Teams-meddelanden om principer för dataförlustskydd (DLP) och kommunikationsefterlevnad

Teams-meddelanden om principer för dataförlustskydd (DLP) och kommunikationsefterlevnad

Skydd mot dataförlust

Principer för skydd mot dataförlust är ett sätt för organisationen att skydda organisationens information. Din organisation kan tillämpa en DLP-princip för att skydda anställda från att skicka känslig information (t.ex. kreditkortsnummer, personnummer osv.) i en Microsoft Teams-kanal eller chatt – inklusive möteschattar – där gäster eller andra partner utanför organisationen finns.

Din organisation kan tillämpa en DLP-princip för att skydda känslig information i meddelanden och i dokument. Om känslig information skickas i ett meddelande kan meddelandet granskas eller tas bort beroende på typen av princip. Om du är avsändaren kan du få ett systemmeddelande med alternativet att meddela administratören att granska meddelandet och lösa det. Om din organisation tillåter kan du också ha möjlighet att åsidosätta och skicka meddelandet.

Om organisationen har en DLP-princip för SharePoint eller OneDrive för företag och du försöker dela en fil i Teams som innehåller känslig information kan personer utanför organisationen inte öppna filen.

Kommunikationsefterlevnad

Principer för kommunikationsefterlevnad hjälper till att minimera kommunikationsrisker i organisationen genom att identifiera, fånga och hantera olämpliga meddelanden i e-postmeddelanden och Microsoft Teams. Din organisation kan tillämpa policyer för kommunikation som hjälper till att skydda personer från svordomar, hot, våld och annan olämplig kommunikation.

Granskare kan undersöka skannad e-post, Teams, Yammer eller kommunikation från tredje part i organisationen och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de följer organisationens meddelandestandarder.

När policyer för kommunikationsefterlevnad har ställts in kan granskare i din organisation skydda sig genom att granska aviseringar om kommunikationsefterlevnad och ta bort flaggade meddelanden från vyn i Teams. Borttagna meddelanden och innehåll ersätts med meddelanden som förklarar att meddelandet eller innehållet har tagits bort och vilken princip som gäller för borttagningen.

Avsändaren av det borttagna meddelandet eller innehållet får också ett meddelande om borttagningsstatus och det ursprungliga meddelandets innehåll gällande borttagningen. Avsändaren kan också visa det specifika principvillkor som gäller för borttagningen av meddelanden.

Läs mer om policyer för kommunikationsefterlevnad och borttagning av meddelanden från följande IT-administratörslänkar:

Policyer för kommunikationhttps://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/communication-compliance

Meddelanden och innehållhttps://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/communication-compliance-investigate-remediate

Möjliga meddelanden som du kan få när du skickar känslig eller olämplig information 

Det här får du

Vad du kan göra

Det här meddelandet flaggades.

Ett meddelande som flaggas av en organisations policy för dataförlustskydd

Det innebär att din organisations DLP-princip fortfarande kommer att skicka meddelandet, men att den har flaggats för att innehålla känsligt datum. Den förblir flaggad för att visa att den innehåller känslig information.

En dialogruta som förklarar varför ett meddelande flaggades av en organisations princip för dataförlustskydd

Om du tror att meddelandet felaktigt flaggats väljer du Vad kan jag göra? Då öppnas ett formulär där du kan rapportera meddelandet till administratören för granskning.

Det här meddelandet blockerades. (Åsidosättning tillåts inte)

Teams-meddelande som säger att ett meddelande har blockerats från att skickas

Det innebär att din organisations DLP-princip har blockerat meddelandet så att det inte visas. Mottagarna får också ett meddelande som säger att innehållet i ditt meddelande har blockerats.

Dialogruta som förklarar varför ett meddelande blockerades och inte kan åsidosättas

Välj Vad kan jag göra? Därifrån kan du rapportera meddelandet till administratören för granskning. Då åsidosätts inte principen. Meddelandet förblir blockerat tills administratören granskar och bedömer att det är säkert att skicka.

Det här meddelandet blockerades. (Åsidosättning tillåten)

Teams-meddelande som säger att ett meddelande har blockerats från att skickas

Det innebär att din organisations DLP-princip har blockerat meddelandet så att det inte visas. Mottagarna får också ett meddelande som säger att innehållet i ditt meddelande har blockerats.

Åsidosättningsalternativ för policy för skydd mot dataförlust i organisationen

Välj Vad kan jag göra? Om din organisation tillåter att du åsidosätter principen kan du se något av följande alternativ:

  • Åsidosätta och skicka

  • Rapportera till min administratör

  • Åsidosätta och skicka och rapportera till min administratör

Obs!: I vissa principer kan du behöva ange en justering för åsidosättningen.

Det här meddelandet blockerades (olämpligt innehåll)

Ett meddelande med en bifogad bild blockerades för att innehålla olämpligt innehåll. Meddelandet markeras i rött och säger "Meddelandet blockerades av organisationspolicy"

Det innebär att organisationens policy för kommunikation har blockerat meddelandet att visas. Mottagarna får också ett meddelande som säger att innehållet i ditt meddelande har blockerats.

Ett dialogmeddelande förklarar varför ett meddelande togs bort för att innehålla innehåll i en vuxen person.

Meddelanden som blockeras av en policy för kommunikationsefterlevnad har inte åtgärder du kan vidta. Blockerade meddelanden kan bara åsidosättas av administratörer.

Om du får ett meddelande som blockeras av en organisations DLP- eller kommunikationsefterlevnadsprincip

I stället för ett åsidosättningsalternativ visas meddelandet "Meddelandet blockerades av organisationens policy. Vad är det här?". Om du väljer Vad är det här? Kommer du till den här artikeln.

Teams-systemmeddelande en mottagare får när någon skickar ett meddelande som blockeras av en organisations policy för dataförlustskydd

Obs!: Om avsändaren kan åsidosätta principen skickas det ursprungliga meddelandet till dig så snart åsidosättningen är klar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×