Datatyp    Tal

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet TCPI (för att slutföra prestandaindexet) visar förhållandet mellan återstående arbete och återstående medel som ska spenderas från och med rapportdatumet.

Beräkning    Microsoft Office Project beräknar TCPI som:

TCPI = (BAC - BCWP) / (BAC - ACWP)

Användningsområden    Lägg till TCPI-fältet i en aktivitetsvy för att visa eller filtrera förhållandet mellan återstående tillgänglig budget och återstående schemalagd kostnad. Det kan hjälpa dig att se om du har överflödiga medel för aktiviteten, har slut på pengar eller är rätt på mål.

Exempel    Du har en aktivitet med en baslinjekostnad (BAC) på 200 USD, BCWP på $125 och en acwp på 150 kr. TCPI är 1,5, vilket anger dålig prestanda fram till rapportdatumet. Det innebär att prestandan måste förbättras för att projektet ska slutföras inom budget.

Kommentarer    Ett TCPI-värde som är större än 1 anger ett behov av högre prestanda för återstående arbete i projektet för att hålla sig inom budget (så du kan behöva ge upp viss kvalitet). Mindre än 1 anger att prestandan kan minska för att hålla sig inom budgeten, vilket skapar möjligheter att öka kvalitet eller vinst.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×