TIMME (funktionen TIMME)

Returnerar den timme som motsvarar ett tidsvärde. Timmen ges som ett heltal från 0 (kl 00.00) till 23 (kl 23.00).

Syntax

TIMME(värde)

Värde     är tidpunkten som innehåller den timme du söker. Tidpunkterna kan anges som textsträngar inom citattecken (till exempel "16:45"), som ett decimaltal (till exempel 0,78125 som representerar 18:45) eller som resultat av andra formler eller funktioner (till exempel TIDVÄRDE("18:45")).

Kommentar

Tidsvärdet ingår i datumvärdet och representeras av ett decimaltal. Klockan 12:00 representeras till exempel av 0,5 eftersom halva dygnet har gått klockan 12.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=TIMME("03:30:30")

Timmen i tiden (3)

=TIMME("15:30:30")

Timmen i tiden (15)

=TIMME("15:30")

Timmen i tiden (15)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×