Tilldelningsförskjutning (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fältet Tilldelningsförskjutning visas antalet standardmantimmar som en resurs är måste vänta innan du börjar arbeta med en uppgift. Ingen information visas i fälten Tilldelningsförskjutning aktivitet och resurs; de se bara motsvarande Tilldelningsförskjutning fältet uppgifterna.

Det finns flera kategorier av fälten Tilldelningsförskjutning.

Datatyp    Varaktighet

Tilldelningsförskjutning (aktivitetsfält)

Inmatningstyp    Null

Rekommenderad användning    Lägga till aktivitetsfält Tilldelningsförskjutning i vyn Aktivitetsanvändning när du vill visa information om fördröjning för tilldelningar under en aktivitet.

Exempel    Du granskar fördröjning information för tilldelningar. Lägg till fältet Tilldelningsförskjutning i vyn Aktivitetsanvändning. Även om ingen information visas i fältet Tilldelningsförskjutning bredvid aktiviteternas namn visas fördröjning för tilldelningarna i tilldelningsrader nedanför varje aktivitet.

Tilldelningsförskjutning (resursfält)

Inmatningstyp    Null

Rekommenderad användning    Lägg till resursfältet Tilldelningsförskjutning i vyn Resursanvändning när du vill visa information om fördröjning för tilldelningar under en resurs.

Exempel    Du granskar fördröjning information för tilldelningar. Lägg till fältet Tilldelningsförskjutning i vyn Resursanvändning. Ingen information visas i fältet Tilldelningsförskjutning bredvid resursnamnen. Fördröjning för tilldelningarna visas dock i tilldelningsrader nedanför respektive resursnamn.

Tilldelningsförskjutning (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Microsoft Office Project beräknar skillnaden mellan tilldelningens startdatum och aktivitetens startdatum. Den här skillnaden är tilldelningens förskjutning.

Tilldelningsförskjutning = Start (aktivitet) – Start (tilldelning)

Om du anger en tilldelnings startdatum som är senare än aktivitetens startdatum ändras fördröjning tilldelningsfält så att det speglar skillnaden mellan tilldelningens startdatum och aktivitetens startdatum.

Rekommenderad användning    Om du vill att en tilldelning ska börja någon gång efter aktivitetens start anger du ett värde i fältet Tilldelningsförskjutning. Lägg till fältet Tilldelningsförskjutning i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill granska, filtrera eller redigera tilldelningens förskjutning.

Exempel    Aktiviteten ”kundmöten” har tilldelats Stefan, Chris och Johan, med en varaktighet på fem dagar. Johan är dock inte ska börja med aktiviteten förrän den sista dagen. När du ska schemalägga Johan för den sista dagen i aktiviteten skriver du 4 d i fältet Tilldelningsförskjutning (och 1 d i fältet arbete) för Jannes tilldelning.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×