Tillgänglighetsfunktioner i Microsoft Office Starter 2010

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Starter 2010 innehåller funktioner som gör programmet tillgängligt för fler användare, inklusive personer med nedsatt rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder.

Obs!: Mer information om hur du använder tillgänglighetsfunktionerna i Windows finns i Göra Office enklare att använda med hjälp av Windows.

Vad vill du göra?

Kortkommandon

Du kan utföra de flesta uppgifterna med hjälp av tangentbordet.

Visa eller dölja vissa kortkommandon i knappbeskrivningar

Använda tangentbordet

 1. Öppna dialogrutan Word-alternativ eller Excel-alternativ genom att trycka på ALT+A.

 2. Tryck på NEDPIL för att välja Avancerat och tryck sedan på TABB för att gå vidare till fönstret Avancerade alternativ....

 3. Tryck på TABB flera gånger tills Visa kortkommandon i knappbeskrivningar under Visa markeras.

 4. Tryck på BLANKSTEG för att markera eller avmarkera kryssrutan.

Använda musen

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Word eller Excel.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Avmarkera kryssrutan Visa kortkommandon i knappbeskrivningar under Visa.

Viktigt!: När du ändrar den här inställningen påverkas alla Microsoft Office-program.

Mer information om hur du använder tangentbordet finns i följande artiklar:

Överst på sidan

Ange alternativ för storlek och zoomning

Zooma in i och ut ur ett dokument

Du kan zooma in i dokument för att visa en förstorad vy eller zooma ut för att se mer av sidan i mindre storlek.

Använda tangentbordet

 1. Tryck och håll ned F6 tills fokus hamnar på statusfältet.

 2. Tryck upprepade gånger på TABB-tangenten tills fokus hamnar på Zoomnivå.

 3. Tryck på RETUR för att öppna dialogrutan Zoom.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills Procent-rutan markeras och skriv sedan en procentsats eller använd UPPIL eller NEDPIL för att välja en procentsats.

Använda musen

 1. Klicka på och dra zoomningsreglaget längst ned i fönstret eller skriv en procentsats i rutan Procent.

Zooma med hjälp av Microsoft IntelliMouse-pekdon eller andra pekdon

 1. Klicka i dokumentet.

 2. Håll ned CTRL medan du zoomar in och ut genom att snurra på hjulknappen.

Mer information finns i instruktionerna till pekdonet.

Överst på sidan

Ändra färg på text

Använda tangentbordet

 1. Markera texten som ska ändras.

 2. Tryck på ALT+H, F, C.

 3. Markera med hjälp av piltangenterna den färg du vill använda och tryck sedan på RETUR.

Använda musen

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. I gruppen Tecken på fliken Start gör du något av följande:

  • Klicka på Teckenfärg om du vill använda den färg som senast använts för text.

  • Om du vill använda en annan färg klickar du på pilen bredvid knappen Teckenfärg och väljer sedan önskad färg.

Överst på sidan

Samla och klistra in objekt mellan Office Starter-program

Samla in objekt att klistra in

Använda tangentbordet

 1. Kontrollera att åtgärdsfönstret Microsoft Office urklipp är öppet.

  Hur gör jag?

  • Tryck på ALT+H och sedan på F, O.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills du befinner dig i dokumentet och markera sedan det första objektet du vill kopiera.

 3. Kopiera objektet genom att trycka på CTRL+C.

 4. Fortsätt att kopiera objekt från dokument i olika Office-program tills du har samlat in alla objekt du vill ha (högst 24).

Använda musen

 1. Kontrollera att åtgärdsfönstret Microsoft Office Urklipp är öppet.

  Hur gör jag?

  • Klicka på dialogruteikonen Urklipp på fliken Start i gruppen Urklipp.
   Dialogruteikonen

 2. Markera det första objektet som du vill kopiera.

 3. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start

 4. Fortsätt att kopiera objekt från dokument i olika Office-program tills du har samlat in alla objekt du vill ha (högst 24).

Klistra in insamlade objekt i Office Starter

Använda tangentbordet

 1. Öppna Word Starter eller Excel Starter.

 2. Kontrollera att åtgärdsfönstret Microsoft Office Urklipp är öppet.

  Hur gör jag?

