du vill

Ctrl+1

Gå till fliken Kontaktlista.

Ctrl+2

Gå till fliken Aktivitetsfeeds.

Ctrl+3

Gå till fliken Konversationslista.

Ctrl+4

Gå till fliken Telefon.

Alt+A

Visa alla konversationer när du befinner dig på fliken med konversationslista.

Alt+D

Visa missade konversationer när du befinner dig på fliken med konversationslista.

Alt+C

Visa missade samtal när du befinner dig på fliken med konversationslista.

Ctrl+1 eller Ctrl+Skift+1

Som ombud: Överföra ett samtal till en annan persons arbetsnummer.

Listan Kontakter

Använd följande tangentbordsgenvägar när du är i listan Kontakter.

Tryck på den här tangenten eller
tangentkombinationen

Om du vill

Del

Ta bort den markerade anpassade gruppen eller kontakten.

Alt+Blanksteg

Öppna systemmenyn.

Alt+F4

Stänga Lync.

Alt+Uppil

Flytta upp den markerade gruppen.

Alt+Nedpil

Flytta ned den markerade gruppen.

Alt+Retur

På snabbmenyn: Öppna markerat kontaktkort eller gruppkontaktkort.

Ctrl+C

På snabbmenyn: Kopiera.

Ctrl+V

På snabbmenyn: Klistra in.

Ctrl+Tabb

Stega igenom tabbarna längst ned på kontaktkortet.

Ctrl+Skift+Tabb

Stega igenom kontaktkortsflikarna i omvänd ordning.

Ctrl+Vänsterpil

Dölja den valda gruppen.

Ctrl+Högerpil

Visa den valda gruppen.

Ctrl+Retur

Ringa upp den markerade kontakten.

Skift+Del

Ta bort den markerade kontakten från listan Kontakter (endast icke-distributionsgruppsmedlemmar).

Skift+Tabb

Stega igenom användargränssnittet i omvänd ordning.

Skift+Retur, Ctrl+Retur

Lägga till vagnreturer.

Skift+Uppil

Markera nästa kontakt ovanför. Det går inte att markera flera kontakter som inte är intilliggande genom att använda tangentbordet.

Skift+Nedpil

Markera nästa kontakt nedanför.

Kontaktkort

Använd följande tangentbordsgenvägar när du är i ett kontaktkort. Öppna ett kontaktkort genom att trycka på Alt+Retur.

Tryck på den här tangenten eller
tangentkombinationen

Om du vill

Esc

Stänga kontaktkortet.

Ctrl+Retur

Ringa standardnumret.

Högerpil

Flytta mellan ikonerna Snabbmeddelande, Ring upp, Video och Dela när kontaktkortet är minimerat.

Vänsterpil

Flytta tillbaka mellan ikonerna Snabbmeddelande, Ring upp, Video och Dela när kontaktkortet är minimerat.

Konversationsfönster

Använd följande tangentbordsgenvägar när du är i fönstret Konversation.

Tryck på den här tangenten eller
tangentkombinationen

Om du vill

F1

Öppna startsidan för hjälpen (på Hjälp-menyn).

Esc

Avsluta fullskärmsvy om sådan används. Annars stängs fönstret Konversation endast om varken ljud, video eller delning förekommer.

Alt+l

Bjuda in en kontakt till en befintlig konversation.

Alt+F4

Stänga konversationsfönstret.

Alt+D

Ignorera en fil som har skickats.

Alt+P

Öppna en fil som har tagits emot.

Alt+R

Återansluta till ljudet i ett möte.

Alt+S

Öppna dialogrutan Spara som för en fil som har skickats i fönstret Konversation.

Ctrl+S

Spara innehållet i snabbmeddelandehistoriken. Fungerar med person-till-person-konversationer.

Ctrl+M

Pausa eller återuppta video (endast om video redan pågår).

Ctrl+J

På Åtgärder-menyn: Ändra konversationsämnet. Dialogrutan Ange konversationsalternativ öppnas.

Ctrl+W

Visa eller dölja snabbmeddelandeområdet.

Ctrl+F

Skicka en fil.

Ctrl+N

Göra anteckningar med hjälp av anteckningsprogrammet Microsoft OneNote. OneNote startas.

Ctrl+R

Visa eller dölja deltagarlistan.

