Transponera (rotera) data från rader till kolumner eller tvärtom

Transponera (rotera) data från rader till kolumner eller tvärtom

Om du har ett kalkyl blad med data i kolumner som du måste rotera för att ordna om det i rader använder du funktionen transponera . Med den kan du snabbt växla data från kolumner till rader eller tvärtom.

Om dina data exempelvis ser ut så här, med försäljnings områden i kolumn rubrikerna och kvartalen längs till vänster:

Områdesdata i kolumner

Med funktionen TRANSPONERA ordnar du om tabellen så att kvartalen visas i kolumn rubrikerna och försäljnings områdena visas till vänster, så här:

Områdesdata i rader

Obs!: Om dina data finns i en Excel-tabell är funktionen Transponera inte tillgänglig. Du kan konvertera en tabell till ett område först, eller så kan du använda funktionen TRANSPONERA för att rotera rader och kolumner.

Så här gör du:

 1. Markera det dataområde som du vill ordna om, även rad- och kolumnrubrikerna, och tryck sedan på Ctrl+C.

  Obs!: Se till att du kopierar data så att du kan göra det på grund av att kommandot Klipp ut eller Ctrl + X inte fungerar.

 2. Välj en ny plats i kalkyl bladet där du vill klistra in den transponerade tabellen, och se till att det finns tillräckligt med utrymme för att klistra in data. Den nya tabellen som du klistrar in skriver helt alla data och all formatering som redan finns där.

  Högerklicka på cellen längst upp till vänster där du vill klistra in den transponerade tabellen och välj transponera Bild av knappen Transponera .

  Menyn Inklistringsalternativ

 3. När du har roterat informationen kan du ta bort den ursprungliga tabellen och informationen i den nya tabellen blir oförändrad.

Tips för att transponera dina data

Du kan klistra in data som transponerade data i din arbets bok. Transponera omorienterar innehållet i kopierade celler vid inklistring. Data i rader klistras in i kolumner och vice versa.

Ett exempel på kommandot Klistra in transponera

Så här kan du transponera cell innehållet:

 1. Kopiera cell området.

 2. Markera de tomma celler där du vill klistra in de transponerade data.

 3. Gå till fliken Start , klicka på ikonen Klistra in och välj Klistra in.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×