Tilldelningsenheter (fält)

I fälten Tilldelningsenheter visas procenttalet eller siffran som representerar den tilldelade resursens tilldelning i en aktivitet.

Det finns flera kategorier av tilldelningsenhetsfält.

Datatyp     Procentvärde/tal

Tilldelningsenheter (aktivitetsfält)

Inmatningstyp    Null

Bästa användning    Lägg till fältet Tilldelningsenheter i vy Aktivitetsanvändning när du vill visa tidsbeläggningen för varje enskild tilldelning. Ingen information visas i fältet Tilldelningsenheter. Detta fält gör bara tilldelningarnas motsvarande fält för Tilldelningsenheter tillgängligt.

Exempel    Du granskar tilldelningsenheter för resurser tilldelade till flera olika aktiviteter. Lägg till fältet Tilldelningsenheter i vyn Aktivitetsanvändning. Ingen information visas i fältet Tilldelningsenheter bredvid aktiviteternas namn. Tilldelningsenheterna för aktiviteternas enskilda tilldelningar visas i stället under varje aktivitets namn i fälten Tilldelningsenheter.

Obs!    Tilldelningsenheten är som standard 100 procent (eller 1,0 uttryckt som decimaltal), om inte värdet i fältet Maxenheter för resursen är mindre än 100 procent. I sådana fall är resursens standardtilldelningsenhet lika med värdet i max enheter. Enheter kan uttryckas antingen som procenttal eller som decimaltal. Om du vill växla mellan de båda alternativen går du till dialogrutan Project-alternativ.

Tilldelningsenheter (resursfält)

Inmatningstyp    Null

Bästa användning     Lägg till fältet Tilldelningsenheter i vyn Resursanvändning när du vill visa resursens enheter för de olika tilldelningarna. Ingen verklig information visas i fältet Tilldelningsenheter. Detta fält gör bara tilldelningarnas motsvarande fält för Tilldelningsenheter tillgängligt.

Exempel     Du granskar tilldelningsenheter för aktiviteter tilldelade till flera olika resurser. Lägg till fältet Tilldelningsenheter i vyn Resursanvändning. Ingen information visas i fältet Tilldelningsenheter bredvid resursernas namn. Tilldelningsenheterna för aktiviteternas enskilda tilldelningar visas i stället under varje resurs namn i fälten Tilldelningsenheter.

Obs!     Tilldelningsenheten är som standard 100 procent, om inte värdet i fältet Maxenheter för resursen är mindre än 100 procent. I sådana fall är resursens standardtilldelningsenhet lika med värdet i Maxenheter. I dialogrutan Project-alternativ kan du växla mellan att visa tilldelningsenheterna som procenttal och decimaltal.

I dialogrutan Aktivitetsinformation kan du ställa in tilldelningsenheterna.

Tilldelningsenheter (tilldelningsfält)

Inmatningstyp    Beräknat fält eller inmatningsfält

Beräkning     En tilldelning som antas utgöra en resurs fullständiga beläggning kan vanligtvis uttryckas som 100 procent, under förutsättning att resursens max enheter är 100 procent. Två resurser som har tilldelats en aktivitet kan uttryckas som 200 procent, under förutsättning att de maximala enheterna är 100 procent för varje resurs.

Som standard är tilldelningsenheterna inställda på 100 procent (eller 1,0 uttryckt som decimaltal). Om du ändrar tilldelningsenheterna direkt ändras antingen arbetet eller varaktigheten, beroende på vilken aktivitetstyp som är inställd. Om aktivitetstypen är fast arbete och du ändrar varaktigheten, ändras tilldelningsenheter i Microsoft Project. Om aktivitetstypen däremot är inställd på fast varaktighet och du ändrar arbetet, beräknas tilldelningsenheterna om.

Rekommenderad användning     Lägg till fältet Tilldelningsenheter till avsnittet ark i vy för Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller ändra det antal enheter som en resurs är kopplad till en aktivitet. Tilldelningsenhetsvärdet samverkar med värdet i resursens maxenhetsfält. Om du skapar en tilldelning med en större tilldelningsenhet än värdet i fältet Maxenheter, blir resursen överbelagd.

Exempel     Du vill tilldela en aktivitet tre snickare. Skriv 300 % i fältet Tilldelningsenheter för snickartilldelningen. Om du vill använda en resurs på deltid för en aktivitet skriver du procenttalet i fältet Tilldelningsenheter. I fältet visas procenttalet för hur länge resursen arbetar med aktiviteten varje dag. Om du t ex skriver 25 % i fältet Enheter tilldelar du 25 procent av en resurs dag.

Obs!     Tilldelningsenheten är som standard 100 procent (eller 1,0 uttryckt som decimaltal), om inte värdet i fältet Maxenheter för den tilldelade resursen är mindre än 100 procent. I sådana fall är resursens standardtilldelningsenhet lika med värdet i Maxenheter. Enheter kan uttryckas antingen som procenttal eller som decimaltal. I dialogrutan Project-alternativ kan du växla mellan de båda alternativen.

Som standard ingår fältet Tilldelningsenheter i dialogrutan Resurstilldelning. Det betyder att du kan ställa in tilldelningsenheter redan när du kopplar en resurs till en aktivitet för första gången. Du kan också ställa in tilldelningsenheterna i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×