Totalt slack (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Varaktighet

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Totalt slack innehåller den tid som en aktivitets slutdatum kan fördröjas utan att projektets slutdatum senareläggs.

Beräkning    I Microsoft Office Project baseras beräkningarna för totalt slack på jämförelser av datumen i Tidig start, Tidigt slut, Sen start och Sent slut för aktiviteten, som i sin tur baseras på eventuella efterföljande aktiviteter. Totalt slack beräknas som det mindre värdet från beräkningarna Sent slut minus Tidigt slut respektive Sen start minus Tidig start.

Rekommenderad användning    Använd fältet Totalt slack om du vill bestämma om det finns utrymme för fördröjning av en aktivitet. Det är användbart om en resurs behöver mer tid för en aktivitet eller om du vill tilldela en resurs en annan aktivitet. Med hjälp av Totalt slack kan du också bestämma vad som måste göras för att åtgärda ett schema som har fördröjts.

Exempel    Från ledningen har du fått förslag på ytterligare aktiviteter som ska läggas till i projektet. Du har gått med på att granska schemat för att se om det finns slacktid för eventuella nya aktiviteter. Du lägger till fältet Totalt slack i aktivitetslistan och letar efter positiva värden som indikerar att det finns extratid i schemat.

Obs!    Totalt slack kan vara ett positivt eller ett negativt värde. Om totalt slack är ett positivt värde motsvarar det den tid som aktiviteten kan fördröjas utan att projektets slutdatum senareläggs. Om totalt slack är ett negativt värde motsvarar det den tid som måste sparas in, så att inte projektets slutdatum senareläggs. Negativt slack indikerar att för lite tid har schemalagts för en aktivitet, vilket vanligtvis beror på villkorsdatum.

Totalt slack kan variera beroende på länktypen. Om du till exempel arbetar med en aktivitet som har ett start-till-start-samband, kan det totala slacket ändras om du rapporterar förloppet för en föregående aktivitet. När du gör det blir den efterföljande aktivitetens startdatum känt och inkluderas i beräkningen av totalt slack.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×