Tillgänglig från (resursfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Datum

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    I fältet Tillgänglig från visas det datum från vilket en resurs är tillgänglig för arbete det antal enheter som har angetts för den aktuella tidsperioden.

Rekommenderad användning    Använd fältet Tillgänglig från om det finns en resurs vars tillgänglighet varierar under projektets livstid. Datumet i fältet Tillgänglig från är det första datumet i den aktuella periodens datumintervall. Lägg till fältet Max enheter om du vill visa resursens tillgänglighet i enheter i den aktuella tidsperioden. Lägg till fältet Tillgänglig till om du vill visa det datum till vilket resursen är tillgänglig på den aktuella tillgänglighetsnivån. Lägg till fältet Tillgänglig från i en aktivitetslista om du vill visa eller filtrera datum i fältet Tillgänglig från för resurserna.

Exempel    En ny resurs börjar arbeta i projektet om ungefär en månad, vilket i det här exemplet blir den 1 juni. Resursen börjar arbeta på halvtid i projektet, men den 1 september börjar hon arbeta med 75 procents tillgänglighet. Den 1 januari är resursen tillgänglig med 100 procent. På fliken Allmänt i dialogrutan Resursinformation anger du tillgänglighetsdatum och motsvarande enheter för tillgänglighet. Lägg sedan till fälten Tillgänglig från, Tillgänglig till och Max enheter i vyn Resurslista, så att du alltid kan kontrollera resursens tillgänglighet i den aktuella tidsperioden.

Obs!    Det går inte att ändra informationen i Tillgänglig från, men du kan ange tillgänglighetsdatum och enheter på fliken Allmänt i dialogrutan Resursinformation. Angivet datum för den aktuella perioden visas i fältet Tillgänglig från.

I Microsoft Office Project används inte fältet Tillgänglig från vid beräkning av ett aktivitets- eller projektschema. Därför kan en resurs schemaläggas för arbete före eller efter tillgänglighetsdatumen. Om det sker indikeras dock att resursen är överbelagd. I Project används Tillgänglig från- och Tillgänglig till-datumen också vid utjämning av resurser.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×