Tangentbordsgenvägar och hjälpmedelsfunktioner i Power View i SharePoint

Den här artikeln innehåller information om tangentbordsgenvägar och förklaringar av andra hjälpmedelsfunktioner i Power View i SharePoint Server, en funktion i SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Reporting Services-tilläggsprogrammet för Microsoft SharePoint Server 2010 och 2013.

Det finns två versioner av Power View: Power View i Excel 2013 samt Power View i SharePoint 2013. Genvägarna i det här avsnittet gäller bara Power View i SharePoint 2013. 

Meddelanden: Power View stöder:

 • De flesta skärmläsare från tredje part.

 • Hög kontrast.

Artikelinnehåll

Övergripande navigering

Det här avsnittet innehåller information om vilka tangenter du använder när du flyttar från webbläsaren till Power View i SharePoint, flyttar mellan de olika delarna i Power View och när du flyttar mellan objekten i vyn. Vanligtvis använder du Skift-tangenten för att byta navigeringsriktning.

Åtgärd

Tangentkombination

Flytta fokus från webbläsaren till Power View.

Tabb (Skift+Tabb)

I Power View: Flytta fokus till nästa Power View-gränssnittskomponent (t.ex. från menyfliksområdet till fältlistan till vyn eller tvärtom).

Ctrl+F6 (Skift+Ctrl+F6)

I vyn: Flytta fokus till nästa (eller föregående) rapportobjekt.

Tabb (Skift+Tabb)

När du trycker på Tabb för att flytta mellan objekt i vyn flyttas fokus även från själva rapportobjektet till delarna inuti objektet (t.ex. cellerna i en tabell, serierna i ett diagram eller små multiplar), sedan vidare till sorteringsalternativen och därefter till popout-knappen på rapportobjekt med popout-stöd.

Tryck på Tabb tills rätt del har fokus och tryck sedan på Retur eller blanksteg.

Navigering i menyfliksområdet

Flikar i menyfliksområdet

Den menyflik som är aktiv får som standard fokus när fokus flyttas till menyfliksområdet.

Åtgärd

Tangentkombination

Flytta fokus till nästa flik i menyfliksområdet (t.ex. från fliken Start till fliken Sidlayout).

Högerpil

Flytta fokus till föregående flik i menyfliksområdet (t.ex. från fliken Start till fliken Arkiv).

Vänsterpil

Innehåll på flikar i menyfliksområdet

Åtgärd

Tangentkombination

Flytta fokus till den första kontrollen på den aktuella menyfliken.

Nedpil eller Tabb

Flytta fokus från kontrollerna på menyfliken till själva fliken.

Uppil

Kontroller i menyfliksområdet

Åtgärd

Tangentkombination

Flytta fokus till nästa kontroll på den aktuella menyfliken.

Högerpil eller Tabb

Flytta fokus till föregående kontroll på den aktuella menyfliken.

Vänsterpil eller Skift+Tabb

Grupper i menyfliksområdet

Åtgärd

Tangentkombination

Flytta fokus till nästa (eller föregående) grupp med kontroller på den aktuella menyfliken.

Ctrl+högerpil (Ctrl+vänsterpil)

Obs!: När du navigerar till en grupp med kontroller flyttas fokus till den första kontrollen i gruppen.

Tangenttips för menyfliksområdet

Tangentkombinationen Ctrl+F8 visar tangenttips för menyfliksområdet, oavsett vilken komponent eller kontroll som har fokus. Tangenttipsen för menyfliksområdet visas också automatiskt när tangentbordsfokus flyttas till menyfliksområdet.

Åtgärd

Tangentkombination

Aktivera och inaktivera tangenttips för menyfliksområdet.

Ctrl+F8

Andra tangenter för navigering i menyfliksområdet

Åtgärd

Tangentkombination

Utför standardåtgärden för kontrollgruppen oavsett vilken kontroll som har fokus.

Retur

Utför åtgärden för den kontroll som har fokus.