Ctrl+Skift+Retur

Starta eller avsluta ett telefonsamtal.

Ctrl+Skift+H

Parkera eller återuppta en pågående ljudkonversation.

Ctrl+Skift+l

Markera en konversation som viktig. Fungerar för person-till-person-konversationer, men är inte tillgängligt för möten.

Ctrl+Skift+Y

Visa eller dölja det vänstra området när delningsscenen visas.

Samtalskontroller (i konversationsfönstret)

Använd följande tangentbordsgenvägar i samtalskontrollerna.

Tryck på den här tangenten eller
tangentkombinationen

Om du vill

Alt+Q

Avsluta ett samtal.

Ctrl+Skift+T

Överföra: Öppna kontaktväljaren.

Ctrl+Skift+H

Parkera ett samtal.

Ctrl+Skift+D

Visa knappsatsen.

Video (konversationsfönster)

Använd följande tangentbordsgenvägar när du arbetar med video i konversationsfönstret.

Tryck på den här tangenten eller
tangentkombinationen

Om du vill

F5

Visa video i fullskärm. Observera att om scenområdet visas i konversationsfönstret visas inte video i fullskärm om du trycker på F5.

Esc

Avsluta fullskärmsvideo.

Ctrl+M

Starta eller pausa video.

Ctrl+D

Lägga till video eller avsluta video under en konversation.

Snabbmeddelanden (konversationsfönster)

Använd följande tangentbordsgenvägar när du har en snabbmeddelandekonversation med någon.

Tryck på den här tangenten eller
tangentkombinationen

Om du vill

F1

Öppna hjälpen.

F12

Spara snabbmeddelandekonversationen.

Skift+Ins eller Skift+V

Klistra in.

Ctrl+G

Öppna en länk.

Ctrl+A

Markera allt innehåll.

Ctrl+B

Göra den markerade texten fet.

Ctrl+C

Kopiera markerad text.

Ctrl+X

Klippa ut markerad text.

Ctrl+K

Kursivera markerad text.

Ctrl+T

Göra markerad text genomstruken.

Ctrl+U

Göra markerad text understruken.

Ctrl+Y

Göra om den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+]

Öka markerat teckensnitt med en storlek.

Ctrl+[

Minska markerat teckensnitt med en storlek.

Ctrl+Skift+F

Ändra teckensnittets färg. (Byter endast färg för det du skriver, inte vad den andra skriver.)

Ctrl+Skift+B

Söka efter det objekt som konversationen startades med.

Ctrl+Skift+<,+Skift+>

Öka eller minska teckensnittsstorleken för den markerade texten i snabbmeddelandetext.

Konversations- eller mötesscen

Tryck på den här tangenten eller
tangentkombinationen

Om du vill

F5

Visa konversationsfönsterscenen på fullskärm.

Esc

Avsluta fullskärmsvy om sådan används.

Ctrl+Skift+S

Avsluta delning av skrivbordet eller program. Genvägen avslutar inte en PowerPoint-presentation, whiteboard eller möjligheten att genomföra en omröstning.

Ctrl+Skift+E

Flytta fokus till Innehåll. Scenen måste visas.

Ctrl+Skift+Y

Öppna eller stänga en ruta, till exempel den vänstra rutan i ett mötesfönster, som innehåller objekt som förteckning och snabbmeddelandeområde.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Flytta fokus till delningsfältet.

Ctrl+Alt+Blanksteg

Ta tillbaka kontrollen när du delar skrivbordet eller ett program.

Konversationsmiljö

Använd de här tangentbordsgenvägarna när du är i miljön Konversationer. Pivotfiltren finns nedanför ikonområdet när ikonen Konversation är markerad. Filtret Alla visar de 100 senaste konversationerna, filtret Missade visar alla missade konversationer inom tidsramen och filtret Samtal visar alla samtal inom tidsramen.

Om du vill

Alt+A

Välja pivotfiltret Alla.

Alt+S

Välja pivotfiltret Missade.

Alt+C

Välja pivotfiltret Samtal.

Del

Ta bort markerat objekt.

PgUp

Gå en sida uppåt.

PgDn

Gå en sida nedåt.

Home

Gå högst upp i listan.

End

Gå längst ned i listan.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×