Tidsgräns (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp     Datum

Typ av post     Anges

Beskrivning     Fältet Tidsgräns visas det datum som du anger som en tidsgräns för aktiviteten. En tidsgräns är ett måldatum som anger när du vill att en aktivitet som ska utföras. Om tidsgränsen överskrids och aktiviteten har inte slutförts visas en markör i Project. En tidsgräns visas också som en pil i vyn Gantt-schema.

Rekommenderad användning     Använda en tidsgräns för en aktivitet när du vill följa upp ett måldatum för en viss aktivitet men inte vill låsa schemat genom att ange ett statiskt villkor, till exempel på måste avslutas eller Avsluta senast. Dessa begränsningar påverkar schemaläggningen när fältet Tidsgräns bara gör att en symbol visas om en aktivitet inte har slutförts i tid. Lägg till fältet Tidsgräns i en aktivitetslista när du vill ange, visa eller ändra tidsgränsen för aktiviteterna i projektet. Du kan också använda fältet Tidsgräns för att sortera, filtrera och gruppera efter tidsgräns.

Exempel     Vissa aktiviteter i ett projekt bör vara slutförda på vissa måldatum. Du vill inte att de aktuella datumen ska inverka på Projects schemaläggning av aktiviteterna, utan bara bli meddelad ifall aktiviteterna inte slutförs på de aktuella datumen. Lägg till fältet Tidsgräns i posttabellen i vyn Gantt-schema och ange tidsgränsdatum för de aktuella aktiviteterna.

Obs!     När en tidsgräns inte genererar schemaläggning felmeddelanden datumvillkor, kan tidsgränser påverka hur totalt Slack beräknas.

Du kan också ange en aktivitetstidsgräns i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Om du vill att aktiviteter ska schemaläggas enligt ett visst slutdatum kan du aktivera något av villkoren Avsluta senast, Avsluta tidigast eller Måste avslutas. Du kan även ange aktivitetsvillkor i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×