I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen TIMME i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den timme som motsvarar ett tidsvärde. Timmen ges som ett heltal från 0 (kl 00.00) till 23 (kl 23.00).

Syntax

TIMME(serienummer)

Syntaxen för funktionen TIMME har följande argument:

  • Serienummer    Obligatoriskt. Den tid som innehåller den timme du vill söka efter. Tider kan skrivas som textsträngar med citattecken (t.ex. "18:45"), som decimaltal (t.ex. 0,78125, som motsvarar 18:45) eller som resultat av andra formler eller funktioner (t.ex. TIDVÄRDE("18:45")).

Kommentar

Tidsvärden är en del av ett datumvärde och motsvaras av ett decimaltal (12:00 motsvaras t.ex. av 0,5 eftersom halva dygnet har gått kl. 12:00).

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Tid

0,75

2011-07-18 07:45

2012-04-21

Formel

Beskrivning

Resultat

=TIMME(A2)

Returnerar 75 % av 24 timmar

18

=TIMME(A3)

Returnerar timdelen av datum- och tidsvärdet.

7

=TIMME(A4)

Tiden för ett datum utan angivet klockslag tolkas som 12:00 AM eller 0 timmar.

0

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×