  • Tryck på ALT+H och sedan på F, O.

  • Gå till dokumentet genom att trycka flera gånger på F6 och placera sedan markören där du vill klistra in objekten.

  • Gå till åtgärdsfönstret Microsoft Office Urklipp genom att trycka på F6.

  • Gör något av följande:

   • Om du vill klistra in ett objekt i taget markerar du det objekt du vill klistra in med NEDPIL i åtgärdsfönstret Microsoft Office Urklipp och trycker sedan på RETUR.

   • Om du vill klistra in alla kopierade objekt på en gång trycker du på TABB flera gånger tills Klistra in allt markeras och trycker sedan på RETUR.

   • Tryck på ESC när du vill gå tillbaka till dokumentet.

Använda musen

 1. Öppna Word Starter eller Excel Starter.

 2. Kontrollera att åtgärdsfönstret Microsoft Office Urklipp är öppet.

  Hur gör jag?

  • Klicka på dialogruteikonen Urklipp på fliken Start i gruppen Urklipp.
   Dialogruteikonen

 3. Klicka där du vill infoga objekten.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill klistra in ett objekt i taget klickar du det objekt du vill klistra i Office Urklipp och trycker på RETUR.

  • Om du vill klistra in alla kopierade objekt klickar du på Klistra in allt.

Överst på sidan

Läsa mer om nya eller uppdaterade tillgänglighetsfunktioner

Microsoft Office Starter 2010 fortsätter engagemang i båda dina Microsoft Office-produkter mer tillgängligt för personer med funktionshinder, förutom att hjälpa alla användare skapa mer tillgängligt innehåll. Förutom många funktioner att kanske du är bekant med, innehåller Office Starter 2010 flera nya och uppdaterade hjälpmedelsfunktioner.

Microsoft Office Backstage-vyn

En av de mer uppenbara förändringarna i Office 2010 är det faktum att alla de åtgärder som tidigare fanns på Arkiv-menyn eller Microsoft Office-knappen nu finns i Microsoft Office Backstage-vyn. Här hittar du de verktyg som du använder när du vill utföra uppgifter på en hel fil, istället för på innehållet i filen, t.ex. Skriv ut och Spara. Genom att lämna mer utrymme och lämna mer detaljerad information om tillgängliga kommandon får tillgänglighetsmedvetna användare bättre sammanhang och information om hur kommandona kan användas. Genom att bättre tillvarata det ökade skärmutrymmet blir kommandona dessutom mer logiskt ordnade i användargränssnittet.

Microsoft Fluent-användargränssnittet (menyfliksområde)

Office 2010 har tillämpat Fluent-användargränssnittet eller i menyfliksområdet på alla Office-program, vilket ger ett enhetligt utseende på alla program. Dessutom stöd användares flyttar i menyfliksområdet med deras tangentbord, är det nu möjligt att hoppa till olika avsnitt i en flik i menyfliksområdet (kallas grupper) genom att trycka på CTRL + höger- eller CTRL + VÄNSTERPIL på en flik i menyfliksområdet att flytta till nästa/föregående grupp.

Tillgänglighetskontroll

Office Starter innehåller en tillgänglighetskontroll om du vill skapa mer tillgängligt innehåll. Tillgänglighetskontroll körs automatiskt medan du redigerar filen, identifiera områden som kan göra det svårt för användare med funktionshinder att visa eller använda den. Du kan granska och åtgärda eventuella problem med ditt innehåll via åtgärdsfönstret tillgänglighetskontroll öppnas från Backstage-vyn.

Mer information om hur den här nya funktionen fungerar finns i Tillgänglighetskontroll.

Andra förbättringar

 • Nu kan du lägga till en beskrivning för en tabell, en bild, en form, o.s.v. Den här beskrivningen kan liknas vid en andra nivå av alternativ text och är ett hjälpmedel som författare kan använda för att beskriva komplext innehåll för användare med funktionshinder eller andra behov och som läser dokumentet.

 • Tryck på ALT+F10 i Word Starter eller Excel Starter när du vill öppna markeringsrutan som gör det enklare att markera flytande objekt i en fil.

 • Vi har lagt till kortkommandon så att du kan rotera och ändra storlek på formerna i din fil.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×