Tillämpa villkor på textvärden

Tillämpa villkor på textvärden

Du kan använda frågevillkor i Access om du vill begränsa resultatet baserat på särskilda textvärden. Villkoret = "Chicago" visar exempelvis alla objekt som innehåller texten Chicago. Den här artikeln innehåller flera exempel på frågevillkor som du kan använda med datatypen Text, som hjälper dig att hämta mer specifika frågeresultat och att hitta den information som du behöver snabbare. Om du inte är säker på hur du använder villkor hittar du mer information i använda villkor i frågor.

Exempel på textvillkor och resultat

Tabellen nedan illustrerar hur du kan använda några vanliga villkor för textdatatyper. Prova att använda olika villkor och se vilka resultat som returneras. Om inga objekt returneras kan du dubbelkolla villkoren, men detta kan också bero på att det faktiskt inte finns några objekt som matchar villkoren.

Obs!:  Access lägger automatiskt till citattecken i slutet av varje villkor men du kan lägga till citattecknen när du använder text som kan bli förvirrande för frågan. Om du till exempel använder en fras som innehåller orden ”och” eller ”eller”. Access tolkar dem som instruktioner.

För det här resultatet

Frågedesignvyn

Villkor

Om du vill hitta alla objekt som matchar texten exakt.

Visar bara kontakter i USA.

Frågevillkor som returnerar resultat med särskilda ord

"Text"

Villkorsraden ELLER hittar matchningar för flera ord eller fraser.

Visar kontakter i USA, Kina eller Kanada.

Eller-villkor som matchar flera ord eller fraser

"Text"

Om du vill utelämna text använder du villkoret Icke följt av ordet eller frasen som du vill utelämna.

Visar alla kontakter i alla städer utom Boise.

Om du vill utelämna ett ord eller en fras använder du villkoret "Icke" följt av ordet eller frasen som du vill utelämna.

Icke "Text"

Om du vill utelämna text baserat på flera villkor

Visar alla kontakter som inte finns i Boise, New York eller Las Vegas.

Tips: Icke Som "X*" hittar alla objekt förutom de som börjar med den angivna bokstaven.

Om du vill visa alla kontakter som inte finns i Storbritannien, USA eller Frankrike använder du villkoret Inte i ("Text", "Text", "Text"…)

Icke I ("Text", "Text", "Text"…)

Du kan använda villkoret ICKE med andra uttryck som OCH ICKE följt av den text som du vill utelämna i sökningen.

Visar alla kontakter från städer som börjar med bokstaven "L" förutom kontakter i London.

Bild av frågedesign som använder ICKE med OCH ICKE följt av texten som ska utelämnas i sökningen

Som "Text*" Och Icke "Text"

Om du vill söka efter de tre sista bokstäverna i text.

Visar alla kontakter vars lands- eller regionsnamn slutar med "ina", t.ex. Kina och Argentina.

Bild av frågedesigner med villkor som använder operatorer "som jokertecken i"

Som "*ina"

Visar efternamnet för kontakter när kolumnen för land/region inte innehåller någon text.

Bild av villkorsfält i frågedesignern med villkoret Är Null

Är Null

Visar efternamnen för kontakter när kolumnen för land/region innehåller ett null-värde.

Bild av frågedesigner med villkoret Är icke

Är Icke Null

Visar efternamnen för kontakter när kolumnen för stad är tom (men inte null).

Frågedesigner med villkor som visar poster med fält som är tomma

"" (två citattecken)

Visar efternamnen för kontakter när kolumnen för stad innehåller information.

Villkor i frågedesigner som visar poster med landsfält som inte är tomma

Inte ""

Visar kontakter där informationen om staden varken är tom eller null.

Frågedesigner med villkor där fältet för staden varken är null eller tomt.

Är Inte Null Och Inte ""

Tips: 

  • Om du vill läsa mer om frågesyntaxen i SQL (Structured Query Language) klickar du på SQL-vy i verktygsfältet längst ner till höger på skärmen.

  • SQL-vy i verktygsfältet

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×