Blanksteg

Navigering i vyer

Åtgärd

Tangentkombination

Flytta fokus till föregående vy

Uppil eller PgUp

Flytta fokus till nästa vy

Nedpil eller PgDn

Flytta fokus till den första vyn

Home

Flytta fokus till den sista vyn

End

Ny vy

Ctrl+M

Ta bort vy (med fokus i vypanelen)

Del

Skapa dubblettvy

Ctrl+Skift+M

Byt ordning på vyer: Flytta den markerade vyn uppåt eller nedåt

Ctrl+uppil/nedpil

Navigera i/markera vy (med fokus i vypanelen)

Uppil/nedpil

Navigering i fältlistor

Åtgärd

Tangentkombination

Allmänt

Navigera in i eller ut ur fältlistan

Ctrl+F6, Skift+Ctrl+F6

Navigera mellan fältlistan och fältområden

Tabb, Skift+Tabb

Avsnittet Fält i fältlistan

Flytta till föregående/nästa tabell eller fält

Uppil, nedpil

Flytta till den första/sista tabellen eller fältet

Home, End

Visa eller dölj en tabell

Vänsterpil, högerpil

Markera eller avmarkera ett fältval

Blanksteg

Lägg till alla eller ta bort alla standardfält i en tabell

Blanksteg

Visa nedrullningsbar meny

Skift+Retur

Avsnittet Layout i fältlistan

Flytta till föregående/nästa fält i fältområdet

Uppil, nedpil

Flytta det markerade fältet till föregående/nästa position i layoutavsnittet

Ctrl+uppil, Ctrl+nedpil

Ta bort fält

Skift+Retur

Navigering i tabeller och matriser

Åtgärd

Tangentkombination

Ange tabell eller matris

Tabb sedan Retur

Ändra storlek på en tabell eller matris

Skift + Ctrl + piltangenter

Flytta upp eller ned fokus en cell (över alla celler i alla områden)

Uppil/nedpil

Flytta fokus en cell åt vänster eller höger (över alla celler i alla områden)

Vänsterpil/högerpil

Flytta fokus och vy till den första cellen på den aktuella raden (för varje område i matrisen)

Home

Flytta fokus och vy till den sista cellen på den aktuella raden (för varje område i matrisen)

End

Navigering i diagram

Åtgärd

Tangentkombination

Markera ett diagram i vyn och flytta mellan delarna i diagrammet i den här ordningen:

 1. Diagrammets rityta

 2. Förklaring

 3. Sortera efter fält

 4. Sortera i stigande eller fallande ordning

 5. Filter

 6. Popout

Tabb

Flytta mellan data i diagrammet i följande ordning när diagrammets rityta har fokus:

 1. Diagrammets rityta

 2. En hel serie med datapunkter (datablock för staplade eller liggande stapeldiagram)

 3. Varje datapunkt i serien

 4. En annan serie med datapunkter

 5. Varje datapunkt i serien

Högerpil/vänsterpil

Flytta mellan data i diagrammet i följande ordning när diagrammets rityta har fokus:

 1. Diagrammets rityta

 2. En hel serie med datapunkter i taget

Uppil/nedpil

Ändra storlek på ett diagram

Skift + Ctrl + piltangenter

Markera eller avmarkera en datapunkt (en musklickning)

Blanksteg eller Retur

Rulla upp till nästa uppsättning med datapunkter

Page Up

Rulla ned till nästa uppsättning med datapunkter

Page Down

Rulla åt vänster till nästa uppsättning med datapunkter

Ctrl+PgUp

Rulla åt höger till nästa uppsättning med datapunkter

Ctrl+PgDn

Flytta fokus till den första uppsättningen med datapunkter (lodrätt)

Home

Flytta fokus till den sista uppsättningen med datapunkter (lodrätt)

End

Flytta fokus till den första uppsättningen med datapunkter (vågrätt)

Ctrl+Home

Flytta fokus till den sista uppsättningen med datapunkter (vågrätt)

Ctrl+End

Zooma in axel* (25 % i taget, centrerat)

Ctrl+uppil eller Ctrl+högerpil

Zooma ut axel

Ctrl+nedpil eller Ctrl+vänsterpil

* Zoom av axlar gäller för kontinuerliga axlar (t.ex. år eller datum). Du kan ändra en axel till kontinuerlig i menyfliksområdet. Klicka på Typ på fliken Layout på den sammanhangsbaserade fliken Diagramverktyg och klicka sedan på Kontinuerlig.

Mer information

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×