Tilldela en färgkategori till en avtalad tid, ett möte eller en händelse i kalendern

Du kan spåra alla objekt som är relaterade till ett visst projekt eller en viss uppgift genom att använda färgkategorier för att enkelt identifiera och ordna objekten. Förutom kalenderobjekt kan du tilldela färgkategorier till kontakter, meddelanden, uppgifter, anteckningar och journalobjekt.

Färgkategorier kopplar samman dina kalenderobjekt så att de blir enklare att identifiera. Färgkategorierna kopplar dig även till andra relaterade objekt, till exempel meddelanden eller kontakter.

Kategorier gäller endast för objekt i kalendern. Om du använder en färgkategori för en mötesförfrågan eller ett möte som du har fått från en annan person visas färgkategorin endast i din kalender.

Du kan högerklicka på en avtalad tid och tilldela en kategori.
 

Samma kategorilista används för alla Outlook, inklusive e-postmeddelanden, uppgifter och kontakter. Om du inte ser den kategori du behöver i listan väljer du Alla kategorier. Därifrån kan du visa ytterligare kategorier som inte visas på snabbmenyn eller skapa och tilldela nya färgkategorier. Mer information om hur du skapar och tilldelar egna färgkategorier finns i Skapa och tilldela färgkategorier.

Om du vill tilldela en färgkategori till en avtalad tid, ett möte eller en händelse använder du något av följande alternativ:

  • Högerklicka på den avtalade tiden, mötet eller händelsen i huvudkalendervyn, peka på Kategorisera Bild av knapp och klicka sedan på en färgkategori.

  • Leta efter knappen Kategorisera i Bild av knapp i menyfliksområdet i gruppen Taggar från en öppen avtalad tid, ett möte eller en händelse.

    Du kan använda en färgkategori för en öppen avtalad tid, ett möte eller en händelse.

Om du vill se fler kategorier eller skapa en ny kategori klickar du på Alla kategorier för att öppna dialogrutan Färgkategorier.

Om du vill tilldela en färgkategori från dialogrutan Färgkategorier markerar du kryssrutan bredvid färgkategorin. Med dialogrutan Färgkategorier går det även att snabbt tilldela flera kategorier till ett objekt.

Rutan Färgkategorier

Första gången du tilldelar ett objekt en standardfärgkategori uppmanas du att byta namn på kategorin. För stunden kan du även ändra färg på kategorin och välja ett kortkommando.

Rutan Lägg till ny kategori

Meddelanden: 

  • Du kan när som helst ändra färgen som är kopplad till en kategori.

  • Ett annat sätt att öppna menyn Kategorisera och dialogrutan Färgkategorier är att klicka Kategorisera Bild av knapp i verktygsfältet.

  • Endast de 15 senast använda färgkategorierna visas i menyn Kategorisera. Klicka på Alla kategorier på menyn Kategorisera om du vill visa alla.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×