Tilldela personer till arbete i aktiviteter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vanligt vis är det möjligt för personer att arbeta med ett schema. Efter alla är projekten inte gjorda av sig själva.

 1. Gå till kolumnen Resursnamn i Gantt-schemat.

 2. Klicka på pilen och välj de personer som ska arbeta med aktiviteten.
  Bild på resurstilldelning

 3. Om du inte hittar namnet på personen som du vill tilldela skriver du ett nytt namn.

Om det inte visas några namn i listan har ingen lagts till i projektet än. Skriv ett nytt namn i kolumnen eller lägg till resurser i projektet innan du tilldelar dem till arbete med aktiviteter.

Om du vill lägga till resurser som utrustning och material kan du läsa lägga till och tilldela material resurser till uppgifter.

I Project Professional 2016 kan vissa resurser kräva godkännande från en resurs hanterare. Om du är ansluten till Project Online kan det finnas vissa resurser som kräver att du begär ett resurs åtagande innan resursen kan användas i projektet. Project visar den här indikatorn Åtagande krävs om du behöver begära ett åtagande. Ett åtagande är ett avtal mellan en projektledare och en resurs chef för att tillåta en viss resurs att arbeta i ett projekt under en viss tids period, med en viss procent av resursens tid eller under ett visst antal timmar.

Tilldela en person deltid i en aktivitet

Du kanske vill tilldela någon deltid i ett projekt. Då anger hur mycket id som personen ska ägna åt projektet i rutan Resurstilldelning.

 1. Välj aktiviteten i Gantt-schemat.

 2. Välj Resource _GT_ tilldela resurser.

 3. I rutan Resurstilldelning väljer du de resurser du vill tilldela och väljer sedan tilldela.
  I exemplet nedan är Amy resursen. Genom att ange 50 % i rutan Enheter har nu tilldelats 50 procents arbete i aktiviteten "Bygga staket". Bob arbetar också med aktiviteten, men eftersom kolumnen Enheter är tom så tilldelas Bob automatiskt 100 procent av aktiviteten.


  Dialogrutan Resurstilldelning
   

  Tips: Ibland när du tilldelar resurser till en aktivitet kan aktivitetens varaktighet eller längd ändras helt oväntat. Om det skulle hända kan du kontrollera aktivitetsinställningen Insatsberoende. Oväntade schemaändringar kan även orsakas av andra inställningar för aktiviteter och resurser. Du kontrollerar dessa genom att kontrollera alla schemaläggningsfaktorer som kan påverka aktiviteten.

Finns det många personer tilldelade till en uppgift?

Om du har en enda uppgift med många personer som har tilldelats kanske det inte fungerar att göra ändringar i kolumnen Resursnamn. Den här kolumnen kan bara hantera 256 tecken och du kanske når den gränsen om du har många resurser som har tilldelats till en uppgift.

För uppgifter där du behöver ha många resurser tilldelade är det bäst att göra tilldelningarna och göra ändringar i tilldelningarna i dialogrutan Aktivitetsinformation.

 1. Med aktiviteten markerad väljer du aktivitets > Egenskaper > information.

  Information

 2. På fliken Resurser kan du tilldela en längre lista med resurser för uppgiften utan att vara begränsad till 256 tecken som i kolumnen Resursnamn.

  Fliken Resurs i dialogrutan Aktivitetsinformation

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×