Topp (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Topp innehåller den högsta procentandelen eller det största antalet enheter som en resurs har tilldelats i aktiviteter.

Det finns två kategorier av fälten Topp.

Datatyp    Procenttal/tal

Topp (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Den här informationen visas för alla aktiviteter som är tilldelade till resursen.

Bästa användning    Lägg till fältet Topp i en resurslista när du vill visa en resurs maximala arbetsinsats genom hela projektet för alla tilldelade aktiviteter.

Exempel    Mats har tilldelats en aktivitet med 25 procent, och en annan aktivitet, som är schemalagd för en annan tidsperiod, med 50 procent. I vyn Resurslista är Mats värde i fältet Topp 50 procent.

Obs!    När du visar resursbehov i vyn Resursdiagram eller Resursanvändning motsvarar värdet i fältet Topp den högsta punkten i Resursdiagrammet.

Topp (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Värdet i fältet Topp är det maximala antal enheter av en resurs som tilldelats en aktivitet.

Bästa användning    Du kan lägga till fältet Topp i listdelen av vyn Resursanvändning för att visa eller filtrera det maximala antalet enheter för en tilldelning. Detta fält är endast tillgängligt i vyn Resursanvändning.

Exempel    Du behöver se över resurskapaciteten för olika tilldelningar. Du lägger till fältet Topp i listdelen i vyn Resursanvändning. I en tilldelning för tre snickare visas 300 procent i fältet Topp, vilket innebär att det maximala antalet enheter som snickarresursen är tilldelad genom hela aktiviteten är 300 procent. I en tilldelning för en deltidsresurs visas 25 procent i fältet Topp.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×