Text ovanför (aktivitetsfält)

Datatyp    Ja/Nej

Posttyp    Angett

Beskrivning    Fältet Text ovan anger var texten på underaktiviteten Gantt-staplar visas när den rullas upp till sammanfattningsstapeln. Om du klickar på Ja visas texten ovanför sammanfattnings-Gantt-stapeln. Om du klickar på Nej visas texten under sammanfattningsstapeln.

Användningsområden    Lägg till fältet Text ovanför i vyn Gantt-schema för att styra hur upprullad Gantt-stapeltext ska visas i sammanfattningsstapeln. Att sprid värdena mellan på varandra följande aktiviteter kan göra sammanfattningsstapeln lättare att läsa och inte se till att den visas för upptagen eller att den har trunkerad text.

Exempel    Anpassad text visas med var och en av dina aktivitetsstaplar. Du vill återställa dessa underaktiviteter till deras sammanfattningsstaplar och du vill ta med den anpassade texten. Använd fältet Text ovan för att ange vilken text som ska visas ovanför eller under sammanfattningsstapeln för att säkerställa att texten är läsbar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×