Tilldelningsägare (tilldelningsfält)

Datatyp    Uppräknad

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beskrivning    Fältet Tilldelningsägare innehåller namnet på den användare som ansvarar för att ange status i Project Web App för den aktuella tilldelning.

Beräkning    Arbetsresurser äger sina egna tilldelningar som standard. Tilldelningar med materialresurser och allmänna resurser ägs av standardinställningarna tilldelningsägare, om någon identifieras. Om det inte finns någon standardägare för tilldelning innehåller fältet Tilldelningsägare namnet på den person som skapade projektplanen. Det här fältet kan ändras till valfri arbetsresurs som ingår i projektgruppen. Kostnadsresurser har inte tilldelningsägare.

Användningsområden    Lägg till fältet Tilldelningsägare i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du behöver granska eller uppdatera namnet på de personer som ska ange status för tilldelningarna. Uppdatera det här fältet om en annan gruppmedlem än den tilldelade arbetsresursen anger status för tilldelningen, eller om det finns flera tilldelade resurser och en av dem är att ansvara för rapporteringsstatusen i Project Web App. Ange en tilldelningsägare om resursen inte har en standardägare för tilldelning eller om du vill ändra den.

Exempel    Han har tilldelats ett antal aktiviteter i projektet. För fem av de här uppgifterna under juli arbetar han borta från kontoret och kan inte komma åt en dator för att rapportera sin uppgiftsstatus. Hans chef Pilar är tillgänglig under den tidsperioden, så hon har själv angett att hon är tilldelningsägare för dessa fem uppgifter. Pilar kommer då att kunna ange statusinformation för Gör för de uppgifterna.

I byggprojektet har du två resurser tilldelade till alla aktiviteter som har att göra med utfasning: arbetsresursen Brick, bricklayer och materialresursen " Brickor". Förutom att vara tilldelningsägare för sina arbetsuppgifter har Han också utsetts till tilldelningsägare för "Bricks"-uppgifter. När han rapporterar uppgiftsstatus anger Hansson hur många timmar han har arbetat på sina uppgifter. Han anger även antalet brickor som han har använt i uppfyllelsen av dessa uppgifter.

Kommentarer    Gruppmedlemmar som identifieras som tilldelningsägare kan se uppgiften i Project Web App.

Du kan ange tilldelningsägare för en enskild tilldelning i dialogrutan Tilldelningsinformation.

I dialogrutan Aktivitetsinformation kan du ange tilldelningsägare för alla resurser som har tilldelats en enskild aktivitet.

Fältet Tilldelningsägare är inte tillgängligt för lokala resurser (icke-företag).

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×